Avustuksia haetaan yli 2 800 kohteeseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hakevat raha-automaattiavustuksia ensi vuodelle yhteensä 520 miljoonaa euroa 2 885 kohteeseen. Toiminta-avustuksia haetaan 244 miljoonaa euroa, investointiavustuksia 128 miljoonaa euroa ja projektiavustuksia 147 miljoonaa euroa.

Noin puolet hakemuksista kohdistuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyöhön ja kansalaistoimintaan kuten vapaaehtois- ja vertaistoimintaan, tiedotukseen ja neuvontaan sekä osallistumismahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tarjoamiseen. Uusia projektihakemuksia vuodelle 2010 saapui 808 kappaletta (2009: 872). Haettava rahoitus on 90 miljoonaa euroa (2009: 96,2). Selvästi eniten uusia projekteja haetaan kansaterveyttä edistävään työhön sekä vanhustyöhön. Hakemuksia terveyden edistämisen projekteihin, joiden rahoitus siirtyi tänä syksynä STM:n määrärahoista RAY:lle, saapui 108 kappaletta. Haettava summa on 13 miljoonaa euroa. RAY jakaa avustuksia ensi vuonna yhteensä 278,2 miljoonaa euroa. Avustusehdotus vuodelle 2010 julkaistaan torstaina 17. joulukuuta klo 10. Lopullisen päätöksen vuoden 2009 avustuksista tekee valtioneuvosto ensi vuoden alussa. Info - RAY:n rahoitusta suunnataan yhä vahvemmin järjestöille luontaisiin auttamisen tapoihin kuten vapaaehtoistyön järjestämiseen ja vertaistuen tarjoamiseen. - Tälle vuodelle avustuksia myönnettiin 302,5 miljoonaa euroa yhteensä 1 893 kohteeseen. - Suurimpia avustuksensaajia ovat mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ensi- ja turvakotien Liitto sekä Kuurojen liitto. Toimituksille tiedoksi RAY:n avustusehdotus julkaistaan lehdistölle 17.12. klo 10 osoitteessa www2.ray.fi. Varapalvelimella on käytettävissä koko avustuspäätöstietokanta, joka sisältää avustustiedot vuodesta 2000 lähtien. Tietokanta on heti tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi. Varsinaisilla verkkosivuilla osoitteessa www.ray.fi on kuormahuipun eli ensimmäisten tuntien ajan näkyvissä vain vuoden 2010 avustusehdotus. Lisätietoja Hilppa Tervonen, valmistelupäällikkö, (09) 4370 2310, 040 767 3130, hilppa.tervonen@ray.fi 2010 www.ray.fi/avustustoiminta/hakeminen/hakeminen.php

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.