Kaupunkirakennustaiteellinen näkökulma viihtyisän asuinympäristön luomiseen

Uudessa Kaupunkisuunnittelu ja asuminen -kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi asuinalueen suunnittelun perusteet. Siinä kuvataan prosesseja, joiden tuloksena asuinympäristöt syntyvät ja kaupungit kehittyvät sekä tarkastellaan suunnittelun yhteiskunnallista taustaa, lainsäädäntöä ja toimijoita. Kirjassa kuvataan myös asuinympäristön tärkeimmät toiminnalliset ja fyysiset osatekijät.

Kaupunkiemme kehittämisen lähtökohdat muuttuvat. Ilmastonmuutos vaikuttaa perustavanlaatuisesti sekä suunnitteluun että rakentamiseen. Rakentamisen painopiste on pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien eheyttämisessä ja tiivistämisessä. Kaupunkisuunnittelun luonne muuttuu, samoin kaavoittajan toimenkuva.

Kaupunkien alueet syntyvät monien ekologisten, sosiaalisten, teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Niiden ympäristö syntyy fyysisen suunnittelun keinoin. Kirjan näkökulma on kaupunkirakennustaiteellinen; vain sen kautta on luotavissa ihmisen arvoinen kaunis ja viihtyisä ympäristö. Kirja keskittyy suurten ja keskisuurten kaupunkien asuinympäristöjen suunnitteluun ja ajankohtaisiin haasteisiin. Tarkastelun lähtökohtana ovat suunnittelun nykyiset käytännöt ja lähitulevaisuuden näkymät.

Tekijät ovat kokeneita kaavoituksen ja asuntosuunnittelun parissa työskenteleviä arkkitehteja, jotka ovat myös toimineet yhdyskuntasuunnittelun opettajina. Kirja on suunnattu ensisijaisesti yliopistoissa arkkitehtuuria, yhdyskuntasuunnittelua, maisema-arkkitehtuuria ja aluemaantietoa opiskeleville. Kaupunkisuunnittelun perusteoksena se soveltuu myös kuntien virka- ja luottamushenkilöille sekä kaikille, jotka seuraavat asuinympäristönsä kehitystä ja pyrkivät vaikuttamaan siihen.

Kaupunkisuunnittelu ja asuminen
Jalkanen, Riitta; Kajaste, Tapani; Kauppinen, Timo; Pakkala, Pekka; Rosengren, Camilla
Rakennustieto Oy, 2017
ISBN 978-952-267-160-8
283 s.
45 € (sis. alv)

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle: Satu Laine, Rakennustieto Oy, satu.laine@rakennustieto.fi, puh. 040 581 0138.

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme:
https://rakennustieto.mediabank.fi/fi/material/view_share/aafb1740414a4996f75029d2f92e470aKaupunkisuunnittelu ja asuminen

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi