Rakennustiedon RAKEVA-palkinto 2015 kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivelle

Rakennustietosäätiön hallitus myönsi vuoden 2015 RAKEVA-palkinnon Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivelle. RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa.

Palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: Teppo Salmikivi on ennakkoluulottomasti kehittänyt ja soveltanut hankkeen osapuolten yhteistoimintaan pohjautuvia toteutusmuotoja (mm. allianssi- ja yhteistoimintasopimukset). Teppo on myös ollut aktiivisesti mukana kehittämässä toimialan yhteisiä tietopalveluja ja sopimusmalleja Rakennustiedon toimikunnissa.”

RAKEVA-palkinnon ovat viimeksi saaneet

-       2013 Rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupunki, rakennusvalvonta

-       2011 Toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes

-       2009 Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki

-       2007 Konsernijohtaja, DI Risto Vahanen, Vahanen-yhtiöt

Lisäksi jaettiin kaksi ElämäntyöRAKEVA-palkintoa:

Arkkitehti Alpo Halme

ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin ansioista akustiikkasuunnittelun suomalaisen perustan luomiselle, pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä sen tunnetuksi tekemiselle osana rakennussuunnittelua.

Arkkitehti Martti Jokinen

ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin Jokiselle tunnustuksena kansallisten arvorakennusten huolehtimisesta sekä keskiaikaisten kirkkojen kunnostuksen ansiokkaasta ohjaamisesta hänen toimiessaan museoviraston yliarkkitehtina.

Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen perustamaan palkintolautakuntaan kuuluivat tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry; toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry sekä arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy.

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka 52 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit