RAY korostaa ongelmien ehkäisyä ja lasten hyvinvointia

 

Raha-automaattiyhdistys esittää ensi vuodelle avustusta 755 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1556 eri kohteeseen yhteensä 291 miljoonaa euroa.

RAY:n voittovaroista maksetaan ensi vuonna avustuksia yhteensä 291 miljoonaa euroa, mikä on miltei 23 miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Vaikeuksiin joutuneiden auttamisen lisäksi RAY korostaa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisyä sekä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

- RAY pitää tärkeänä, että ongelmia pyritään ehkäisemään jo ennalta. Tämä tarkoittaa, että merkittävät terveysongelmat ja sosiaalinen syrjäytymiskehitys katkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, avustustoiminnan johtaja Sisko Seppä toteaa.

RAY:n avustusten painopisteenä on esimerkiksi ikääntyneiden hyväksi tehtävä työ, jota tuetaan 63 miljoonalla eurolla. Ikääntyneiden ehkäisevän mielenterveystyön hankkeissa pyritään kehittämään toimintamalleja, joilla voidaan auttaa yksinäisiä ikäihmisiä.

Emma & Elias keskittyy lapsiin ja perheisiin

Lapsi-, perhe- ja nuorisotyötä tuetaan 41 miljoonalla eurolla. RAY aloittaa ensi vuonna uuden lasten ja perheiden avustusohjelman Emma & Elias (2012 - 2017). Ohjelmassa tuetaan vanhemmuutta, painotetaan aikuisten yhteistä vastuuta sekä lasten oikeutta turvalliseen lapsuuteen.

Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä tuetaan aikaisempia vuosia enemmän, yhteensä 12 miljoonalla eurolla. RAY rahoittaa esimerkiksi maahanmuuttajien neuvontaa, kohtaamispaikka- ja vertaistukitoimintaa.

RAY:n avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 120 kuntaan. Vuodelle 2012 avustusta haki 1 169 järjestöä 2 366 hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 487 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen avustuksista alkuvuodesta 2012.

Toimituksille tiedoksi

  • RAY:n avustusehdotus julkaistaan lehdistölle torstaina 15.12. klo 10 osoitteessa avustukset.ray.fi
    Palvelimella on käytettävissä koko avustusten jakopäätöstietokanta, joka sisältää avustustiedot vuodesta 2000 lähtien.
  • Varsinaisilla verkkosivuilla osoitteessa www.ray.fi/jakoehdotus on näkyvissä vain vuoden 2012 jakoehdotus.

Lisätietoja

  • Osastopäällikkö Mika Pyykkö, 0400 841 662
  • Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, 09 4370 2310, 040 767 3130
  • Kehittämispäällikkö Elina Varjonen (kysymykset Emma & Elias -avustusohjelmasta), 09 4370 2231, 040 748 3257

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.

Tilaa