YIT Rakennus Oy:n Asunto Oy Kuopion Ratavahti voitti ensimmäisen rakennusalan valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun

 

Ensimmäinen rakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on saatu päätökseen. Vuonna 2010 toteutetun ”Turvallisuus alkaa minusta” -kilpailun voitti YIT Rakennus Oy:n kohde Asunto Oy Kuopion Ratavahti. Loppukilpailuun pääsi yhteensä 15 talonrakennustyömaata eri puolilta Suomea. Voittajatyömaa palkittiin Kuopiossa 20.1.2011 kunniakirjalla.
Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioitiin työmaiden kohdalla kolmella eri osa-alueella, jotka ovat työmaan turvallisuustasoa mittaava TR-mittaus, kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrä kilpailun aikana sekä rakennuttajan turvallisuustoiminnan taso. Osa-alueet olivat painoarvoltaan samanarvoisia työmaan kokonaistulosta laskettaessa. Voittajatyömaan vahvuutena oli tasaisen varma suoritus kaikilla osa-alueilla. Työmaan saama kokonaispiste-määrä oli 91,1 pistettä. Suurin mahdollinen pisteluku oli 100.
Kilpailu oli erittäin tasainen. Toiselle tilalle sijoittunut NCC Rakennus Oy:n As Oy Helsingin Viikinportti jäi kärjestä puolitoista pistettä ja kolmanneksi sijoittunut myös NCC Rakennus Oy:n työmaa Koy Siilinjärven Viinamäentie jäi kärjestä 2,4 pistettä.
Voittajatyömaa ei selvinnyt täysin ilman tapaturmia. Työmaalla tapahtui yksi työtapaturma aliurakoitsijan työntekijälle toukokuussa 2010. Voittajatyömaan tapaturmataajuusluvuksi kilpailussa muodostui 10,8. Nolla tapaturmaa on kuitenkin mahdollista toteutua myös rakennustyömaalla. Loppukilpailuun osallistuneista työmaista kahdeksalla ei tapahtunut kilpailun aikana yhtään työtapaturmaa.
Työturvallisuuskilpailuun osallistuneiden työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat, jotka tekivät loppukilpailuun osallistuneille työmaille yhteensä neljä tarkastusta kevään ja syksyn aikana.
Turvallisuus koskee kaikkia ja jokainen rakennushankkeessa työskentelevä voi siihen vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tämän vuoksi kilpailussa kiinnitettiin huomiota työmaan turvallisuustason ja tapaturmien lisäksi myös rakennuttajan turvallisuustoimintaan suunnittelu mukaan luettuna.
Rakennuttajan turvallisuustoiminnan tasoa selvitettiin kahdella erillisellä kyselytutkimuksella.
Kyselyillä selvitettiin sitä, miten hyvin rakennuttaja oli ottanut huomioon työturvallisuuden varmistamisen jo hankkeen suunnittelussa ja kuinka aktiivisesti rakennuttaja hoitaa hänelle kuuluvia turvallisuustehtäviä rakentamisen aikana.
Kilpailussa kerätystä aineistosta laaditaan selvitys sekä rakennustyömaan että rakennuttajan toiminnan hyvistä turvallisuuskäytännöistä. Hyvien käytännön esimerkkien avulla edistetään edelleen hyvien työturvallisuuskäytäntöjen leviämistä työmaille laajemmin.
 
”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailuun ilmoittautui eri puolilta maata yhteensä 32 työmaata, joista elokuussa 2010 kilpailun tuomaristo valitsi karsintojen perusteella 15 työmaata jatkoon syksylle 2010.
Myös tänä vuonna käynnistyy valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu. Kilpailun toteuttavat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työ-suojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Lisätiedot
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, yli-insinööri Esa Virtanen,
puh. (09)160 72429
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen,
puh 040 551 9404
Talonrakennusteollisuus ry, asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
YIT Rakennus Oy, aluejohtaja Risto Pennanen, puh. 020 433 0005, 040 551 5939 

Kilpailun periaatteet
Kilpailuun osallistuneen työmaan tuli olla käynnissä helmikuun ja marraskuun välisen ajan ja uudiskohteessa runkovaiheen tuli sijoittua pääosin ko. ajanjaksolle.
Kilpailussa mitatut osiot
Kaikki ao. osiot olivat kilpailussa samanarvoisia painotukseltaan.
Kokonaispistemäärä oli enintään 100 pistettä (300 / 3).
1. Työmaan yleinen turvallisuustaso TR-mittauksella (max 100 pistettä)
Mittaus tapahtui kiertämällä koko työmaa ja merkitsemällä oikein/väärin havaintoja tarkastus-lomakkeelle. Tulos saadaan suhdelukuna, joka on ”oikein” –havaintojen suhde ”oikein+väärin” havaintojen määrään. Työmailla tehtiin kaksi mittausta keväällä ja kaksi mittausta syksyllä.
- Voittajatyömaan tulos osiosta 96,5
2. Työtapaturmien kokonaismäärä kilpailutyömaalla (max 100 pistettä)
Kilpailussa otettiin huomioon työmaan tapaturmien kokonaismäärä myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden ja vuokratyöntekijöiden tapaturmat mukaan luettuina. Tapaturmat koottiin 10 kuukauden ajalta helmi-marraskuulta.
- Voittajatyömaan tulos osiosta 89,2 (pisteluku = 100 - tapaturmataajuus 10,8)
3. Rakennuttajavelvoitteiden hoidon arviointi (max 100 pistettä)
Toiminta arvioitiin erillisellä kysymyssarjalla kaksi kertaa kilpailun aikana.
- Voittajatyömaan tulos osiosta 87,5
Voittajatyömaan kokonaispisteet 91,1.

 
Asunto Oy Kuopion Ratavahti
Kohteen toteutus:
KVR -periaatteella ja kohteeseen valmistuu vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.
Urakoitsija: YIT Rakennus Oy
Tilaaja: ICECAPITAL Housing Fund II Ky
Laajuus:
Kaksi kerrostaloa; lamellitalo ja pistetalo sekä kylmä autohalli
Asuinkerrostalot yhteensä
-huoneistoala 6989,5 m²
-kerrosala 10 389,5 kem²
-bruttoala 10 765,5 brm²
-rakennustilavuus 33 655 rm³
Autohalli 2267 brm² / 75 autopaikka
Asuntoja yhteensä 129 kpl, lamellitalossa 108 asuntoa ja pistetalossa 21 asuntoa
Aikataulu ja valmistuminen: Rakentaminen alkoi elokuussa 2009 ja kohde valmistuu
kesäkuussa 2011.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa