Tuore selvitys: LAGUNA-hanke vahvistaisi Suomen työllisyyttä ja imagoa huippututkimuksessa

Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa alueelleen kansainvälisen huippututkimuksen infrastruktuuri, LAGUNA (Large Apparatus studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics). Pyhäsalmen kaivokseen kaavaillulla LAGUNA-tutkimuskeskuksella olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia sekä työllisyyteen, talouteen että tutkimukseen. LAGUNA vaikuttaisi myös Suomen imagoon ja avaisi Suomelle ovia kansainvälisen huippututkimuksen verkostoihin. Tiedot käyvät ilmi Ramboll Management Consultingin Oulun yliopistolle tekemästä selvityksestä, jossa on tutkittu suurten tutkimusinfrastruktuurien vaikuttavuutta ja LAGUNA-tutkimuskeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja odotettuja vaikutuksia Suomelle.

LAGUNA on yhteiseurooppalainen tieteen suurhanke, jonka tavoitteena on rakentaa jättimäinen neutriinoilmaisin ja sen edellyttämät laboratoriot syvälle maan alle. Laitteistolla on tarkoitus tutkia sekä avaruudesta että CERNin hiukkaskiihdyttimestä peräisin olevia neutriinohiukkasia ja näiden reaktioita. Kyse on merkittävästä satojen miljoonien investoinnista, jonka toimintavaihe kestäisi arviolta jopa 50 vuotta. Hankkeen laajuus ja Suomen valtion rooli riippuvat muun muassa siitä, montako ilmaisinta kaivokseen sijoitetaan ja millaista muuta tutkimus- ja yritystoimintaa tutkimuskeskus onnistuisi houkuttelemaan. Suomella on hyvä neuvotteluasema suhteessa koko hankkeeseen, koska Pyhäsalmi on sijoitusselvityksessä todettu sekä sijainniltaan että olosuhteiltaan ensisijaiseksi sijoituspaikkavaihtoehdoksi. Neutriinoilmaisimen ja LAGUNA-tutkimuskeskushankkeen seuraavan vaiheen rakentamisesta Suomeen ei ole kuitenkaan tehty päätöstä.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi tähtää kansainväliseen kärkeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. LAGUNAN tärkeimpänä vaikutuksena pidetäänkin tieteellistä ja huippuosaamiseen välittyvää vaikutusta: hanke voisi lisätä tutkimuksellista tietoa universumista, tuoda uusia tutkimusavauksia ja vahvistaa Suomen profiilia kansainvälisessä huippututkimuksessa.

Työllisyyden ja elinkeinoelämän kannalta vaikutukset olisivat erityisen merkittävät rakennusvaiheessa, jonka on arvioitu kestävän jopa 15 vuotta. Rakentamisvaiheen kokonaistyöllisyysvaikutukseksi on arvioitu laajimmillaan yli 4000 henkilötyövuotta. Keskuksessa työskentelisi pysyvästi noin 50 henkilöä, ja tutkijakäyttäjiä olisi parhaimmillaan useita satoja vuosittain.

Elinkeinoelämän vaikutuksiin liittyy monia epävarmuuksia, koska neutriinofysiikka on tutkimusalueena hyvin perustutkimuksellinen ja kaupallistettavien innovaatioiden mahdollisuudet ovat nykytiedon pohjalta varsin rajalliset. Tiedematkailulla voisi kuitenkin olla parhaimmillaan hyvinkin aktiivisia vaikutuksia elinkeinoelämään. Selvityksen mukaan hanke voisi myös tuoda merkittäviä referenssejä ja uusia verkostoja suomalaiselle yrityskentälle.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Kaisa Lähteenmäki-Smith, Ramboll Management Consulting, puh. 050-5521396, kaisa.lahteenmaki-smith@ramboll.com

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 200 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Pyhäsalmen kaivokseen kaavaillulla LAGUNA-tutkimuskeskuksella olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia sekä työllisyyteen, talouteen että tutkimukseen.
Ramboll Management Consulting