Vammaisjärjestöt saavat suurimman RAY-potin

Raha-automaattiyhdistys esittää ensi vuodelle avustusta 805 järjestölle 1 629 kohteeseen yhteensä 278,2 miljoonaa euroa. Suurimman avustuspotin keräävät vammaisjärjestöt, joille esitetään avustuksia yhteensä 55 miljoonaa euroa.

RAY:n voittovaroista maksetaan ensi vuonna avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille yhteensä 278,2 miljoonaa euroa. Avustuksilla tuetaan mm. järjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, tiedotusta ja neuvontaa sekä vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Painopisteitä ensi vuoden rahoituksessa ovat vammaistyö, jota tuetaan 55 miljoonalla eurolla, lastensuojelu ja nuorisotyö (37 milj. €), vanhustyö (33 milj. €) sekä terveyden edistäminen ja kansanterveysongelmien ehkäisy (7,9 milj. euroa). RAY esittää avustusta mm. näkövammaisten käsityötoimintaan, elinluovutuskorttikampanjointiin ja verkkokriisikeskus Tukinetin toimintaan. Avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 241 kuntaan. Suurimpia avustuksensaajia ovat merkittävät valtakunnalliset järjestöt kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ensi- ja turvakotien Liitto sekä Kuurojen liitto. Lopullisen päätöksen avustuksista tekee valtioneuvosto tammi-helmikuussa. Vuodelle 2010 rahoitusta haki 1323 järjestöä yhteensä 2885 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 520 miljoonaa euroa. Toimituksille tiedoksi RAY:n avustusesitys julkaistaan lehdistölle torstaina 17.12. klo 10 osoitteessa www2.ray.fi. Varapalvelimella on käytettävissä koko avustuspäätöstietokanta, joka sisältää avustustiedot vuodesta 2000 lähtien. Varsinaisilla verkkosivuilla osoitteessa www.ray.fi on kuormahuipun eli ensimmäisten tuntien ajan näkyvissä vain vuoden 2010 avustusehdotus. Lisätietoja Osastopäällikkö Mika Pyykkö, 0400 841 662 Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, (09) 4370 2310, 040 767 3130

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.