VaLa ry kannustaa yrityksiä hyödyntämään lahjoitusten PR-arvon - suomalaisyritykset eivät tunne lahjoitusten verovähennysmahdollisuutta

Verohallinnon tilastoista ilmenee, että yritykset tekevät pieniä alle 850 euron arvoisia lahjoituksia alle miljoonan euron edestä vuosittain. Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry uskoo, että suomalaisten yritysten olisi mahdollista tukea yleishyödyllisten yhteisöjen työtä enemmän. Tehokkaampi tiedottaminen lahjoitusten verovähennysmahdollisuudesta voisi kasvattaa yritysten lahjoitusintoa. Tällä hetkellä pienistä lahjoituksista tehdään Verohallinnon tilastojen mukaan noin 3500–4000 ilmoitusta vuodessa.

”Suomessa on noin 350 000 yritystä ja VaLa uskoo, että yhteiskuntavastuullisesti toimivilla yrityksillä on kiinnostusta lahjoittaa aktiivisemmin etenkin, jos myös pienlahjoittamisen verovähennysmahdollisuudet olisivat tiedossa laajemmalti”, VaLan puheenjohtaja, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen kertoo.

”Pienlahjoitukset voivat tarjota monelle yritykselle mielekkään tavan osallistua liiketoimintaansa edistävään ja arvojaan vastaavan yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Suomalaisyritysten tuki on tärkeää järjestöille, joilla on merkittävä rooli erilaisten palvelujen tuottamisessa nyky-yhteiskunnassamme”, toteaa VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski. ”Yritykset voisivat aktiivisemmin hyödyntää lahjoituksiin sisältyvän PR-arvon eli tekisivät hyväntekeväisyytensä näkyväksi sidosryhmilleen. Näin lahjoituksen kohteena oleva järjestökin tulee tutummaksi.”

Lahjoitusten verovähennysmahdollisuus

Suomessa on käytössä suppea lahjoitusten verovähennysoikeus yrityksille. Vähennyskelpoiseksi pienlahjoitukseksi katsotaan vastikkeeton rahalahja, joka on alle 850 euroa ja kohteena on yleishyödyllinen sekä samalla paikallinen tai yrityksen toimialaa lähellä oleva tarkoitus. Jotta lahjoitus olisi elinkeinoverolain mukaan vähennyskelpoinen, sen tulee edistää ainakin välillisesti yrityksen elinkeinotoimintaa eli on esimerkiksi hyödynnettävissä yrityksen markkinoinnissa. Pienlahjoitusten osalta verovähennysilmoitukseksi riittää ilmoitus, laajempaa selvitystä ei edellytetä.

Tilastojen mukaan suurempia yli 850 euron lahjoituksia Suomessa tehdään vuosittain arvioilta 15 miljoonan euron arvosta tieteelle, taiteella ja kulttuurille. Verohallinnon tilastoista ilmenee, että vuosi 2010 oli huippuvuosi lahjoitusten verovähennyksissä. Tämä selittynee suurimmaksi osaksi yliopistojen onnistuneella varainhankinnalla.

TAUSTATIETOJA

*Alle 850 euron lahjoituksia ohjaa elinkeinoverolain verovähennyskelpoisuutta koskevat säädökset. Yli 850 euron lahjoitusten verovähennysoikeus määräytyy puolestaan tuloverolain mukaan.
* Yhtenäistämisohjeet koskien lahjoitusten verovähennyksiä: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verohallinnon_yhtenaistamisohjeet_vuodel%2819578%29#3.6Lahjoitus_
* Verohallinnon tilastot v. 2008-2013

Lisätietoja:

Pia Tornikoski,  pääsihteeri, VaLa ry, puh. 040 596 3763
Ossi Heinänen, puheenjohtaja, VaLa ry, puh. 040 752 0080
www.vala.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit