Tutkimus: Digioppiminen valmistaa nuorta työelämään perinteisiä kirjoja paremmin, uskovat oppilaiden vanhemmat

Valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten vanhemmat uskovat sähköisten oppimateriaalien kehittävän nuorten työelämätaitoja kirjoja paremmin. Väitteen kanssa on eri mieltä vain 4,5% vastaajista. Suuri osa vastaajista kokee sähköisten oppimateriaalien edistävän opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja näin ollen mahdollistavan erilaisia opintopolkuja. Vanhemmat kokevat myös lastensa tietotekniikkataitojen olevan hyvällä mallilla. Jopa 95,9% vastaajista on sitä mieltä, että lapset osaavat hakea tietoa internetistä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2017.

Työelämään ja jatko-opiskeluun valmistaminen on yksi lukion tärkeistä tehtävistä. Työelämässä tietoteknisten taitojen lisäksi oleellisia taitoja ovat medialukutaito, kyky oman työn arviointiin sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot. Sähköisiä materiaaleja hyödynnetään erityisen laajasti lukiolaisten opintojen ohjauksessa. Opinto-ohjauksessa sähköisten oppimateriaalien avulla opettajalla ja oppilaalla on aina ajan tasalla oleva työelämätieto valmiiksi mukana osana materiaalia. “Vanhempien näkemykseen on helppo yhtyä. Perinteinen kirja toimii pääasiassa tiedon lähteenä. Tabletkoulun sähköiset oppimateriaalit tarjoavat tiedon lisäksi välineet laaja-alaiseen taitojen kehittämiseen. Tabletkoulussa oma oppimisen historia tulee sekä opiskelijalle että opettajalle näkyväksi ja opettajien on helpompi ohjata opiskelijaa läpi lukion”, kertoo sähköisiä oppimateriaaleja lukioon sekä ylä- ja alakouluun tuottavan Tabletkoulun toimitusjohtaja Jukka Meklin.

Sähköisten oppimateriaalien käyttö on kasvanut nopeasti

Lukiot ovat siirtyneet uuteen opetussuunnitelmaan ja opiskelua on sähköistetty sähköisen ylioppilaskokeen ohjaamana. Vastanneista vanhemmista 87,8% kertoo lastensa jo käyttävän sähköisiä oppimateriaaleja opiskelussa ainakin jossain määrin. “Ennakkoluulot sähköisiä oppimateriaaleja kohtaan ovat hälvenneet nopeasti, kun opettajat ja oppilaat ovat päässeet kokeilemaan täysin digitaalisen ympäristön ehdoilla tuotettua uudenlaista kokonaisuutta. Parhaimmillaan sähköisten oppimateriaalien käyttö rikastuttaa ja tehostaa opetusta ja oppimista merkittävästi”, toteaa Tabletkoulun toimitusjohtaja Meklin.

Lukion kustannuksilla on vaikutusta opiskelupaikan valintaan

Tutkimuksen mukaan yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten vanhemmat tietävät, että suurin osa lukiokuluista koostuu oppimateriaalikuluista, mutta 67 prosenttia heistä kertoi, ettei tiedä paljonko lukio-opinnot maksavat kokonaisuudessaan. Vanhemmista 46 prosenttia arvioi kolmen vuoden lukio-opintojen oppimateriaalien kohtuullisen kustannuksen olevan 500–1000 euron hintahaarukassa ja 38 prosenttia vastanneista toivoi sen olevan maksimissaan 500 euroa. 2000–3000 euron kustannuksia kohtuullisena piti ainoastaan 3 prosenttia vastaajista.

Odotukset ovat vahvasti ristiriidassa todellisten kustannusten kanssa. Lukiolaisten Liiton tekemän arvion mukaan lukio-opintojen oppimateriaalit voivat maksaa 2600 euroa uusilla painetuilla kirjoilla ja pitkillä sähköisten oppikirjojen lisensseillä (48 kk). Jopa 84,5 prosenttia vanhemmista vastasi, että kustannuksilla on merkitystä lapsen opiskelupaikan valinnassa.

Tabletkoulun lukion kurssien hinnat ovat merkittävästi perinteisiä kirjoja edullisempia. Yksi lukion kurssilisenssi maksaa 12 € (60 kk). Tällä hinnalla laskettuna lukio-opintojen oppimateriaalikustannus jää vain noin 1000 euroon.
 

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset alkavat 12.2. äidinkielen tekstitaidon kokeella. Keskiviikkona 14.2. vuorossa ovat venäjän kielen pitkän ja lyhyen oppimäärän kuullunymmärtämiskokeet. Ensimmäisten kokeiden jälkeen abiturientit juhlivat penkkareita ja jäävät lukulomalle. Kirjalliset kokeet alkavat 12.3.  

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2016 ja ylioppilastutkinto sähköistyy kokonaan vuonna 2019.

Kevään 2018 lukion ja ammattiopiston yhteishaku käynnistyy 20.2.2018 ja päättyy 13.3.2018. Valinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 14.6.2018.

 


Tietoa Tabletkoulusta

Tabletkoulu Oy on uudenlainen oppimateriaalikustantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja helppokäyttöisiä työkaluja perusopetukseen ja lukioon. Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Jo enemmän kuin kolme neljästä lukiosta käyttää Tabletkoulua vähintään yhdessä oppiaineessa.

 

Tietoa kyselystä

Kyselyn toteutti Tabletkoulun toimeksiannosta tutkimusyhtiö Bilendi Oy marraskuussa 2017. Kyselyyn osallistui 245 henkilöä, jotka ovat 12-18-vuotiaan vanhempia. Vastaajat olivat eri puolilta Suomea, iältään 30-65-vuotiaita. Vastaajista 51,8% oli miehiä ja 48,2% naisia.

 

Lisätiedot: Jukka Meklin, Tabletkoulu, 050 486 7161, jukka.meklin@tabletkoulu.fi 

Lehdistöyhteydet ja kuvat: Susanne Sairo, Republic of Communications, 050 325 8061, susanne.sairo@republic.fi  

Tilaa

Multimedia

Multimedia