Ramboll mukaan Kiinan merituulivoimamarkkinoille

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 20.5.2016 

Tekniseen suunnitteluun ja konsultointiin keskittynyt Ramboll-konserni on ensimmäinen ei-kiinalainen yhtiö, joka on saanut suunniteltavakseen tuulivoimapuiston Kiinaan. Tuleva 400 MW:n tuulipuisto on valmistuttuaan yksi maan suurimmista.

Kiina panostaa energiantuotannossaan yhä enemmän tuuli- ja aurinkovoimaan ja rakentaa merituulivoimaloita kasvavaan tahtiin. Kymmenestä kaavaillusta merituulivoimapuistosta on nyt rakenteilla yksi sadan tuulivoimalan merituulivoimapuisto, jonka kapasiteetti on 400 megawattia. Tämä vastaa noin 35 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta tai yhden pienen hiilivoimalan sähköntuotantoa. Jiangsun maakuntaan viiden tunnin ajomatkan päähän Shanghaista pohjoiseen kohoava SPIC Binhai North Phase 2 lukeutuu Kiinan suurimpiin merituulivoimapuistoihin.

Uuden tuulivoimapuiston suunnittelusta vastaa Ramboll-konserni. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiinaan sijoittuvassa tuulivoimahankkeessa on suunnittelijana maan ulkopuolelta tuleva yritys. Runsaan 4 miljoonan euron sopimus käsittää sadan merituulivoimalan teräsperustuksen, 400 MW:n sähköaseman, muuntajien, katkaisijoiden ja kaapeloinnin suunnittelun. Lisäksi Ramboll tekee selvitykset aalto- ja virtausolosuhteista sekä geoteknisistä ominaisuuksista. Ramboll oli mukana jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuulivoimaloiden perustusten pääsuunnittelijana ja vastaa nyt isosta osasta toisen vaiheen suunnittelua. Yksittäinen konsulttiyritys ei ole aiemmin saanut vastuulleen vastaavaa merituulivoimapuiston suunnittelu-urakkaa.

Tuulivoimapuisto rakennetaan 22 kilometrin päähän rannikosta alueelle, jossa on maanjäristyksiä ja hyvin pehmeä maaperä. Merenpohja on suurten jokien kuljettamaa ainesta, joten maaperän kantavuus on merkittävä huomioitava tekijä. Merenpohjaan 60 metrin syvyyteen upotettavat perustukset on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne riittävät kannattelemaan tuulivoimaloita 14–18 metriä syvässä vedessä.

− Olemme innoissamme hankkeesta, sillä Jiangsun maakunnan pehmeä maaperä haastaa meidät miettimään toisenlaisia suunnitteluratkaisuja kuin mihin olemme tottuneet Pohjois-Euroopassa. Hanke on niin mittava ja teknisesti vaativa, että pääsemme hyödyntämään koko organisaation osaamista – monialaisesta asiantuntijuudesta on jälleen etua, toteaa hankkeessa projektijohtajana toimiva Søren Juel Petersen Rambollin Energia-toimialalta.

Kiinan offshore-markkinoilla valtavasti potentiaalia

Kiinassa on maailman suurimmat tuulivoimamarkkinat. Kiinan maailmanlaajuinen markkinaosuus on World Wind Energy Associationin mukaan 52 prosenttia, ja maasta odotetaan seuraavaa suurta merituulivoiman markkina-aluetta.

Kiina aikoo asentaa vuoden 2020 loppuun mennessä 10 gigawattia merituulivoimakapasiteettia, mikä vastaa 25:tä Tanskan Anholtin kokoluokan tuulivoimapuistoa.

− Kiina on maailman väkirikkaimpana maana ymmärtänyt, että kasvavaan kulutukseen vastaamiseen ja ilmanlaadun parantamiseen tarvitaan kestävämpää energiantuotantoa. Maan kasvava merituulivoimateollisuus avaa mahdollisuuksia Rambollin keihäänkärkipalvelussa, eli merituulivoimaloiden perustusten suunnittelussa, mutta myös kaikilla muilla tuulivoimapuistojen suunnitteluun liittyvillä osaamisalueillamme. Tämä hanke on virstanpylväs ja poikii toivottavasti lisää projekteja Kiinassa, sanoo Søren Juel Petersen.

Rambollin Shanghain-toimiston paikallistuntemus oli merkittävä apu tarjousvaiheessa ja sopimusneuvotteluissa.

Uuden tuulivoimapuiston on tarkoitus alkaa tuottaa sähköä tämän vuoden lopussa. Hanke aiotaan toteuttaa puolta nopeammassa aikataulussa kuin vastaavat tuulivoimapuistohankkeet Euroopassa. Ramboll vei oman osuutensa hankkeen ensimmäisestä vaiheesta läpi kustannustehokkaasti ja nopeasti, mikä pitkälti ratkaisi toisen vaiheen tarjouskilpailun yhtiön hyväksi. Toisen vaiheen toteutuksesta vastaavat Rambollin asiantuntijat eri puolilta maailmaa, ja heillä on apunaan Ramboll Environin konsultteja Kiinasta.

Asiakkaana hankkeessa on Huadong Engineering Corporation. Tuulivoimapuiston rakennuttaja ja omistaja on valtio-omisteinen suuryhtiö State Power Investment Corporation (SPIC), joka hakee kestävästä energiasta tukea globaalille kilpailukyvylleen. SPIC toimii 36 maassa, ja sen tytäryhtiö SPIC Jiangsu Offshore Wind Power Ltd. pyrkii paikallisten kumppanuuksien kautta saamaan jalansijaa Euroopan merituulivoimamarkkinoilla.

Ota yhteyttä

Søren Juel Petersen, hankkeen projektijohtaja, Ramboll Energia-toimiala, +45 51618760, SJP@ramboll.com

Veli-Pekka Alkula, tuulivoima-asiantuntija, Ramboll Finland oy, +358 50 3389379, veli-pekka.alkula@ramboll.fi

Ramboll on johtava suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka perustettiin Tanskassa vuonna 1945. Yhtiön palveluksessa on noin 13 000 asiantuntijaa. Kansainvälisenä yhtiönä Rambollilla on vahva asema Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Lähi-idässä sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yli 300 toimistoamme 35 maassa mahdollistavat vankan paikallistuntemuksen yhdistämisen laajaan kansainväliseen osaamiseen. Tavoitteenamme on luoda innostavia ja vaativia ratkaisuja, jotka tukevat aidosti asiakkaidemme, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan toimintaa. Globaalin Rambollin toimialat ovat: Kiinteistöt ja rakentaminen, Infra ja liikenne, Kaupunkisuunnittelu, Vesi, Ympäristö ja terveys, Energia, Öljy ja kaasu sekä Johdon konsultointi. www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 200 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Kiina on maailman väkirikkaimpana maana ymmärtänyt, että kasvavaan kulutukseen vastaamiseen ja ilmanlaadun parantamiseen tarvitaan kestävämpää energiantuotantoa. Maan kasvava merituulivoimateollisuus avaa mahdollisuuksia Rambollin keihäänkärkipalvelussa, eli merituulivoimaloiden perustusten suunnittelussa, mutta myös kaikilla muilla tuulivoimapuistojen suunnitteluun liittyvillä osaamisalueillamme. Tämä hanke on virstanpylväs ja poikii toivottavasti lisää projekteja Kiinassa.
Søren Juel Petersen