Ramboll laati Hämeenlinnan Engelinrantaan hulevesiselvityksen

Hämeenlinnan keskustan eteläisen rannan, Engelinrannan, kaava-alueen hulevesiselvitys on valmistunut osana K-EASY hanketta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen selvitys on merkittävä askel alueen jatkosuunnittelua ajatellen, sillä alueelle suunnitellaan uutta ekotehokasta asuinaluetta, joka toimisi tulevaisuudessa kaupungin käyntikorttina.

– Tämä oli ainutkertainen projekti. Mukana oli monia organisaatioita, joiden osaamista projektissa hyödynnettiin: Eteläranta Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan Vesi ja Teknologiakeskus Innopark. Hyvän yhteistyön lopputuloksena Ramboll laati aiheesta hulevesiselvityksen, kertoo projektipäällikkö Virpi Messman Teknologiakeskus Innoparkista.

Hulevesiselvitys on alueen käytön kannalta merkittävä, sillä pääosin entisestä Vanajaveden pohjasta koostuva Engelinrannan alue on maaperältään haastava. Vaikka varsinainen suunnittelualue on tasainen, johtuu alueelle keskustan sade- ja sulamisvesiä eli hulevesiä, mikä osaltaan aiheuttaa tulvimista. Tulvariskiä voidaan vähentää pienentämällä valuma-aluetta ja painetta, joka kohdistuu alueen tulvariskikohteisiin, kuten linja-autoaseman ja Engelinrannan alueelle. Keskeisenä tavoitteena oli arvioida hulevesien monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksia suunnittelualueella lähellä huleveden syntypaikkaa.

Innovatiivisuus on ollut projektissa vahvasti läsnä, ja erilaisia menetelmiä hulevesien hallintaan on esitetty rohkeasti. Esitettyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi tulvaputki tai avokanaali, joka voisi johtaa puhdistetut hulevedet Vanajaveteen.

– Projektiin on saatu monien toimijoiden ansiosta yhdistettyä niin teknistä näkökulmaa kuin visiointiakin. Tämä projekti on malliesimerkki siitä, miten hulevesien hallintaa voidaan kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, toteaa suunnittelija Laura Inha Rambollista.

Monenlaiset näkökulmat onkin syytä ottaa huomioon, sillä hulevesien hallinnalla voidaan vaikuttaa paitsi hulevesien määrän vähentämiseen myös ilmanlaatuun, vedenlaatuun, maisemaan, energiatehokkuuteen ja viihtyisyyteen.

– Engelinrannasta halutaan luoda hämeenlinnalaisten olohuone; alue, joka on kaikkien käytettävissä vaikkapa ulkoiluun. Hulevedet antavat mahdollisuuden luoda elämyksellistä, kaupunkilaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävää ympäristöä, tiivistää maisemasuunnittelija Mervi Kokkila Rambollista.

Tällaista ympäristöä suunniteltiin syksyllä järjestetyssä innovatiivisessa työpajassa, jossa monialainen asiantuntijajoukko pyrki pohtimaan ja tunnistamaan hulevesien hallinnan mahdollisuuksia alueella. Työpajaa veti kestävän kaupunkisuunnittelun ja hulevesien hallinnan huippuasiantuntija, saksalainen maisema-arkkitehti ja kuvanveistäjä Herbert Dreiseitl Rambollista.

– Mukana oli paljon paikallista osaamista, ja Herbert Dreiseitl toi projektiin kansainvälistä näkökulmaa, Virpi Messman kertoo.

Seuraavaksi työn alle tulee Engelinrannan osayleiskaavaluonnos. Sen laatimisessa hulevesiselvityksellä on merkittävä rooli, sillä hulevesien johtaminen, viivyttäminen, imeyttäminen ja mahdollinen varastointi ennen vesistöön johtamista vaikuttavat aluesuunnitteluun. Ajatuksena on luoda Engelinrannasta vihreä ja puistomainen asuinalue, ja tässä hulevesiä voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi.

Ota yhteyttä

Kimmo Hell, vesihuollon toimialapäällikkö, Ramboll, puh. 040 502 1125

Ulla Loukkaanhuhta, maisema-arkkitehti, Maisema-yksikön päällikkö, Ramboll, puh. 040 512 0062

Lue Engelinrannan hulevesiselvitys tästä

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland Oy on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Hämeenlinnan keskustan eteläisen rannan, Engelinrannan, kaava-alueen hulevesiselvitys on valmistunut osana K-EASY hanketta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen selvitys on merkittävä askel alueen jatkosuunnittelua ajatellen, sillä alueelle suunnitellaan uutta ekotehokasta asuinaluetta, joka toimisi tulevaisuudessa kaupungin käyntikorttina.
Tweettaa

Lainaukset

Tämä projekti on malliesimerkki siitä, miten hulevesien hallintaa voidaan kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Laura Inha, Ramboll