Valtiovarainministeriön talousarvioesitys uhkaa pahentaa entisestään vuokra-asuntopulaa ja tiestön heikkoa kuntoa

​Rakennusteollisuus RT ry on huolestunut valtiovarainministeriön vuoden 2011 budjettiesityksen vaikutuksista uusien vuokra-asuntojen tuotantoon ja väylien kunnossapitoon. Vaarana on, että pula vuokra-asunnoista kiristyy etenkin pääkaupunkiseudulla ja tiestön kunto heikkenee edelleen.

Hallituksen tämänviikkoisessa budjettiriihessä käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä on varauduttu 4 500 uuden korkotuetun asunnon rakentamiseen vuonna 2011, kun ympäristöministeriön ehdotus oli 8 000. Tänä vuonna valtion tuen turvin käynnistetään noin 10 000 asuntoa. Lisäksi vuokra-asuntotuotantoa on vauhdittanut yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolinen niin sanottu korkotuettu välimalli, joka päättyy vuoden 2010 lopussa.

”Vapaarahoitteinen asuntotuotanto on nyt noussut taantuman jälkeen, mutta se ei korvaa muita asumismuotoja. Omistusasuntojen lisäksi tarvitaan kipeästi myös vuokra-asuntoja. Asuntojen kysyntää ei saa päästää liiaksi patoutumaan ja sen myötä hintoja nousemaan. Kohtuuhintaisten asuntojen puute voi muodostua kasvukeskuksissa talouden kehityksen esteeksi. Siksi pidämme tärkeänä, että asuntorakentamisen tuet toteutuisivat ympäristöministeriön esityksen mukaisina”, kommentoi Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Asuntotuotannon tuet myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ja niillä on vain vähäinen vaikutus valtion budjettiin. ”Tänä vuonna tuilla on ollut merkittävä rooli rakennusalan elvyttämisessä. Nyt ala pärjää taas omillaan, mutta toisaalta kapasiteettia pitäisi hyvin riittää vielä vuokra-asuntotuotantoonkin”, Tarmo Pipatti toteaa.

Infrapuolella väylien korjausvelka kasvaa entisestään, mikäli budjettiesityksen määrärahat menevät sellaisenaan läpi. ”Perusväylänpito on jatkuvasti jäänyt jälkeen tarpeesta, kun määrärahat ovat pitkällä aikavälillä pysyneet samalla tasolla, mutta kustannukset ja toisaalta myös liikennemäärät ovat nousseet. Ensi vuodeksi esitetty summa on jopa selvästi viimevuotista pienempi. Kun välttämättömät hoitotoimet, kuten lumen poisto ja liukkauden torjunta, nielevät määrärahat, varoja ei riitä pieniin paikallisiin korjausinvestointeihin. Tätä menoa meillä on yhä enemmän huonokuntoisia teitä, siltoja ja rataosuuksia”, varoittaa Tarmo Pipatti.

Lisätietoja antavat
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö, puh. 040 560 1803

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.
RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja
Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus.fi

 

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa