Puurakentamisen perinteiset ja uusimmat tekniikat

Suomalaisella puurakentamisella on vanhat ja vahvat perinteet, jotka perustuvat lähinnä hirsirakentamiseen. Uudet materiaalit ja rakennustekniikat ovat kuitenkin muuttaneet perinteistä puurakentamista jo 1940-luvulta alkaen ja viime vuosina muutoksen tahti on kiihtynyt. Puuarkkitehtuurin uudet vaikutteet, muuttuneet rakentamismääräykset ja rakennustekniikassa tapahtunut kehitys ovat ohjanneet Puurakentaminen-kirjan sisällön laadintaa. Nyt kirja on jälleen täydennetty ja uudistettu ajan tasalle.

Kirjan tekijä, Unto Siikanen, kertoo esipuheessa toivovansa, että kirja vaikuttaisi myönteisesti puurakentamiseen ja varsinkin suunnittelijoiden ja rakentajien tiedontason kohottamiseen pyrittäessä kestävän kehityksen mukaiseen "terveeseen" rakentamiseen.

Kirjassa esitellään rakenteiden toteutuksen yleiset perusteet ja rakenne-esimerkkejä, rakennusmateriaalien ominaisuudet ja rakennukseen ja rakenteisiin vaikuttavat fysikaaliset tekijät, kuten ilmanpaineet, kosteus- ja lämpötekijät sekä niiden riippuvuudet toisistaan. Lisäksi kirjassa käsitellään puurakentamiseen liittyviä tärkeimpiä palo- ja ääniteknisiä vaatimuksia.

Kirjan alussa tarkastellaan puuta rakennusmateriaalina, sen teknisiä ja fysikaalisia ominaisuuksia, puutuotteita, puun suojausta sekä puun käyttöä sääteleviä määräyksiä ja ohjeita. Puurakenteiden fysikaalinen toiminta käydään perusteellisesti läpi rakennuksessa esiintyvistä painesuhteista lämmön-, äänen- ja kosteudeneristykseen sekä palonkestävyyteen.

Puutalon rakenteet esitellään yksityiskohtaisesti perustuksista vesikattoon, ulko- ja väliseinistä ulkoverhoukseen ja saunan rakenteisiin. Lisäksi esitellään puuelementtijärjestelmät, perinteinen hirsirunko, avoin puurakennusjärjestelmä ja RunkoPes-rakenne. Laaja ja yksityiskohtainen kuvitus täydentää havainnollista tekstiä.

Puurakentaminen on monipuolinen käsikirja suunnittelijoille, oppikirja rakennusalan opiskelijoille ja perusteos kaikille puurakentamisen parissa työskenteleville. Kirjan kirjoittaja, professori ja arkkitehti Unto Siikanen on käytännön suunnittelutyön lisäksi opettanut vuosien ajan puurakentamista korkeakouluissa.

Puurakentaminen
Siikanen, Unto
Rakennustieto Oy, 2016

2., uudistettu painos
ISBN: 978-952-267-149-3
365 sivua, 54 €

Lisätiedot ja arviointikappaleet medialle: Kristiina Bergholm, Rakennustieto Oy
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi, puh. 040-824 0765

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme http://rakennustieto.materiaalipankki.fi hakusanalla ”puurakentaminen”.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia