RAY:n voittovaroja suomalaiseen hyvinvointiin 381 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto on jakanut RAY:n voittovaroista avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille 278,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan kuluvana vuonna 102,8 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä suomalaiseen hyvinvointiin ohjataan 381 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto jakoi 11. helmikuuta RAY-avustuksia yhteensä 806 järjestölle 1 630 kohteeseen. Suurimman avustuspotin keräsivät vammaisjärjestöt, joille myönnettiin avustuksia yhteensä 55 miljoonaa euroa. Avustuksilla tuetaan mm. järjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, tiedotusta ja neuvontaa sekä vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Painopisteitä ensi vuoden rahoituksessa ovat vammaistyö, jota tuetaan 55 miljoonalla eurolla, lastensuojelu ja nuorisotyö (37 milj. €), vanhustyö (33 milj. €) sekä terveyden edistäminen ja kansanterveysongelmien ehkäisy (7,9 milj. euroa). Avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 243 kuntaan. Suurimpia avustuksensaajia ovat merkittävät valtakunnalliset järjestöt kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ensi- ja turvakotien Liitto sekä Kuurojen liitto. Valtiokonttorille ohjattava 102,8 miljoonaa euroa käytetään sotainvalidien kuntoutukseen ja laitoshoitoon sekä rintamaveteraanien kuntoutukseen. Avustuspäätös verkossa: http://www.ray.fi/avustustoiminta/datakuutio/index.php

Avainsanat:

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.