RAY:n kyselyssä ei ilmi uusia vaalitukia

RAY:n täydennetty järjestökysely ei ole tuonut esiin uusia vaalituen antajia. Vain yksi järjestö on käyttänyt RAY:n avustusta vaalitukeen 700 euroa vuosina 2005–2009. Muut 26 vaalitukea antanutta järjestöä ovat rahoittaneet vaalituen oman toimintansa tuotoilla. Elämäntapaliitto ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö täsmensivät aiemmin antamiaan ilmoituksia muutamilla sadoilla euroilla. – Tyypillisesti järjestöjen vaalityöhön antama tuki on ollut vastikkeellista eli sillä on osallistuttu seminaareihin tai tehty taidehankintoja. Osa tuesta on suuntautunut yleisesti vaaliaktiivisuuden nostamiseen tai jonkin erityisryhmän ehdokkaiden tukemiseen puoluekannasta riippumatta, viestintäjohtaja Matti Hokkanen toteaa. Esimerkiksi Kuurojen Liitto tuki yhteensä 5 500 eurolla viittomakielisiä kuuroja ehdokkaita viime eduskunta- ja kuntavaaleissa. – Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustyötä. RAY-avustukset tulee kuitenkin aina käyttää avustusehtojen mukaisesti, Hokkanen sanoo. Järjestökysely lähetettiin kaikille vuonna 2009 RAY-avustusta saaneelle 921 yhteisölle. Ne antoivat lähinnä 2006 ja 2007 vaalien yhteydessä vaalitukea yhteensä 44 190 euroa. Luvussa ei ole mukana Nuorisosäätiötä, jonka tarkastus valmistuu lähiviikkoina sen jälkeen kun säätiö on antanut oman lausuntonsa RAY:n laatimaan tarkastuskertomukseen. RAY tiedotti kyselyn tuloksista ensimmäisen kerran 30.9., kun kyselyyn oli vastannut 774 avustuksensaajaa. Lisätietoja: Matti Hokkanen, viestintäjohtaja, puh. 040 706 3660 tai Mika Pyykkö, osastopäällikkö, puh. 0400 841 662

Avainsanat:

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.

Tilaa