Huawei avaa matematiikkaan keskittyvän tutkimuskeskuksen Ranskaan ja julkisti White Paperin 5G-verkon tilanteesta

TIEDOTE 16.6.2016

Järjestyksessään neljäs Huawei European Innovation Day järjestettiin 14.-15.6.2016 Pariisissa, Ranskassa. Tapahtuma kokosi alan tutkijat, suunnittelijat ja johtavat asiantuntijat ympäri maailmaa keskustelemaan teknologian integroimisesta arkeen. Tällä kertaa Beauty of Technology -teemalla kulkenut tapahtuma käsitteli estetiikkaa, muotoilua, 5G-teknologiaa ja matematiikan kauneutta. Samalla Huawei julkisti Ranskan korkeakouluopetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan ministerin Thierry Mandonin kanssa Ranskaan avattavan uuden, matematiikkaan keskittyvän tutkimuskeskuksen. Forbes ja Huawei julkistivat myös yhteisen White Paperin 5G-verkosta. 

Huawei Mathematics Research Center -keskuksen avaaminen juuri Ranskaan heijastaa maamme saavutuksia matematiikan opetuksessa sekä mahdollistaa johtavan tutkimustyömme hyödyntämisen tieto- ja viestintäteknologian haasteiden ratkomisessa globaalilla tasolla", Mandon kommentoi.

"Useiden eri toimialojen ICT-infrastruktuurin tukeminen auttaa Eurooppaa säilyttämään kilpailukyvyn kansainvälisellä tasolla. Huawei kannustaa avoimuuteen, yhteistyöhön ja tulosten jakamiseen sekä jatkaa ICT-alustojen kehittämistä yhdessä eurooppalaisten yhtiöiden kanssa", toteaa Huawein rotaatiovuorossa oleva toimitusjohtaja ja strategisesta markkinoinnista vastaava johtaja William Xu. Hänen mukaansa Huawei jatkaa "Euroopassa, Euroopalle" -strategiaansa, jonka mukaan yhtiö jatkaa integroitumistaan Eurooppaan tavoitteenaan tukea mantereen kehitystä sekä jakaa osaamistaan ICT-alalla. Huawein 26:sta tuotekehitys- ja tutkimuskeskuksesta 18 sijoittuu Eurooppaan. Nämä keskittyvät matematiikkaan, estetiikkaan, mikroaaltoihin, siru- ja langattomaan teknologiaan. Viime vuonna Huawei perusti eurooppalaisen tutkimusinstituutin koordinoimaan yksikköjen työtä. Huawei on myös aktiivinen Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelman jäsen ja sillä on yli 210 teknologiakumppanuutta, mm. Deutsche Telekomin, Telefónican ja Leica Camera AG:n kanssa.

Forbesin ja Huawein tutkimus: yritykset tarvitsevat 5G-verkkoa tukemaan toimintansa kehitystä

Forbes Insights on julkaissut yhteistyössä Huawein kanssa raportin mobiilista vallankumouksesta sekä 5G-verkon luomien vaikutusten ja mahdollisuuksien ennakoinnista yrityksille ("The Mobile Industrial Revolution: Anticipating the Impact and Opportunities of 5G Networks on Business"). Raportin mukaan yritysjohtajat pitävät mobiili- ja langatonta teknologiaa ehdottoman tärkeinä yrtysten liiketoiminnalle. Johtajat ovat samalla huolissaan nykyisten verkkojen kapasiteetista, joka ei pian enää riitä yritysten kasvaviin tarpeisiin.

Jotta yritykset pystyvät kehittymään ja menestymään tulevaisuudessa, tarvitaan yritysjohtajien mukaan vallankumouksellista lisäystä mobiililaitteiden nopeuteen, kapasiteettiin ja verkkoon yhdistettävyyteen. Arviolta 5-10 vuoden päästä lanseerattavan 5G-verkon odotetaan luovan merkittävästi uusia mahdollisuuksia eri toimialojen kehittymiselle, erityisesti elinkeinotoiminnan, yritysten substanssiarvojen määrittelemisen sekä ansaintamallien osalta.

Forbes Insightsin kansainvälisen, yli 1000 johtajalle tehdyn tutkimuksen mukaan yli kolmannes johtajista on sitä mieltä, että nykyiset järjestelmät eivät enää pysty vastaamaan heidän liiketoimintansa kasvaviin tarpeisiin. Liikevaihdoltaan yli 10 miljardia olevien yritysten johtajista tätä mieltä oli peräti 55 prosenttia. Paineet kohdistuivat Aasian ja Tyynenmeren alueelle, missä 38 prosenttia katsoi yrityksensä jo ylittäneen heidän nykyisen verkon sietorajan. Euroopassa tätä mieltä oli 36 prosenttia johtajista ja Pohjois-Amerikassa 34 prosenttia.

