RAY-avustusten painopisteitä ensi vuonna lapset, perheet ja ikääntyneet

Raha-automaattiyhdistys esittää ensi vuodelle avustusta 780 sosiaali- ja terveysjärjestölle 1 582 kohteeseen yhteensä 268,2 miljoonaa euroa. Lasten, perheiden ja ikääntyvien hyvinvointi ovat ensi vuonna tärkeimmät kohteet.

RAY:n voittovaroista maksetaan ensi vuonna avustuksia yhteensä 268,2 miljoonaa euroa. Painopisteitä rahoituksessa ovat lastensuojelu ja nuorisotyö, joita tuetaan 36 miljoonalla eurolla, vanhustyö (35 milj. euroa), mielenterveystyö (28 milj. euroa), päihdetyö (25 milj. euroa) sekä maahanmuuttajatyö (9 milj. euroa).

Väestöliitolle esitetään mm. mittavaa uutta projektiavustusta nettipohjaisen vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen vauvaikäisten lasten vanhemmille (Perhenetti 2011–2014). Tampereella, Turussa ja Helsingissä toimivien Senioripysäkkien avustaminen halutaan vakiinnuttaa.

Avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 194 kuntaan. Suurimpia avustuksensaajia ovat merkittävät valtakunnalliset järjestöt kuten Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura ja Kehitysvammaliitto.

Lopullisen päätöksen avustuksista tekee valtioneuvosto helmikuun alussa.

Vuodelle 2011 avustusta haki 1123 järjestöä yhteensä 2425 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 422,8 miljoonaa euroa.

Toimituksille tiedoksi

  • RAY:n avustusehdotus julkaistaan lehdistölle torstaina 16.12. klo 10 osoitteessa www2.ray.fi. Varapalvelimella on käytettävissä koko avustuspäätöstietokanta, joka sisältää avustustiedot vuodesta 2000 lähtien.
  • Varsinaisilla verkkosivuilla osoitteessa www.raha-automaattiyhdistys.fi on näkyvissä vain vuoden 2011 jakoehdotus.

Lisätietoja

  • Osastopäällikkö Mika Pyykkö, 0400 841 662 
  • Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, (09) 4370 2310, 040 767 3130

Marika Leed, yhteyspäällikkö (09) 4370 2253, 0400 600 8982, marika.leed@ray.fi

Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY:n koko voitto, yli 360 miljoonaa euroa, käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY:n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY - Hyvän tahdon pelejä. www.ray.fi

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.