”Tahdon turvata paikan säilymisen jälkipolville” – kirjailija testamenttasi tilansa luonnonperintösäätiölle

Omaa viimeistä tahtoa, testamenttia, laatiessa vaihtoehtoja on monia. Hyvä testamentti -kampanja herättää ajattelemaan, mitä itse kukin toivoisi omaisuudelleen tehtävän sitten, kun ei ole enää itse huolehtimassa käytännön järjestelyistä. Tukea voi esimerkiksi itselle rakasta luontoaluetta tai vesistöjä ja niihin liittyvää toimintaa. Kirjailija Kaarina Valoaalto testamenttasi rakkaan Toivakassa sijaitsevan tilansa Päijänteen Luonnonperintösäätiölle.

Vuonna 2015 alkanut Hyvä testamentti -kampanja haluaa muuttaa suomalaista testamenttikulttuuria kannustaen ihmisiä kirjaamaan viimeisen tahtonsa. Kampanjassa on mukana useita järjestöjä, joille testamenttaamisella voi tukea itselle tärkeää asiaa.

Yksi kampanjassa mukana olevista järjestöistä on Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS. PLUPS suojelee Päijänteen seudun monimuotoista luontoa ja luonnontilaisia rantoja tavoitteenaan turvata alueen merkittävien luontokohteiden säilyminen myös tuleville sukupolville. Järjestön toiminta perustuu erilaisiin lahjoituksiin, joilla lahjoittaja voi varmistaa hänelle tärkeiden maa-alueiden luontoarvojen säilymisen tuleville sukupolville. 

Rakas tila hyviin käsiin – ”on etuoikeus pystyä vaikuttamaan”
Toivakassa asuva kirjailija Kaarina Valoaalto on testamentannut PLUPSille luonnonkauniin tilansa. Päätös oli luonnossa nuoresta asti viihtyneelle Valoaallolle helppo. PLUPSin toimintaan hän tutustui ystäviensä kautta.

Valoaallon testamenttaamalla tilalla on naiselle erityisen suuri merkitys, sillä hän on itse aikanaan suurella vaivannäöllä onnistunut saamaan luonnontilaiselle koskelleen koskemattomuudensuojan. Siksi hän tuntee olevansa velvollinen turvaamaan tilan kohtalon myös oman aikansa jälkeen.

“Ajattelen niin, että ihminen ei oikeasti omista mitään – kaikki täällä on eräänlaista lainaa. Haluan varmistaa, että tilani säilyy asianmukaisesti myös jälkipolville ja minusta on suorastaan etuoikeus pystyä vaikuttamaan siihen. On hienoa pystyä tekemään tällainen testamentti, jonka avulla tahtonsa toteutumisen voi turvata, mikäli esimerkiksi omasta lähipiiristä ei löydy ihmisiä, joilla on samanlainen arvomaailma kuin itsellä”, Valoaalto sanoo.

Lahjoitukset turvaavat tärkeää vapaaehtoistoimintaa
Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan rahoitusta. Suomessa niiden osuus on kuitenkin vain noin viisi prosenttia yhteisöjen varainhankinnasta. Vastaavasti maailmalla järjestöt rahoittavat testamenteilla jopa 20–30 prosenttia toiminnastaan.

Suomen Meripelastusseura on niin ikään mukana Hyvä testamentti -kampanjassa. Valtakunnallisen, vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestön päätehtävä on pelastaa ja avustaa merihätään joutuneita ihmisiä merialueella ja sisävesillä sekä edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

“Toimintamme perustuu täysin yksittäisten meripelastajien auttamisenhaluun ja pyyteettömään työhön. Vapaaehtoiset pelastajamme suorittavat vuosittain ammattimaisesti noin 1 600 tehtävää, mikä on noin kolmannes kaikista Suomen vesialueiden pelastus- ja avustustehtävistä. Saamiemme lahjoitusten määrä vaihtelee vuosittain – vuonna 2016 niiden osuus kokonaisbudjetistamme oli noin 10 %”, kertoo Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen.

Auttamiseen on monta tapaa. Seuran sivuilla voi esimerkiksi halutessaan valita, millaiseen kohteeseen toivoo lahjoituksensa tulevan käytetyksi.

“Lähes kaikki lahjoitukset on jo alun perin osoitettu johonkin tarkoitukseen – yleisimmin pelastusveneiden hankintaan, ylläpitoon sekä vapaaehtoismiehistöjen turvavarustehankintoihin ja heidän koulutukseensa.”

Kaikenlaiset lahjoitukset tervetulleita
Seuralle voi lahjoittaa tai testamentata rahallista omaisuutta, mutta tervetulleita ovat myös erilaiset tavaralahjoitukset. Lahjoituksilla seuran tärkeää toimintaa saadaan turvattua aina eteenpäin.

“Meri- ja järvipelastustoiminta on erittäin investointi-intensiivistä. Seurallamme on noin 130 pelastusvenettä, joiden elinkaari on keskimäärin noin 30 vuotta. Jotta venekaluston elinkaari saadaan pysymään 30 vuoden paikkeilla, tulee joka vuosi hankkia noin 4–5 uutta venettä vanhenevan ja käytöstä poistettavan kaluston tilalle. Tämä puolestaan edellyttää paitsi kasvavaa määrää jäsenmaksutuloja, myös lisääntyvää määrää lahjoituksia”, Piirainen selittää.

Lisätietoa oman testamentin tekemisestä erilaisille järjestöille löytyy osoitteesta www.hyvatestamentti.fi

Lisätietoja:

Pia Tornikoski, Hyvä testamentti -kampanjan koordinaattori:
paasihteeri@vala.fi, puh. 040 596 3763 

Lisätietoa Hyvä testamentti -kampanjasta:
Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 26 yleishyödyllistä yhteisöä, jotka edustavat laajasti erilaisia hyväntekeväisyyskohteita: Aivoliitto, Amnesty International, Animalia, Fida International, Greenpeace, Helsingin Diakonissalaitos, Herättäjä-Yhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Kuurojen Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Patmos Lähetyssäätiö, Pelastakaa Lapset, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plan International Suomi, Päijänteen Luonnonperintösäätiö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, SOS-Lapsikylä, Suomen Lähetysseura, Suomen Merimieskirkko, Suomen Meripelastusseura, Suomen Pipliaseura, Suomen Reumaliitto, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Sydänliitto, World Vision ja WWF (Maailman luonnonsäätiö). Järjestöt ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia