Luottamus kasvaa yritysten etsiessä tehokkaita kasvutoimia

Regus Business Confidence Indexin mukaan yritykset pyrkivät pienentämään kiinteitä kuluja kasvunäkymiä vaarantamatta

finds Regus Business Confidence Index

Maailmanlaajuisen Regus Business Confidence Indexin mukaan suomalaisten yritysten luottamus on kasvanut syyskuusta viidellä indeksipisteellä 119:ään pisteeseen. Liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten määrä pysyi samalla tasolla kuuden kuukauden takaisiin lukemiin verrattuna (aikaisemmin 52 %, nyt 53 %). Liikevoittoaan kasvattaneiden yritysten määrä puolestaan on pudonnut 19 % 36 %:iin. Kestävää kasvua tavoiteltaessa yritysten on pyrittävä kustannussäästöihin. Yritykset katsovat, että seuraavien kuukausien aikana tehokkaimpia keinoja säästöjen saavuttamiseksi ovat lyhyempi toimitusketju sekä käytön mukaan laskutettavien palveluiden ja kolmansien osapuolien kautta tapahtuvan myynnin hyödyntäminen yhä enenevässä määrin. 

- Suomalaiset yritykset pitivät tarpeettomista toimitiloista aiheutuneita kustannuksia (50 %) pääsyynä laskusuhdanteen aikana kokemiinsa vaikeuksiin. Toinen merkittävä tekijä oli vakinaisen henkilöstön irtisanominen (46 %).

- Lyhyempi toimitusketju (47 %) sekä käytön mukaan laskutettavien palveluiden (45 %) ja kolmansien osapuolien kautta tapahtuvan myynnin (38 %) hyödyntäminen yhä enenevässä määrin nähtiin alueina, joilla yritykset voisivat saavuttaa säästöjä kasvunäkymiään vaarantamatta.

- Suomalaisista yrityksistä 63 % mainitsi laajemman asiakaskunnan ja 43 % joustavat työskentelytavat asioina, jotka toisivat tulevaisuudessa liiketoimintaan kasvun mahdollistavaa vakautta.

- Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Business Confidence Index -lukema on pienemmillä yrityksillä alhaisempi (107) kuin suuremmilla yrityksillä (124).

Reguksen edustaja, Olivier de Lavalette, toteaa: "Suomalaisten yritysten luottamus kasvaa edelleen tasaisesti. Lisäksi liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuus on pysynyt vakaana, vaikka liikevoittoaan kasvattaneiden yritysten määrä onkin laskenut. Jotta yritykset ympäri maailmaa voisivat hyödyntää kasvumahdollisuuksiaan kestävällä tavalla, ne pyrkivät säästämään kiinteissä kuluissa kasvunäkymiään vaarantamatta.

"Huomattava osa yrityksistä uskoo, että tarpeettomista toimitiloista aiheutuneet kustannukset olivat yksi suurimmista rasitteista maailmanlaajuisen laskusuhdanteen aikana ja että joustavien työskentelytapojen myötä voidaan saavuttaa kasvua lisäävää vakautta. Markkinoilla tarjolla olevien joustavien toimitilaratkaisujen ansiosta tulevaisuudessa yhä suurempi määrä yrityksiä voi hyödyntää käteviä skaalautuvia palveluita."

Lehdistön yhteyshenkilö:

Eric Uggla, email eric@bondpremea.com, puhelin +46 704 15 15 25

Regus Business Confidence Index

Regus Business Tracker -raportti esittelee joka numerossa päivitetyn Business Confidence Indexin. Indeksi muodostuu positiivisten ja tulevaisuuteen katsovien lausuntojen kokonaismäärästä yhdistettynä vuoden alusta kertyneeseen liikevaihto- ja tuottosuuntauksiin sekä tulevien kuukausien ennustettuihin taloudellisiin olosuhteisiin. Indeksin tarkoitus on tarjota yrityksille yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista. Syyskuussa 2009 julkaistussa ensimmäisessä Regus Business Tracker -raportissa indeksin keskiarvoksi asetettiin 100.

Tietoja Reguksesta

Regus on maailman suurin joustavien toimitilojen tarjoaja, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat täysin varustetut toimistot, korkealaatuiset kokoushuoneet, business lounge -tilat ja maailman laajin videoneuvottelustudioiden verkosto. Reguksen palvelujen ansiosta yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtä tehokkaasti toimistossa, kotona ja liikkeellä ollessaan. Kansainväliset suuryritykset, kuten Google, GlaxoSmithKline ja Nokia, käyttävät tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten tavoin Reguksen toimitilaratkaisuja, joiden ansiosta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Reguksen toimitiloja käyttää päivittäin eri puolilla maailmaa yli 1 000 000 asiakasta. Toimipisteverkkomme kattaa 550 kaupunkia 95 eri maassa – 1 200 toimipisteessämme yritykset ja yksityishenkilöt voivat työskennellä ilman ajan, paikan ja toimintatapojen asettamia rajoituksia. Regus on perustettu Brysselissä vuonna 1989. Yrityksen päämaja on Luxemburgissa. Regus on listattu Lontoon pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi 

Yrityksestä

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 1 000 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Liitteet & linkit