RAY esittää takaisinperintää Nuorisosäätiöltä – avustusten käyttöä vaalitukiin ei voida osoittaa

RAY esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että ministeriö ryhtyisi 69 000 euron takaisinperintään Nuorisosäätiöltä. RAY tulee myös esittämään vuoden 2010 avustusehdotuksessaan, että säätiön yleisavustus muuttuu heti ensi vuoden alusta kohdennetuksi toiminta-avustukseksi. Samassa yhteydessä harkitaan uudelleen Nuorisosäätiön saaman avustuksen taso. Takaisinperintä koskee yleisavustuksen korotusta vuosina 2006–2009. Takaisinperintää esitetään, koska tarkastus osoittaa, ettei säätiö ole antanut RAY:lle oikeita ja riittäviä tietoja, kun se on hakenut tasokorotusta. RAY:n tarkastuksesta ilmenee, että Nuorisosäätiö ja sen omistamat osakeyhtiöt ovat antaneet vaalitukea poliittisille tukiyhdistyksille noin 60 000 euroa vuosina 2005–2009. Tarkastuksen perusteella ei pystytä osoittamaan, että säätiö olisi käyttänyt RAY-avustusta vaalitukiin. Säätiöllä on esittää riittävästi avustuskelpoisia kuluja ja merkittävästi muita tuloja. Tarkastuksen lähtökohtana oli selvittää, onko Nuorisosäätiölle myönnetyt avustukset käytetty siihen tarkoitukseen, johon ne on haettu ja myönnetty. Lisäksi haluttiin varmistua siitä, että säätiö on antanut RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustusten myöntämistä ja avustusten käyttöä varten sekä siitä, onko säätiöllä ollut riittävästi tarpeellisia ja kohtuullisia kuluja myönnettyjä avustuksia vastaan. Tarkastuksen kohteena olivat vuosina 2005–2009 myönnettyjen avustusten käyttö sekä säätiön hallinto ja talous. Tarkastuksessa ei oteta kantaa säätiön sääntöihin ja säätiölakiin, joita selvittää Patentti- ja rekisterihallitus eikä vuokrien määrittelyyn ja vuokratasoihin, joita tarkastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. RAY on tänään jättänyt lopullisen tarkastuskertomuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Tarkastuskertomus on ladattavissa www.ray.fi -sivuilta löytyvän tiedotteen yhteydestä. Asiakirjan voi pyytää myös yhteyspäällikkö Tuula Lehdolta, puh. 040 588 5343 tai tuula.lehto(a)ray.fi Lisätiedot: avustuksen osastopäällikkö Mika Pyykkö, puh. 0400 841 662

Avainsanat:

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.

Tilaa