“Tulevaisuusorientoitutneet yritykset odottavat jo 5G-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Yritysten pitkän aikajänteen suunnitelmissa ja innovaatiotyössä uusi verkko on jo vahvasti mukana", toteaa Bruce Rogers, Forbes Median Chief Insights Officer.

“Fyysisen ja kybermaailman saumattomasti yhdistävä 5G auttaa luomaan aivan uusia asiakasmaailmoja palvelun tarjoajille ja vertikaaleille", toteaa Herra Qiuheng, Huawein langattomien verkkojen markkinoinnista ja operoinnista vastaava johtaja.

Muita huomioita tutkimuksesta:

Vaatimukset verkoille: Suurin osa johtajista (67 %) kertoo tarvitsevansa mobiiliverkkoa, joka pystyy tarjoamaan erittäin korkean läpisyöttötehon. Lähes yhtä moni sanoo, että he tarvitsevat paljon yhteyksiä (64 %) tai erittäin alhaisen tiedonsyöttöviiveen (59 %). 5G tulee vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tarve opastukselle: Ylipäätään yli kolmas osa (36 %) Forbes Insightsin kyselyyn vastanneista sanoo tietävänsä vähän tai ei mitään langattomaan 5G-verkkoon liittyvistä asioista tai teknologioista. 38 % sanoo ymmärtävänsä perusasiat 5G-verkosta ja vain 27 % sanoo olevansa erittäin tietoisia uuden verkon luomista mahdollisuuksista. Euroolaiset johtajat ovat hieman paremmin informoituja kuin muilla mantereilla toimivat kollegansa, sillä ainoastaan 24 % eurooppalaisista johtajista kertoo, ettei tunne uutta verkkoteknologiaa, kun Aasian ja Tyynenmeren alueella toimivista johtajista näin toteaa 42 % ja Pohjois-Amerikan johtajista 40 %.

Valmistautuminen häiriöihin: Vain 26 % yritysjohtajista sanoo tutkivansa aktiivisesti, miten he voisivat hyödyntää 5G-verkkoa, kun taas 15 % kertoo, etteivät he ole ennakoineet verkon mahdollisuuksia lainkaan. Viimeksi mainittu korostuu pienemmissä yrityksissä, missä liikevaihto oli alle 500 miljoonaa. Yli 10 miljardin yrityksissä vain 3 % johtajista ei ole tutustunut 5G:hen.

5G-verkon hyödyt: Yli 80 % kaikista johtajista uskoo, että 5G-teknologialla on myönteisiä vaikutuksia yritysten liiketoimintoihin. Eniten uuden verkkoteknologian uskottiin vaikuttavan asiakaskokemukseen, palvelun/tuotteen laatuun ja työntekijöiden tuottavuuteen.

Tätä tutkimusta varten haastateltiin 1147 yritysjohtajaa eri toimi-aloilta ja eri puolilta maailmaa. Tutkimus tehtiin syksyllä 2015. Vastaajista lähes neljä viidestä on johtoryhmätasolta, 43 % on toimitusjohtajia. Noin kolmasosa vastaajista on Aasian ja Tyynenmeren alueelta, kolmasosa Euroopasta ja kolmasosa Pohjois-Amerikasta. 22 prosenttia vastanneista edustaa liikevaihdoltaan yli 10 miljardin dollarin yrityksiä, 23 prosenttia 1-10 miljardin dollarin yrityksiä ja 55 prosenttia alle miljardin dollarin liikevaihdon yrityksiä. Paperikyselyn lisäksi Forbes Insight haastatteli osaa johtajista vielä henkilökohtaisesti lisätiedon keräämiseksi.

Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.forbes.com/forbesinsights/huawei/

Huawei-yhteyshenkilö – viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Hennariikka Andersson, Huawei Technologies Oy, 040 845 8066, hennariikka.andersson@huawei.com

Huawei-yhteyshenkilö – kuluttajatuotteet

Sofia Lehtimäki, Huawei Technologies Oy, 050 308 2228, sofia.lehtimaki@huawei.com

Kuvat ja tuotelainat:

Maija Hyötyläinen, Republic of Communications, 050 572 9679, maija.hyotylainen@republic.fi

Jukka Raittila, Republic of Communications, 050 346 2630, jukka.raittila@republic.fi

 

Lisätietoja Huaweista:

Huawei on johtava maailmanlaajuinen tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ratkaisujen tarjoaja, joka palvelee telealan operaattoreita, yrityksiä, kuluttajia ja julkista sektoria. Huawei tekee myös tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa ympäri maailman. Huawein innovatiivisia ICT-ratkaisuja, -tuotteita ja -palveluita käytetään yli 170 maassa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä omistama.

Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 176 000 henkilöä, ja yrityksen 9 900 Euroopassa olevasta työntekijästä 1 200 työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen (T&K) parissa. Yrityksellä on 18 T&K-keskusta kahdeksassa Euroopan maassa (Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Ruotsi ja Iso-Britannia) ja se operoi lukuisia innovaatiokeskuksia yhteistyössä tele- ja ICT-alan partnerien kanssa.