Eteran Y-hyvinvointipalkinto työturvallisuuden eteen tehdystä työstä kaivanto-oppaan laatijoille

Etera myönsi tänä vuonna Y-hyvinvointipalkinnon Vaara vaanii kaivannossa –oppaan laatineelle tiimille panoksesta infra-alan vakavien työtapaturmien ehkäisemiseksi. Rambollin asiantuntijat vastaanottivat palkinnon Pirkanmaan VIII maanrakennuspäivässä Tampereella tiistaina.

— On hienoa, että tämä asia katsottiin palkinnon arvoiseksi. Kaivanto-onnettomuudet ovat olleet minulle suuri huolenaihe, sillä olen ollut työssäni mukana kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinnassa ja ajatellut aina, että näille onnettomuuksille voisi ja pitäisi tehdä jotain, kertoo vanhempi asiantuntija Eeva Rantanen Rambollista.

Kaivantojen sortuminen on suurin yksittäinen aiheuttaja kuolemaan johtaneissa tapaturmissa infra-alalla. Työmailla ei tunnisteta riittävän hyvin kaivantojen vaarallisuutta, ja joka vuosi Suomessa tukehtuu ihmisiä kaivantojen sortumiin. Näiden tapaturmien vähentämiseksi käynnistettiin puolitoista vuotta kestänyt Kaivantojen turvallisuus –tutkimushanke, jonka yhteydessä Ramboll laati Liikennevirastolle selvityksen kaivantojen turvallisuudesta. Selvitys osoitti, että helppotajuinen ohje aiheesta puuttui, ja tähän tarpeeseen laadittiin Vaara vaanii kaivannossa –opas tapaturmien torjuntaan.

Oppaassa kerrotaan, miten rakennushankkeessa otetaan huomioon kaivannon turvallinen toteuttaminen. Siinä kuvataan myös tehtävät ja vastuunjako eri osapuolille hankkeen eri vaiheissa.

— Oppaalle oli tarvetta, sillä alalla ei ollut näin konkreettista, selkeää, yleistajuista ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää opasta aiheesta, Rantanen toteaa.

Tiivis ja käytännöllinen ohje on mitoitettu sopimaan työhaalareiden taskuun työmaalle, ja sitä on jaettu kaivantojen parissa työskenteleville kaivantoturvallisuutta edistämään. Kuvitettua opasta hyödynnetään myös oppilaitosten opetusmateriaalina.

— Oppaasta on tullut positiivista palautetta. Urakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä, koska opas selkeyttää työnjakoa eri osapuolille. Opas korostaa, että on tärkeää tehdä hyvät suunnitelmat pätevien asiantuntijoiden toimesta jo ennen kuin työmaata käynnistetään, jotta työmaa voitaisiin toteuttaa turvallisesti, Rantanen tiivistää.

Oppaan laatimisessa hyödynnettiin Rambollin monialaista osaamista niin riskienhallinnan, geotekniikan kuin viestinnän saralta. Oppaan laatijatiimiin kuuluivat Eeva Rantanen, Jouko Noukka, Loviisa Norokorpi, Carita Ahlgrén ja Laura Normio Rambollista, ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Ikonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja työn tilaaja Tapani Karonen Infra ry:stä. Hanke toteutettiin Työsuojelurahaston tuella.

Lisätiedot

Vanhempi asiantuntija Eeva Rantanen, Ramboll, puh. 040 741 4769

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Oppaassa kerrotaan, miten rakennushankkeessa otetaan huomioon kaivannon turvallinen toteuttaminen. Siinä kuvataan myös tehtävät ja vastuunjako eri osapuolille hankkeen eri vaiheissa. Oppaan laatijatiimiin kuuluivat Eeva Rantanen, Jouko Noukka, Loviisa Norokorpi, Carita Ahlgrén ja Laura Normio Rambollista, ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Ikonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja työn tilaaja Tapani Karonen Infra ry:stä.
Tweettaa

Lainaukset

Kaivanto-oppaalle oli tarvetta, sillä alalla ei ollut näin konkreettista, selkeää, yleistajuista ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää opasta aiheesta.
Vanhempi asiantuntija Eeva Rantanen, Ramboll