Rakennustuotteitten ominaisuuspohjainen haku kehitteillä

Rakennustietosäätiö RTS sr on hyväksytty jäseneksi ETIM Finland -yhteisöön. Rakennustieto ohjaa ja koordinoi rakennustuotteiden ETIM-tietojen määrittelytyötä ja yhteistyötä pohjoismaisella tasolla, ja toteuttaa sen yhdessä Ruotsin ja Norjan vastaavien organisaatioiden kanssa.

Suomessa tuoteryhmien ominaisuusmäärittelytyö käynnistetään vuoden 2017 alussa. ETIM-määrittelytyön onnistumisen edellytyksenä on, että alan parhaat asiantuntijat tuoteryhmittäin pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen. Ominaisuuspohjainen tuotetiedon hallinta mahdollistaa mm. tuotevertailun sähköisissä palveluissa suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja rakennustarvikekaupalle. Ominaisuuspohjaista tuotevertailua tullaan hyödyntämään Rakennustiedon TEHO-hankkeessa.

Rakennustiedon TEHO-hanke etenee kohti ominaisuuspohjaista tuotetietoa

TEHO-hankkeessa tullaan kehittämään ETIM:iin pohjautuva sisällöntuotanto ja ominaisuuksien määrittely. Rakennustuotteitten tekniset ominaisuudet tullaan avaamaan dokumenteista RT-tuotetietokantaan. Näin mahdollistetaan ominaisuuspohjainen tuotevertailu.

TEHO-hanke on kansallinen rakennusteollisuuden, tuotevalmistajien ja kaupan kanssa yhdessä toteutettava kehityshanke. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus, joka dokumentoi rakennusmateriaalien kelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden ja luo Rakennuksen tuoteseloste TM -yhteenvedon rakennuttajaa ja kiinteistön ylläpitäjää varten.

ETIM kehittää ja ylläpitää yhtenäistä tuoteluokittelua teknisille tuotteille. Jokaiselle tuoteluokalle on määritelty tärkeimmät teknisen ominaisuudet, joiden avulla tuote voidaan määrittää ja toisaalta löytää juuri oikeat tekniset arvot omaava tuote. Standardoitu tuotetietorakenne mahdollistaa myös tarkan ja yksiselitteisen tuotetietojen välittämisen erilaisten sovellusten välillä, mikä lisää tuotetietojen laatua sekä helpottaa tuotetietojen välittämistä toimitusketjussa.

Lisätietoja: Kimmo Lehtonen, Rakennustieto Oy, liiketoimintajohtaja, RT tuotetieto, puh. 040 502 1705, kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi 

www.etim.fi
www.rakennuksentuoteseloste.fi
TEHO-hanke

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Liitteet & linkit