DANONEN TEETTÄMÄ TUTKIMUS: LÄHES KOLMANNES EI HOIDA KOHONNUTTA KOLESTEROLIAAN

Kaksi kolmasosaa yli 35-vuotiaista ei tiedä kolesteroliarvojaan Danone Finland Oy:n teettämän ja Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan reilu puolet yli 35-vuotiaista suomalaisista arvelee kokonaiskolesterolitasonsa olevan koholla. Lähes kolmannes kertoi, ettei kuitenkaan tee mitään kohonneen kolesterolitasonsa alentamiseksi. Parhaiten vastaajia innostivat alentamaan kolesteroliaan faktatieto kohonneen kokonaiskolesterolin haitoista sekä muistutus siitä, että kohonnut kolesteroli on salakavala terveysriski, koska sitä ei itse huomaa.

PUOLELLA VASTAAJISTA TODENNÄKÖISIÄ KOLESTEROLIONGELMIA Taloustutkimus Oy toteutti helmikuussa 2010 Danone Finland Oy:n teettämän, kuluttajien kolesteroliarvoihin liittyvän kyselyn internet-paneelissaan. Kvantitatiiviseen tutkimukseen vastanneista 9 293 henkilöstä vain 30 % sanoi tietävänsä kolesteroliarvonsa. Vastaajista 52 % kertoi tietävänsä, että heillä on korkeat tai kohonneet kokonaiskolesteroliarvot, olevansa melkein varmoja siitä tai arvelevansa, että näin saattaa olla. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yli 35-vuotiaat. Vastanneista naisia oli 52 % ja miehiä 48 %. Tutkimuksen toiseen vaiheeseen valikoitui 2 729 henkilöä (53 % naisia, 47 % miehiä), joilla oman ilmoituksensa mukaan on kohonneet kokonaiskolesterolitasot, mutta jotka eivät käytä lääkitystä. Näistä vastaajista 40 %:lla oli kohonnut kokonaiskolesteroli, 12 % oli melko varma asiasta ja 48 % arveli, että heidän kokonaiskolesteroliarvonsa saattaa olla koholla. Naiset näyttivät olevan miehiä huolestuneempia kolesteroliarvoistaan ja olivat myös valmiimpia tekemään jotain kohonneen kokonaiskolesterolinsa alentamiseksi. Naiset myös tiesivät kolesteroliarvonsa miehiä paremmin (naiset 52 %, miehet 44 %). FAKTATIETO PUREE PARHAITEN Valikoituneista 2 729 vastaajasta 72 % oli oman kertomansa mukaan jo tehnyt jotain kohonneen kokonaiskolesterolitasonsa alentamiseksi, kuten urheillut, käyttänyt terveysvaikutteisia elintarvikkeita tai elänyt muuten terveellisesti. Vastaajista 15 % ei kokenut tietävänsä tarpeeksi kolesterolista ollakseen siitä huolissaan tai ei tuntenut itseään sairaaksi. Vastaajista 13 % ei välittänyt koko asiasta. Sairauden tunteen puuttuminen on tärkein yksittäinen perustelu sille, että kolesterolin alentamiseksi ei ollut tehty mitään; joka toinen ilmoitti tämän syyksi. Tutkimuksen mukaan faktatieto kohonneen kokonaiskolesterolin haitoista sekä tieto siitä, että terveysriski ei välttämättä näy päällepäin tai tunnu, saivat ihmiset parhaiten ajattelemaan kolesterolitasonsa alentamista ja myös toimimaan sen mukaisesti. Ne, jotka eivät välittäneet ongelmasta, olivat vähiten halukkaita kuulemaan faktoja kohonneen kokonaiskolesterolin haitoista. − On huolestuttavaa, että lähes kolmannes korkean kokonaiskolesteroliarvon omaavista henkilöistä ei tee mitään asian hyväksi. Korkeaan kolesteroliin puuttumista ei kuitenkaan kannata lykätä tuonnemmaksi. Liika kolesteroli on hiljainen vihollinen, sillä kohonneet rasva-arvot ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, Danone Finland Oy:n ravitsemusasiantuntija, elintarviketieteiden tohtori Minna Huttunen kertoo.

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Tilaa

Liitteet & linkit