Viiva, tila ja väri - Sakari Laitinen: konstruktioita

Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa on esillä Sakari Laitisen kuvataiteellista työskentelyä esittelevä näyttely 1.3.–28.5.2017. Näyttelyä varten on julkaistu taidekirja virtuoosimaisen piirtäjän, kuvittajan, graafisen suunnittelijan ja arkkitehdin tuotannosta, josta kirjassa esitellään 22 taideteosta. Niitä täydentää Juhani Pallasmaan essee Sakari Laitisen urasta ja elämästä.

Sakari Laitisen teosten kautta on mahdollista tarkastella arkkitehdin ammatin erityisluonnetta ja tässä tapauksessa erityisesti sen suhdetta ihmisen elämälle oleelliseen fyysiseen kokemukseen ja läsnäoloon tilassa.

Sakari Laitinen (1937–2015) kuului 1950-luvun jälkipuoliskolla arkkitehtuuriopintonsa aloittaneeseen sukupolveen. Perusopetus Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosastolla oli tuolloin Bauhaus-koulun innoittamaa ja kuvataiteen opettajina toimivat suomalaisen modernismin voimahahmot Sam Vanni ja Unto Pusa. Laitinen oli jo opiskeluaikanaan virtuoosimainen piirtäjä, kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Opiskelunsa ja myöhemmän ammatillisen suunnittelutyönsä rinnalla hän harjoitti graafista suunnittelua ja teki kuvataiteellisia harjoitelmia. Lopetettuaan vuonna 1997 – arkkitehtityön digitalisoiduttua – suunnittelutyön, hän omistautui täysin kuvataiteelliseen työskentelyyn ja teki piirroksia, kollaaseja ja pahvista leikattuja kolmiulotteisia rakennelmia. Pahvimateriaali ja sen leikkaustekniikka antoivat teoksille pienoismallin kaltaisen geometrian ja rakennetun luonteen. Arkkitehtien pienoismallit ovat yleensä värittömiä, mutta Laitisen teoksissa väri sai yhä tärkeämmän roolin.

Hänen teoksillaan on arkkitehtoninen olemus ja ne voi hyvin kuvitella suurempaan kokoon toteutettuina. Teokset ovat lähellä konstruktivistista näkemystä (hän oli taiteilijaryhmä Dimension jäsen), mutta joskus hänen konstruktionsa saavat myös dekoratiivisia ja ornamentaalisia sävyjä – arkkitehtuuriyhteyteen tehty taidehan yleensä pyrkii vuorovaikutukseen taustansa kanssa. Laitisen konstruktioista heijastuvat erityisesti Bauhaus-koulun, venäläisen konstruktivismin ja hollantilaisen De Stijl -ryhmän vaikutteet. Hänen sommitelmansa olivat alkuun arkkitehdintyön lomassa tehtyjä tutkielmia ja sormiharjoitelmia – kirjoittihan Laitisen työnantaja Alvar Aaltokin suunnittelutyön rinnalla tehtävien kokeilujen ja leikin merkityksestä – mutta ne muuttuivat yhä itsenäisemmiksi kuvataiteellisiksi teoksiksi. Niistä välittyy hänen käsityöläisasenteeseensa kuulunut pyrkimys täydelliseen viimeistelyyn.

Sakari Laitinen esitteli teoksiaan näyttelyissään kotimaassa ja Saksassa. Berliinissä, Münchenissä ja Wolfsburgissa järjestettyjen näyttelyjen nimenä ollut käsite Preoccupation (syventyminen, kiinnostus, harrastus) tuo esiin hänen samalla vakavan ja uteliaan asenteensa konstruktioihin.

Suomen ja englanninkieliset tekstit.

Viiva, tila ja väri - Sakari Laitinen: konstruktioita /
Line, space and colour - Sakari Laitinen: Constructions

Teksti: Juhani Pallasmaa
Julkaisijat: Suomen arkkitehtuurimuseo MFA ja Rakennustietosäätiö RTS sr
Rakennustieto Oy, 2017
ISBN 978-952-267-150-9
48 s., koko 250 x 250, kovat kannet
33 € (sis. alv)

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:
kustannuspäällikkö Kristiina Bergholm, Rakennustieto Oy,
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi 

Kirja on myynnissä Rakennustiedon RT-kirjakaupoissa Helsingissä ja Kuopiossa, rakennustietokauppa.fi-verkkokaupassa sekä Suomen arkkitehtuurimuseossa.

Kirjan kannen kuva ja aukeamakuvia on ladattavissa materiaalipankistamme:
http://rakennustieto.materiaalipankki.fi/fi/collection/view_share_link/81c874df5b031b7985d7be8406a7b31e

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa on esillä Sakari Laitisen kuvataiteellista työskentelyä esittelevä näyttely 1.3.–28.5.2017. Näyttelyä varten on julkaistu taidekirja Sakari Laitisen tuotannosta.
Tweettaa