Ramboll laatii Raide-Jokerin hankesuunnitelman

Ramboll Finland Oy:n lehdistötiedote 9.1.2015 klo 10

Helsingin ja Espoon välille saadaan 2020-luvun alussa uusi, nopea ja kustannustehokas poikittainen raideyhteys, Raide-Jokeri. Ennusteen mukaan pikaraitiolinja palvelee vuonna 2040 arkipäivisin jopa 100 000 käyttäjää. Hankesuunnitelman laativat yhteisvoimin Ramboll ja WSP. Raide-Jokerin rakentamisen kustannusennuste on 280 miljoonaa euroa.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakentuva Raide-Jokeri on kaksiraiteinen seudullinen pikaraitiolinja, jonka suunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on sujuva ja häiriötön liikennöinti. Pituudeltaan 25-kilometrisen radan suunnittelu on vaativa tehtävä, minkä takia kahden kokeneen konsulttiyrityksen asiantuntemus päätettiin yhdistää.

Raide-Jokeri liikennöidään nykyaikaisella vaunukalustolla, joka kulkee pääosin omalla ajourallaan. Uusi poikittaisyhteys korvaa osittain Helsingin vilkkaimmin liikennöidyn runkobussilinjan 550 eli Bussi-Jokerin, jolla kulkee noin 30 000 ihmistä vuorokaudessa.

Pikaraitiotiestä noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen, ja radalle tulee noin 32 pysäkkiparia. Raide-Jokerin suunnittelussa varaudutaan jo seudun pikaraitioverkon laajenemiseen sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

— Raide-Jokerin hankesuunnittelun käynnistyminen on merkittävä askel kohti Helsingin seudun ensimmäisen pikaraitiotielinjan toteuttamista. Helsingissä ratahankkeella on keskeinen rooli osana uuden yleiskaavan kestävän liikkumisen verkostokaupunkia ja sen laajaa raideverkkoa, toteaa projektipäällikkö Heikki Hälvä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

— Tälle tärkeälle poikittaislinjalle tarvitaan kapasiteetiltaan suurempi ja palvelutasoltaan laadukkaampi raideyhteys. Raide-Jokeri vaikuttaa merkittävästi myös radan lähialueen maankäytön kehittymiseen tulevaisuudessa, toteaa projektipäällikkö Pekka Kuorikoski Rambollista.

Helsingin uuden yleiskaavan yhtenä keskeisenä lähtökohtana on poikittaisten raideyhteyksien kehittäminen. Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 2013–2016. Raide-Jokerin toteuttaminen nähdään osana Helsingin kestävän liikkumisen kehittämistä.

Hankesuunnitelma sisältää radan lisäksi pysäkkien ja liityntä- ja kulkuyhteyksien, vaihtoasemien ja varikon sekä tarvittavien tie- ja katujärjestelyiden suunnittelun. Nämä ja muut hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvät tehtävät suunnitellaan tarkkuudella, joka tarvitaan riittävän tiedon keräämiseksi kustannuksista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista hankepäätöstä varten. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana radan rakennussuunnittelulle.

Ota yhteyttä
Pekka Kuorikoski, projektipäällikkö, puh. 040 571 7182

Mari Kinttula, projektikoordinaattori, tekniset järjestelmät, puh. 040 744 9574
Jyrki Oinaanoja, rata- ja katusuunnittelu, puh. 0400 823 762

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakentuva Raide-Jokeri on kaksiraiteinen seudullinen pikaraitiolinja, jonka suunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on sujuva ja häiriötön liikennöinti. Pikaraitiotiestä noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen, ja radalle tulee noin 32 pysäkkiparia.
Tweettaa

Lainaukset

Helsingissä ratahankkeella on keskeinen rooli osana uuden yleiskaavan kestävän liikkumisen verkostokaupunkia ja sen laajaa raideverkkoa.
Heikki Hälvä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Raide-Jokeri vaikuttaa merkittävästi radan lähialueen maankäytön kehittymiseen tulevaisuudessa.
Pekka Kuorikoski, Ramboll