Professori Markku Hedman on valittu Rakennustietosäätiön yliasiamieheksi

Rakennustietosäätiön RTS sr hallitus on valinnut uudeksi yliasiamieheksi arkkitehti, professori Markku Hedmanin. Hän aloittaa yliasiamiehen tehtävässä 1.3.2018 nykyisen yliasiamiehen Matti Rautiolan jäädessä eläkkeelle kesällä 2018.
 

Markku Hedman on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun professorina vuodesta 2007. Professori Hedmanin vastuulla olleet tutkimus- ja kehityshankkeet ovat liittyneet esimerkiksi kestävän rakentamiseen, uuden rakennusteknologian hyödyntämiseen, asukaslähtöisyyteen sekä asuinrakentamisen typologian uudistamiseen .
 
Tulevana yliasiamiehenä Hedman haluaa entisestään vahvistaa Rakennustietosäätiön roolia rakennusalan puolueettomana vaikuttajana sekä innovatiivisten kaavoitukseen, rakentamiseen ja kiinteistönpitoon liittyvien ratkaisujen kehittäjänä.  
 
”Olen erityisen kiinnostunut kehittämään RTS:n strategiaa ja sen avulla koko organisaation toimintaa rakennusalan ja yhteiskunnan muutoksia vastaavalla tavalla. Kestävän rakentamisen tavoitteet, rakentamiseen liittyvä digitalisaatio sekä käynnissä olevat monet yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten kaupungistuminen ja monikulttuuristuminen, ovat esimerkkejä haasteista joihin tulen kiinnittämään erityistä huomioita”, toteaa Hedman.
 
Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Lemström toteaa että Rakennustieto on vuosikymmeniä koonnut kiinteistö- ja rakennusalan parhaimman tiedon yhteen kaikkien käytettäväksi kansainvälisesti kin katsottuna ainutlaatuisella tavalla sekä edistänyt alan kehittymistä Suomessa.

"Tiedon digitalisoituminen tuo mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia uudistaa kiinteistö- ja rakennusalan tiedon hyödyntämistä entistä paremmin. Markun johdolla jatkamme sloganimme mukaisesti: Rakennustieto opastaa luotettavaan rakennustietoon helposti."
 
Lisätietoja: 
Juha Lemström puh. 040 5500847
Matti Rautiola puh. 040 508 8861

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia