Avustusta haetaan yli 3 200 kohteeseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hakevat RAY:ltä avustuksia ensi vuodelle yhteensä 580 miljoonaa euroa 3271 kohteeseen. Haettavan rahoituksen määrä on laskenut viime vuodesta noin 40 miljoonaa euroa (6 %).

Noin puolet kaikista RAY:lle saapuneista hakemuksista kohdistuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyöhön ja kansalaistoimintaan kuten vapaaehtois- ja vertaistoimintaan, tiedotukseen ja neuvontaan, aluetyöhön sekä osallistumismahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tarjoamiseen.

Hakemukset perustoimintaan ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla, mutta hakemukset uusiin projekteihin ja investointeihin kuten rakentamiseen ovat vähentyneet.

Uusia projektihakemuksia vuodelle 2009 saapui 872 kappaletta (2008: 972). Haettava rahoitus on 96,2 miljoonaa euroa (2008: 106,7). Selvästi eniten uusia projekteja haetaan kansaterveyttä edistävään työhön kuten sairaus- ja potilasjärjestöjen hankkeisiin sekä vanhustyöhön.


Avustusehdotus julkaistaan 18. joulukuuta

RAY jakaa avustuksia vuodelle 2009 yhteensä 302,5 miljoonaa euroa. Lisäksi neljännes pelitoiminnan tuotosta, 105 miljoonaa euroa, ohjataan valtion budjetin kautta sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen.

Avustusehdotus vuodelle 2009 julkaistaan torstaina 18. joulukuuta klo 10. Lopullisen päätöksen vuoden 2009 avustuksista tekee valtioneuvosto ensi vuoden alussa.

Tälle vuodelle avustuksia myönnettiin 312 miljoonaa euroa yhteensä 2208 kohteeseen. Suurimpia avustuksensaajia ovat mm. Mielenterveyden Keskusliitto, Invalidiliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.


Toimituksille tiedoksi

Avustusehdotus julkaistaan 18.12. lehdistölle osoitteessa www2.ray.fi. Varapalvelimella on käytettävissä koko avustuspäätöstietokanta, joka sisältää avustustiedot vuodesta 2000 lähtien. Avustuspäätöstietokannan tarjoamiin vertailu- ym. ominaisuuksiin kannattaa tutustua jo nyt osoitteessa http://www.ray.fi/avustustoiminta/datakuutio/frameset.php?l1=9

Varsinaisilla verkkosivuilla osoitteessa www.ray.fi on kuormahuipun eli ensimmäisten tuntien ajan näkyvissä vain vuoden 2009 avustusehdotus.


Lisätietoja

Hilppa Tervonen, valmistelupäällikkö, (09) 4370 2310, 040 767 3130, hilppa.tervonen@ray.fi (tavoitettavissa 4.12. klo 9-13)

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.