Dyson aloittaa oikeudenkäynnin EU:n harhaanjohtavista pölynimureiden energiamerkinnöistä

Pölynimurivalmistaja Dyson hakee Euroopan yleisessä tuomioistuimessa uutta käsittelyä koskien pölynimurien syyskuussa 2014 voimaan tulevaa  EU-energiamerkintää, joka Dysonin mukaan nykymuodossaan johtaa kuluttajia harhaan suosimalla vanhanaikaista teknologiaa, joka ei välttämättä ole käytössä energiatehokasta eikä ympäristöystävällistä.

– Pölynimureiden energiamerkinnän tulisi ohjata kuluttajaa ostamaan kunnolla toimivia, energiatehokkaita pölynimureita. Sen sijaan merkintä johtaa kuluttajia harhaan ylikorostamalla vanhanaikaisen teknologian energiatehokkuutta. Energiamerkintä ei liioin huomioi kalliiden oheistuotteiden, kuten pölypussien, vaikutuksia kuluttajan kukkarolle ja ympäristölle, moittii Dysonin perustaja James Dyson.

Imurit tulisi testata aidoissa olosuhteissa 
Pölynimurin suorituskyky kotona on erilainen kuin laboratoriossa. Pölypussit ja filtterit menevät tukkoon pölystä kun laitetta käytetään, mikä johtaa pölynimurin imutehon heikkenemiseen ja tehottomampaan siivoamiseen. Yleensä markkinoilla olevat pölynimurit menettävät imutehoaan, jolloin ne myös hukkaavat enemmän energiaa. Uuden EU-direktiivin mukaan pölynimurit tulee testata laboratorio-olosuhteissa tyhjillään ilman pölyä. Tämä ei vastaa tosielämän olosuhteita eikä Euroopan laajuisten testaus- ja standartointielinten IEC:n, Which?:n ja Test-Aankoopsin näkemystä.

Oheistarvikkeiden kustannuksia ei oteta huomioon energiamerkinnässä
Pölynimureiden oheistarvikkeiden, kuten pölypussien ja filttereiden, kustannuksia ei oteta huomioon EU:n energiamerkinnässä. Pölynimuriteknologia on kehittynyt viimeisen 15 vuoden aikana siten, etteivät pölynimurit tarvitse pölypussia. Jotkin valmistajat kuitenkin haluavat myydä imureita, jotka perustuvat kalliisiin, ympäristöä kuormittaviin oheistarvikkeisiin. Jos oletetaan, että kaikki pölypussilliset pölynimurit, joita myytiin viime vuonna, käyttävät yhden pölypussin kuukaudessa – 126 miljoonaa pölypussia olisi joutunut kaatopaikalle tai poltettavaksi vuoden 2012 aikana. 

Energiamerkintä ei ota huomioon vuosittain tarvittavien pölypussien ja filtterien määrää eikä niiden kustannuksia. Tämän seurauksena kuluttajat eivät voi hahmottaa energiamerkinnän perusteella kuinka paljon pölynimuri kuluttaa ympäristöä ja kukkaroa. 

Imureiden moottorin wattimäärälle yläraja 
Dyson kannattaa EU:n Ecodesign-toimenpiteitä, joiden seurauksena pölynimurien moottorin wattimäärälle on asetettu yläraja. Oikealla teknologialla on mahdollista ylläpitää pölynimurin korkeaa tehoa samalla kun moottorin wattimäärää merkittävästi alennetaan.

Dysonin mukaan paras tapa vähentää pölynimurien ympäristökuormitusta on asettaa yläraja pölynimureiden moottorien wattimäärälle sekä ottaa energiamerkinnöissä huomioon kalliiden, ympäristölle haitallisten oheistuotteiden, kuten pölypussien ja filttereiden käyttö.  

Dyson:

  • Dyson käytti vuonna 2012 36% liikevoitostaan tutkimukseen ja kehitykseen – yhteensä 83,3 miljoonaa euroa
  • Vuodesta 1999 Dyson on investoinut yli 177 miljoonaa euroa Dysonin digitaalisen moottorin tutkimukseen ja kehitykseen. Sen patentoitu teknologia mahdollistaa kevyempien, erittäin suorituskykyisten tuotteiden suunnittelun. Tuotteet myös kuluttavat vähemmän energiaa. Moottoreita suunnittelee 120 hengen insinööritiimi, jossa on asiantuntijoita mekaniikan, ilmakehän ja avaruuden, materiaalien ja elektroniikan alueilta. Dysonin digitaalista moottoria hyödynnetään uudessa DC45-varsi-imurissa sekä Dyson AirbladeTM -käsienkuivaajissa.
  • Dysoillä on yli 3000 patenttia yli 500 keksintöön. Dyson käytti viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa patenttihakemuksiin uusille innovaatioilleen sekä keksintöjensä suojelemiseen.
  • 1500 henkeä, kolmannes Dysonin koko henkilöstöstä, on tiedemiehiä ja insinöörejä.
  • Dysonin imureilla on jatkuva imuteho – ne eivät menetä imutehoaan, minkä vuoksi ne hukkaavat vähemmän energiaa.
  • Dysonin insinöörit eivät ole koskaan käyttäneet Dyson-pölynimureissa moottoreita, jotka ylittävät 1400 wattia. Dysonin 650 watin DC24-pölynimuri nimettiin “parhaaksi olemassa olevaksi teknologiaksi” Ecodesignin valmisteluasteella.

EU energiamerkintä:
EU:lla on ympäristötavoitteita vähentää energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä vuoteen 2020 mennessä. Ecodesign ja energiamerkintä tähtäävät näiden tavoitteiden saavuttamiseen takaamalla että tuotteet, joita EU:ssa myydään ovat energiatehokkaita sekä rohkaisemalla kuluttajia huomioimaan ympäristön ostaessaan tuotteita. Pölynimurit ovat viimeisimpiä arvioituja tuotteita.

Ecodesign-toimenpiteet asettivat rajoitteita pölynimureille, muun muassa ylärajan pölynimurin moottorin sähkön kulutukselle (esim. imureita jotka kuluttavat yli 1600 wattia ei enää myydä vuonna 2014 EU:ssa, raja on 900 wattia vuonna 2017)

Lisätietoa: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070, Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi

Lisätietoa EU-lainsäädännöstä: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm

Lisätietoa energiamerkinnästä: http://www.bis.gov.uk/nmo/enforcement/elf-home

James Dysonin kannanotto lain ollessa valmistelussa: http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-labels-vacuum-cleaners-wo-analysis-528066

Avainsanat:

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Tilaa

Liitteet & linkit