Tule kuulemaan, miten yhdistetään kaupunkien kilpailukyky ja kestävä kehitys!

Voiko elinkeinojen ja bisneksen kehittäminen olla samanaikaisesti kestävän kehityksen mukaista ja kaupungin houkuttelevuutta lisäävää? Miten tähän keitokseen sopivat aktiiviset kaupunkilaiset omine tarpeineen ja toiveineen? Tervetuloa kuulemaan ratkaisuista kaupunkikehityksen aamiaistilaisuuteemme torstaina 21.11.2013!

Ramboll Management Consultingin kansainvälinen Liveable Cities Lab -konsepti on kehitetty vastaamaan kaupunkien haasteisiin: vihreiden ja puhtaiden, mutta myös asumisen ja elämisen kannalta houkuttelevien ja vetovoimaisten kaupunkien luomiseen. Liveable Cities Lab lanseerattiin vuonna 2013 ja se sisältää useita kaupunkikehittämisen hankkeita Pohjoismaissa. Konseptin tavoitteena on tyytyväinen asukas, ja siihen kuuluu johdon konsultoinnin strategiaosaaminen, ohjelmien ja projektien johtaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä asiantuntijatyö laajasti eri osa-alueilla. Lähestymistapa konkretisoituu käytännössä Fiksu kaupunki -teemaan kuuluvina kaupunkien kehityshankkeina, selkeinä pilotteina ja verkostomaisena toimintana ja yhteisenä oppimisena.

Kestäviä esimerkkejä maailmalta

Ekologisuus ja energiatehokkuus strategisina teemoina vievät maailmalla kaupunkikehitystä uudenlaiseen suuntaan. Lisäksi vuorovaikutuksen ja eri intressiryhmien näkemysten huomiointi on yhä tärkeämpää, kun suunnitellaan ja rakennetaan laajoja kokonaisuuksia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet, kuten lisääntyvät tulvat, nostavat uudet ajattelutavat kehittämisen keskiöön.

Atelier Dreiseitlin perustaja Herbert Dreiseitl on kaupunkisuunnittelijana sekä poikkitieteinen kestävän kaupungin kehittäjä, mutta myös taitelija, joka on työurallaan edistänyt urbaanin veden käsittelyä. Esimerkiksi hulevesien käsittelyn kestävän kehityksen mukaisella suunnittelulla luodaan uudenlaista kaupunkitilaa niin luonnolle kuin ihmisillekin. Dreisteitl on suunnitellut ekologista ja kestävää kaupunkiympäristöä mm. Portlandiin, Singaporeen ja New Yorkiin. Hän toimii nykyisin Livable Cities Labin johtajana Ramboll Management Consultingissa sekä vierailevana professorina Singaporen ja Harvardin yliopistoissa.

Fiksuja kaupunkeja ympäri Suomen

Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelman tavoitteena on tuoda myönteisiä muutoksia ihmisten asuin- ja työympäristöihin sekä luoda yrityksille mahdollisuuksia uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Kaupungit ovat avainasemassa ohjelmassa esimerkiksi kaavoituksen, hankintojen ja energiavalintojen kautta. Ohjelmassa käynnistetään eri puolilla Suomea 3-6 pilottia, joiden avulla haetaan markkinakokemuksia ja testataan uusia ratkaisuja.

— Pilotit voivat liittyä esimerkiksi lähienergiaan, avoimen datan hyödyntämiseen liikenteessä tai hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kehittäminen toteutetaan aidoissa ympäristöissä käyttäjien, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Tärkeää on erityisesti ICT-pohjaisten palvelujen upottaminen helppokäyttöisesti arkipäivän tilanteisiin, esimerkiksi liikkumiseen tai energiankäyttöön, sanoo Maarit Vuorela, joka toimii hankkeessa aktivaattorina.

Ohjelma tavoittelee yhteensä noin 100 miljoonan euron laajuisia hankkeita, joissa Tekesin rahoitus on noin 40 miljoonaa euroa. Tekesissä ohjelmapäällikkönä toimii Virpi Mikkonen ja Ramboll Management Consultingin tehtävänä on aktivoida kaupunkeja uudenlaisiin, kilpailukykyä lisääviin kehityshankkeisiin.

"Kaupunkikehitys: ajopuu vai ajajan paikka?" aamiaistilaisuudessamme kuulet näkemyksiä maailmalta (Rambollin Herbert Dreiseitl), Helsingistä (Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva) ja Vantaan elinvoimaohjelmasta (elinkeinojohtaja Jose Valanta). Esityksiä kommentoi professori Antti Hautamäki.

Lämpimästi tervetuloa toimistollemme torstaina 21.11.2013 klo 8.30-11.45 (Mikonkatu 15 A, 3. krs, Helsinki)!

Ota yhteyttä

Maarit Vuorela, +358 400 702 339, maarit.vuorela@ramboll.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.https://fi.ramboll.com/

Tilaa

Lainaukset

Ekologisuus ja energiatehokkuus strategisina teemoina vievät maailmalla kaupunkikehitystä uudenlaiseen suuntaan. Lisäksi vuorovaikutuksen ja eri intressiryhmien näkemysten huomiointi on yhä tärkeämpää, kun suunnitellaan ja rakennetaan laajoja kokonaisuuksia.
Director Herbert Dreiseitl, Ramboll Liveable Cities Lab