Menesty liiketoiminnassa – rakenna vastuullisesti

Ramboll Finland Oy Lehdistötiedote 24.5.2017

Vastuullisuus rakennusalalla ei tarkoita pelkkää ympäristön huomioimista, vaan rakennusten käyttäjien hyvinvointi nähdään
entistä tärkeämpänä, selviää suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin tutkimuksesta.

Euroopan komission mukaan rakennusten osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kolmasosa. Tukeakseen kestävän kehityksen mukaista innovointia rakennusalalla Ramboll toteutti vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittavan Green Market Studyn, jonka aineisto kerättiin alkuvuonna 2017. Siinä kysyttiin mielipidettä lähes 400 pohjoismaiselta kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijalta.

Tutkimuksen mukaan kestävä kehitys on hitaasti mutta varmasti ottanut paikkansa alan liiketoiminnan ytimessä, sillä 90 prosenttia vastaajista pitää sitä olennaisen tärkeänä liiketoiminnan menestyksen kannalta. Vastuullisuus ei tarkoita pelkkiä ympäristönäkökohtia. Yksi suurimmista yritysten menoeristä on ihmisten tarpeista ja toiminnasta syntyvät kulut, joten niiden huomioiminen on liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeää.

– Perinteisiin rakennuksiin verrattuna kestävän kehityksen mukaisten rakennusten omaisuus- ja vuokratuotto on keskimäärin 3–5 % suurempi, käyttökustannukset taas 5–10 % pienemmät ja vajaakäyttöaste 3–5 % pienempi, sanoo Rambollin kiinteistökonsultoinnin johtaja Mikael Lindgren.

Tutkimuksen mukaan rakennuksen käyttäjien terveyteen ja tuottavuuteen vaikuttavat merkittävimmin vaarallisten kemikaalien päästöt rakennusmateriaaleista sisäilmaan, päivänvalo ja valaistuksen laatu sekä lämpötila.

Green Market Study toteutettiin nyt viidennen kerran Suomessa ja ensimmäistä kertaa koko Pohjois-maiden laajuisena tutkimuksena.

Kestävä rakentaminen: hyväksi ympäristölle ja liiketoiminnalle

Lisätietoja

Mikael Lindgren, johtaja, Ramboll Finland Oy, puh. 044 7688 302

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2200 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa