Verkostoituminen on tärkeä osa markkinointia

Regus käynnistää uudenlaisen verkkokaupankäyntiportaalin vastauksena tutkimustuloksiin, jotka nostavat esiin yritysverkostoitumisen tärkeyden

Suurin osa suomalaisista yrityksistä (73 %) uskoo, että henkilökohtainen verkostoituminen on paras tapa hankkia uusia asiakkaita seuraavien kahden-kolmen vuoden aikana. Yhä suurempi osa yrityksistä (44 % verrattuna edellisten kolmen vuoden 30 %:iin) ennakoi myös, että yrityksille suunnatun sosiaalisen median merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Lähestymistapa, jossa uuden liiketoiminnan synnyttämisessä hyödynnetään useita kanavia, on tulossa yhä yleisemmäksi. Tämä käy ilmi Reguksen, maailmanlaajuisen työtilaratkaisujen tarjoajan, uudesta tutkimuksesta, johon osallistui yli 16 000 ylemmän johdon edustajaa eri puolilta maailmaa.

Henkilökohtainen verkostoituminen nähdään edelleen parhaana tapana luoda uutta liiketoimintaa. Tutkimuksessa nousee kuitenkin esiin myös liike-elämälle suunnattujen yhteisöpalvelusivustojen, kuten BranchOut, Viadeo ja Xing, merkitys. Niiden käyttäjämäärät lisääntyvät jatkuvasti, ja esimerkiksi LinkedIn-palvelussa on jo yli 135 miljoonaa jäsentä.[1]

Seuraavassa tarkastellaan muita tutkimuksessa esiin tulleita tapoja uuden liiketoiminnan luomiseen.

- Uusien asiakassuhteiden luomisessa merkittäviksi asioiksi nähdään myös julkiset esiintymiset keskeisissä tapahtumissa (44 %) sekä sellaisten myyjien palkkaaminen, joilla on hyvät suhteet eri tahoihin (36 %).

Suomalaisista yrityksistä 36 % ilmoittaa verkkomainonnan olevan yksi pääkanavista etsittäessä uusia asiakkaita seuraavien kolmen vuoden aikana (edellisten kolmen vuoden aikana vastaava osuus oli 26 %).

Maailmanlaajuisesti 71 % pienyrityksistä uskoo henkilökohtaisen verkostoitumisen olevan keskeisessä asemassa hankittaessa uusia asiakkaita seuraavien kolmen vuoden aikana. Suurien yritysten kohdalla vastaava osuus on vain 61 %.

Suurin osa yrityksistä katsoo, että perinteisen mainonnan, suoramarkkinoinnin ja telemarkkinoinnin merkitys on vähenemässä

Reguksen tutkimustulokset esiteltiin uuden BusinessLink-palvelun julkistamisen yhteydessä. Kyseessä on verkkokaupankäyntialusta, jonka kautta sadattuhannet Reguksen asiakkaat voivat myydä ja ostaa tuotteita ja palveluita ja verkostoitua muiden Reguksen asiakasyritysten kanssa. BusinessLink-palvelun verkkosivustoa voi käyttää Reguksen maailmanlaajuisen asiakasportaalin, myregus.comin, kautta. Palveluun liittyen järjestetään lisäksi erilaisia vapaamuotoisia verkostoitumistapahtumia eri puolilla maailmaa. BusinessLink-sivustossa käyttäjät voivat tutustua niiden satojentuhansien yritysten tarjouksiin, jotka käyttävät Reguksen työtiloja 95 eri maassa. Käyttäjät voivat myös jättää sivustoon ilmoituksen tarvitsemistaan tuotteista tai palveluista.

Reguksen tuote- ja yrityskehitysjohtaja Andre Sharpe toteaa, että "liike-elämälle suunnatut yhteisöpalvelut ovat nousseet uusien asiakkaiden hankinnassa yhtä tärkeään asemaan kuin henkilökohtainen kanssakäynti. Asiakkaamme ovat jo pitkään korostaneet, miten tärkeää kanssakäynti ja kaupankäynti muiden Reguksen asiakasyritysten kanssa heille on. BusinessLink-palvelun avulla pystymme vastaamaan tähän tarpeeseen. Samalla palvelusta tulee yksi maailman suurimmista kutsupohjaisista kaupankäyntiportaaleista. BusinessLink-palvelua voivat käyttää vain Reguksen toimisto- ja virtuaalitoimistoasiakkaat, ja palvelun avulla niin pienet kuin suuretkin yritykset pystyvät hyödyntämään maailmanlaajuisia markkinoita." 

Voit tutustua tarkemmin BusinessLink-palveluun napsauttamalla TÄTÄ.

Lehdistön yhteyshenkilö:

Eric Uggla, email eric@bondpremea.com, puhelin +46 704 15 15 25


[1] http://press.linkedin.com/node/989

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 900 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Yrityksestä

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 1 000 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Liitteet & linkit