Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit vuonna 2017

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt seitsemän kultaista ansiomerkkiä.

RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975, ja niitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 149. Tänä vuonna RTS:n hallitus päätti jakaa seitsemän kultaista ansiomerkkiä seuraaville henkilöille:

-       nro 143 rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy

-       nro 144 arkkitehti Antti Pirhonen, Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy

-       nro 145 tekniikan tohtori Harri Hautajärvi, Arkkitehtitoimisto Harri Hautajärvi

-       nro 146 tuotepäällikkö Tapio Valojää, Rakennustieto Oy

-       nro 147 myymälävastaava Eero Salenius, Rakennustieto Oy

-       nro 148 talouskoordinaattori Marju Hiltunen

-       nro 149 projektipäällikkö Kari Laine, Rakennustieto Oy

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille. www.rakennustieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.