Terveellinen ja tuottava rakennus syntyy tiiviillä yhteistyöllä

Ramboll Finland Oy, lehdistötiedote 21.10.2015

Terveellisyys on rakennusten tärkeimpiä ominaisuuksia, mutta se jää pirstaleisessa rakennusprosessissa helposti vaille omistajaa. Ramboll tuo rakennusalalle Terve talo -koordinoinnin, jossa yhtiön asiantuntijat toimivat rakennushankkeissa linkkinä ja laadunvarmistajina rakennusten terveellisyyden varmistamiseksi.

Terveellinen ja tuottava rakennus muodostuu lukuisista teknisistä osa-alueista kuten kosteuden- ja sisäilmaston hallinnasta sekä käytön ja ylläpidon koordinoinnista, jotka vaativat yhteensovittamista ja todentamista. Asiakas saa uuden konseptin myötä yhdeltä toimijalta tukea ja viimeisimmän tietämyksen kaikista rakennusterveysnäkökohtiin liittyvistä asioista kiinteistön koko elinkaaren ajan.

― Mielestämme suunnittelun ja rakentamisen laatutavoitteiden pitää näkyä valmiissa rakennuksessa. Julkisuudessa olleet homekoulu- ja kosteusvauriotapaukset osoittavat, että uudenlaiselle lähestymistavalle on tarvetta, sanoo johtaja Juha Valtari Rambollin Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialalta.

Terve talo -koordinaattorina Ramboll toimii yhdistävänä linkkinä ja laadunvarmistajana hankkeen eri osapuolten ja tekniikka-alojen välillä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Näin varmistetaan, että erilaiset rakennuksen terveellisyyteen liittyvät riskit ja ongelmat kyetään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään tehokkaasti projektin eri vaiheissa suunnittelusta rakentamiseen ja elinkaaren ylläpitoon asti.

 Ohjaamme suunnittelua ja valvomme laatutavoitteiden täyttymistä työmaavaiheessa. Lisäksi toteutamme jatkuvaa toiminnanvarmistusta rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana niin, että lopputulos on terveellinen ja tuottava rakennus, Valtari kertoo.

Katkeamaton kuivaketju on terveen talon edellytys

Oulun kaupungin rakennusvalvonta kehittää yhdessä Ympäristöministeriön kanssa rakentamisprosessin kosteudenhallintaa Kuivaketju10-toimintamallilla, jossa kosteudenhallinta käsitetään koko rakentamisprosessin yhteisenä tehtävänä, joka alkaa tilaamisesta ja päättyy rakennuksen käytöstä poistamiseen. Kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä nostaa katkeamattoman rakentamisen kuivaketjun yhdeksi olennaisimmista rakennusten terveyteen vaikuttavista asioista.

― Kosteudenhallinta ei ole pelkästään työmaan ja toteutusvaiheen asia, vaan koko rakentamisprosessin ja sen osapuolten yhteinen tehtävä ja rakennuksen elinkaaren mittainen asia. Tilaajan rooli korostuu tavoitteiden asettamisessa, varmistamisessa ja todentamisen vaatimisessa, jotta kokonaisuus toimii halutusti, Pekka Seppälä toteaa.

Seppälän mukaan kuivaketjun ensimmäinen lenkki on tilaaja, joka asettaa askelmerkit koko rakennusprosessille ja määrittää aikataulun. Tilaaja määrittää myös tason suunnittelulle ja toteutukselle. Hankkeen loppuvaiheessa tarvitaan riittävästi aikaa huolehtia siitä, että kaikki tekniikka toimii kuten pitää.

Lue lisää Terve talo -koordinoinnista Rambollin verkkosivuilta http://www.ramboll.fi/tervetalo

Ota yhteyttä

Juha Valtari, puh. 0400 908 817, juha.valtari@ramboll.fi
Magnus Stagnäs puh. 040 842 2746, magnus.stagnas@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti  yli 2 000 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.
www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Terveellinen ja tuottava rakennus muodostuu lukuisista teknisistä osa-alueista kuten kosteuden- ja sisäilmaston hallinnasta sekä käytön ja ylläpidon koordinoinnista, jotka vaativat yhteensovittamista ja todentamista. Terve talo -koordinoinnissa korostuu kokonaisuuden hallinta ja rakennuksen koko elinkaari.
Tweettaa

Lainaukset

Mielestämme suunnittelun ja rakentamisen laatutavoitteiden pitää näkyä valmiissa rakennuksessa. Julkisuudessa olleet homekoulu- ja kosteusvauriotapaukset osoittavat, että uudenlaiselle lähestymistavalle on tarvetta.
Juha Valtari, Ramboll
Kosteudenhallinta ei ole pelkästään työmaan ja toteutusvaiheen asia, vaan koko rakentamisprosessin ja sen osapuolten yhteinen tehtävä ja rakennuksen elinkaaren mittainen asia. Tilaajan rooli korostuu tavoitteiden asettamisessa, varmistamisessa ja todentamisen vaatimisessa, jotta kokonaisuus toimii halutusti.
Pekka Seppälä, Oulun kaupunki