RAY:n hallitukseen uusia jäseniä

Raha-automaattiyhdistyksen ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa torstaina 26.11. valittiin jäsenjärjestöjen 7 edustajaa hallitukseen toimikaudeksi 2010–2012. Valtioneuvosto nimittää myöhemmin omat edustajansa uudelle toimikaudelle. Jäsenjärjestöjen edustajat toimikaudeksi 2010–2012 Kyösti Vesterinen, Meripelastusseura ry, hallituksen 2. varapuheenjohtaja (jäsen vuodesta 2007) Viveca Hagmark, Folkhälsans Förbund rf (jäsen vuodesta 2007) Marja Irjala, Nuorten Ystävät ry (jäsen vuodesta 2007) Vertti Kiukas, Elämäntapaliitto ry (uusi) Eeva Kuuskoski, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (jäsen vuodesta 2007) Hannu Partanen, Eläkeläiset ry (uusi) Marita Ruohonen, Suomen Mielenterveysseura (uusi) MUUTOKSIA JÄSENJÄRJESTÖISSÄ Yhdistyksen kokouksessa päätettiin erottaa Epilepsiasäätiön yhdistyksen jäsenyydestä, koska se ei enää täytä jäsenyydelle asetettuja ehtoja (asetus 1169/2001). Epilepsiasäätiö on asetettu konkurssiin. RAY:n jäsenjärjestöjä on nyt 98. Kaikki jäsenet löytyvät internetistä osoitteella www.ray.fi RAY:n HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HANNES MANNINEN:"RAY:llä ON EDESSÄÄN YKSI HISTORIANSA TÄRKEIN ETAPPI" Jäsenjärjestöt valitsivat tänään 26.11. uudet jäsenensä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen vuosiksi 2010–2013. Tuoreen puheenjohtajan mukaan uuden hallituksen tehtävä ei ole helppo, sillä RAY:llä on edessään yksi historian tärkeimmistä etapeista. Arpajaislain uudistamisen on käynnissä ja sen ensimmäinen vaihe on eduskunnassa. Laista vallitsee poliittinen yksimielisyys nykyisten yksinoikeuksien kirjaamisesta arpajaislakiin. – Arpajaislain käsittelyä on kiirehdittävä, jotta uudistuksen toinen vaihe saadaan myös valmiiksi ennen nykyisten rahapelilupien päättymistä vuoden 2011 lopussa. Yksinoikeuden kirjaaminen lakiin on hyvä asia RAY:n kehittämisen kannalta. Toki uudistus tuo muutoksia myös RAY:n asemaan ja toimintaan, sillä rahapelien yksinoikeuksien tulee täyttää EU:n niille asettamat edellytykset. Siksi valtion säätelyä rahapelitoiminnassa tiukennetaan samalla kun viranomaisten mahdollisuuksia puuttua luvatta harjoitettuun rahapelitoimintaan parannetaan, kommentoi Manninen. – Arpajaislain uudistaminen koskee myös RAY:n hallintoa, josta jatkossa säädetään lailla. Tässä yhteydessä hallintoa tarkastellaan epäilemättä myös hyvän hallintotavan näkökulmasta. Avustukset kohdennettava tarkasti Taantuma vaikuttaa RAY:n avustustoimintaan, koska pelitoiminnan tuottojen lasku aiheuttaa avustuspotin pienentymistä. Myös investoinnit tulevaisuuteen ottavat oman osansa. – Avustukset tuleekin nyt kohdentaa sinne, missä tarve on suurin ja avustuksilla saadaan aikaan laajimmat vaikutukset, Manninen jatkaa. – On myös tärkeää, että valtio ja järjestöt voisivat sopia osuuksiensa kehityksestä pitkällä tähtäimellä ilman yllätyksiä. Tämä antaisi parhaan mahdollisuuden kehittää RAY:n avustustoimintaa ja samalla takaisi järjestöille työrauhan oman toiminnan kehittämisessä. Lisätietoja: viestintäjohtaja Matti Hokkanen, puh. 040 706 3660.

Avainsanat:

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.