Suomalaiset organisaatiot eivät tunne tietokoneiden sähkönsäästömahdollisuuksia

Tietotekniikan konsultointi- ja ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut Ravensoft Oy teetti syyskuussa 2007 tutkimuksen tietokoneiden sähkönsäästöratkaisujen käytöstä suomalaisissa organisaatioissa. Valtaosa tutkimukseen vastanneesta 279:stä liiketoimintajohdon, talous- ja tietohallintojohdon edustajista ei tuntenut ollenkaan tai tunsi vain vähäisessä määrin erilaisia tietokoneiden sähkönsäästöratkaisuja.

”Kaikista yllättävin tulos liittyi organisaatioiden yleiseen kiinnostukseen energiakulutusta kohtaan. 65 % vastaajista kertoi, että heidän organisaatioissaan ei kiinnitetä ollenkaan huomiota tai kiinnitetään vain vähäisessä määrin huomiota energiankulutukseen ja sähkönsäästömahdollisuuksiin”, kertoo toimitusjohtaja Jaakko Salminen Ravensoft Oy:stä.

”Tätä taustaa vasten ei ole hämmästyttävää, että 95 % vastaajista kertoi, ettei tietokoneiden sähkönsäästöön kiinnitetä juurikaan huomiota heidän organisaatioissaan”, jatkaa Salminen.

Tosiasiassa tietohallinto on monen organisaation merkittävimpiä energiakuluttajia. Tietohallinnon energiankäytön optimoimiseksi on olemassa jonkin verran teknisiä ratkaisuja, mutta niitä tunnetaan huonosti. Pääosa organisaatioista tyytyy ohjeistamaan käyttäjiä esimerkiksi sammuttamaan työasemat ja oheislaitteet silloin kun niitä ei käytetä. Toisaalta keskitetyn tietohallinnon ylläpidon vaatimukset taas estävät monessa organisaatiossa laitteiden sammutuksen.

Tutkimuksen mukaan tilanne näyttäisi muuttuvan organisaatioissa tulevan 1 - 5 vuoden aikana. ”81 % vastaajista uskoi tietokoneiden sähkönsäästöratkaisujen merkityksen kasvavan jonkin verran tai erittäin paljon heidän organisaatioissaan lähivuosien aikana”, kertoo toimitusjohtaja Jaakko Salminen Ravensoft Oy:stä.


Ravensoft lanseeraa ensimmäisenä Suomessa keskitetysti hallittavan tietokoneiden sähkönsäästöratkaisun

Ravensoft Oy lanseeraa valtakunnallisella sähkönsäästöviikolla Green Snapper –ohjelmiston, jolla voidaan vähentää työasemien energian kulutusta jopa 50 %:lla. Keskisuurissa ja suurissa organisaatiossa tämä merkitsee kymmenien ja jopa satojen tuhansien eurojen vuosisäästöjä. Green Snapper –ohjelmisto mahdollistaa työasemien keskitetyn ja hallitun sammutuksen ja käynnistyksen tarpeen mukaan. Työasemien sähkönkulutusta seurataan reaaliaikaisella raportoinnilla, jonka avulla energiasäästötoimenpiteet voidaan kohdistaa tarkasti.

”Vastaavaa ohjelmistotuotetta ei ole ollut aiemmin tarjolla Suomessa ja myös kansainvälisillä markkinoilla niitä on vähänlaisesti”, kertoo toimitusjohtaja Jaakko Salminen Ravensoft Oy:stä. Ohjelmistoa on testattu pilottiorganisaatioissa kuluneen vuoden aikana. Green Snapper -ohjelmistoa käyttäneet organisaatiot ovat vakuuttuneet ohjelmiston eduista. Pilotointihankkeet on toteutettu mm. Fortum-konsernissa ja Motivassa. Viime mainittu on valtion omistama osakeyhtiö, joka tuottaa palveluja energian tehokkaamman käytön ja uusiutuvan energian lisäämiseksi.


Lisätietoja:

www.greensnapper.fi

Ravensoft Oy, toimitusjohtaja Jaakko Salminen, puh. 040 – 761 3775

Liitteet & linkit