Jo puolet tekee etätyötä – milloin loput tulevat perässä?

Etätyö on tullut jäädäkseen. Se lisää tuottavuutta, vähentää toimintakustannuksia ja lisää henkilöstön halukkuutta jäädä yrityksen palvelukseen

Erään maailmanlaajuisen internetyhtiön toimitusjohtaja kielsi hiljattain yrityksen työntekijöiltä etätyön tekemisen. Maailmanlaajuisen työtilaratkaisujen tarjoajan Reguksen uusin tutkimus kuitenkin osoittaa, että puolet maailman työvoimasta hyödyntää joustavia työskentelytapoja.

Reguksen vuoden 2013 talouskyselyssä kävi ilmi, että tiettyyn työpisteeseen sidotut työntekijät ovat vähenemään päin. Reguksen tilaamaan tutkimukseen osallistui yli 26 000 yritysjohtajaa 90 maasta. Tulosten mukaan 48 % työntekijöistä tekee etätyötä vähintään puolet työviikosta. Suomessa hiukan alle kolmannes (31 %) johtotason henkilöstöstä tekee etätöitä vähintään puolet viikosta.

Osa toimitusjohtajista on huolissaan siitä, miten työntekijöitä voi motivoida ja johtaa etätyössä. Reguksen tutkimuksesta kävi kuitenkin ilmi, että 36 % suomalaisista vastaajista (55 % maailmanlaajuisesti) on sitä mieltä, että etätyöntekijöiden hyvä johtaminen on täysin mahdollista. Lisäksi tutkimus osoittaa, että monet yritykset panostavat entistä enemmän etätyöntekijöiden johtamiseen.

Reguksen toimitusjohtaja Suomi Juha Hakala toteaa tutkimustuloksista: Joustava työskentely on paras vaihtoehto, kun johtoryhmä pitää ohjat käsissä. Olemme keskustelleet liike-elämän edustajien kanssa, ja heidän mukaansa luottamus ja vapaus ovat avainasemassa, kun kyse on etäjohtamisesta. Kun nämä tekijät ovat tasapainossa, voidaan nähdä selviä etuja. Tuottavuus kasvaa, henkilöstö on sitoutuneempaa ja toimintakustannukset pienenevät.”

Reguksen tutkimus osoittaa myös, että 28 % suomalaisista yrityksistä (maailmanlaajuisesti 37 %) käyttää erityisiä tehokkuuden valvontaan tarkoitettuja raportointijärjestelmiä. Lisäksi 40 % etäjohtajista hyödyntää videopuheluja kommunikointiin tiiminsä kanssa (43 % maailmanlaajuisesti).

Joustavilla työskentelymahdollisuuksilla voi olla erityistä lisäarvoa nuorille työntekijöille. Suomalaisista vastaajista 37 % uskoo, että nuorista työntekijöistä tulee vastuuntuntoisempia etätyön ansiosta.

Lisäksi pidetään todennäköisenä, että joustava työskentely luo erilaista kanssakäyntiä linjapäälliköiden ja tiimin jäsenten välillä. Vastaajista 34 % oli sitä mieltä, että etäjohtaminen auttaa säilyttämään ammattimaisen suhteen henkilöstöön.

Keskeiset tulokset Suomessa:

•                31 % työntekijöistä tekee etätyötä vähintään puolet viikosta 

•                36 % vastaajista sanoo, että saumaton etäjohtaminen on mahdollista saavuttaa, mutta vain, jos esimiehet käyvät läpi erityiskoulutuksen  

•                32 % vastaajista pitää luottamusta tärkeänä seikkana 

•                28 % yrityksistä käyttää raportointijärjestelmiä etätyöntekijöiden tehokkuuden valvonnassa 

•                40 % hyödyntää videopuheluja johtajien ja työntekijöiden välisessä viestinnässä  

•                34 % vastaajista uskoo, että etäjohtaminen auttaa säilyttämään ammattimaisen suhteen henkilöstöön. 

eric@bondpremea.com


Regus on maailman suurin joustavien toimitilojen tarjoaja, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat täysin varustetut toimistot, korkealaatuiset kokoushuoneet, business lounge -tilat ja maailman laajin videoneuvottelustudioiden verkosto. Reguksen palvelujen ansiosta yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtä tehokkaasti toimistossa, kotona ja liikkeellä ollessaan. Kansainväliset suuryritykset, kuten Google, GlaxoSmithKline ja Nokia, käyttävät tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten tavoin Reguksen toimitilaratkaisuja, joiden ansiosta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Reguksen toimitiloja käyttää päivittäin eri puolilla maailmaa yli 1,3 miljoonaa asiakasta. Toimipisteverkkomme kattaa 600 kaupunkia 100 eri maassa – yli 1 500 toimipisteessämme yritykset ja yksityishenkilöt voivat työskennellä ilman ajan, paikan ja toimintatapojen asettamia rajoituksia. Regus on perustettu Brysselissä vuonna 1989. Yrityksen päämaja on Luxemburgissa. Regus on listattu Lontoon pörssissä.

Yrityksestä

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 1 000 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Multimedia

Multimedia