GYMI TUO UUDEN TAVAN LIIKUTTAA LAPSIA PÄIVÄKODEISSA JA KOULUISSA

Gymin uusi liikuntatuote sisältää valmiit tuntisisällöt sekä koulutuksen ja välineet

Gymi lanseeraa uuden lisenssikoulutuksen kasvatusalan ammattilaisille Varhaiskasvatusmessuilla 11.10.2013. Gymin lisenssiohjelmaan osallistumalla kasvatusalan ammattilaiset saavat käyttöönsä valmiit tuntisisällöt sekä koulutuksen niihin. Gymin opetussuunnitelmassa on kyse perusmotoriikan ja taitojen harjoittamisesta lasta motivoivin keinoin. Päiväkodeilla ja kouluilla on myös mahdollisuus ostaa suomalaisen Kerko Sportin kanssa yhteistyössä valmistetut, tunneille soveltuvat liikuntavälineet. Messuosastolla B22b pääsee tutustumaan Gymin lisenssiohjelmaan.
(Linkit painolaatuisiin kuviin ja tiedote PDF-muodossa ovat viestin lopussa)

Liikuntaa viikon jokaiselle päivälle
Gymin monipuolisilla ja innostavilla tuntimalleilla lapset löytävät mukavan tavan liikkua turvallisesti ja motivoivasti. Lisenssiohjelman avulla kasvatusalan ammattilaiset saavat työkaluja monipuolisen telinevoimisteluun pohjautuvan liikunnan ohjaamiseen. Tuntisisällöistä löytyy paljon erilaisia lasta innostavia harjoitteita. Tuntimallit sisältävät perusliikunnan ohella muun muassa telinevoimistelun ja akrobatian perusteita, parkouria, street-tanssia ja joogaa.

– Koulutuksen sekä Gymin opetussuunnitelman ja valmiiden tuntimallien avulla opettajat saavat työvälineet monipuolisten liikuntatuntien pitämiseksi. Moni opettaja koulussa pelkää telineitä ja telinevoimistelua eikä koe olevansa valmis ohjaamaan telinevoimistelua tai muita temppulajeja. Päiväkoti-ikäisen, jonka luonnollisen liikkumisen tarve on ehkä suurin, maailmassa tilanne on varmasti vieläkin pahempi. Liikkumista rajoitetaan kokoajan, ja tähän Gymi haluaa omalta osaltaan tuoda muutosta. Gymin lisenssikoulutuksella ohjaajat ja opettavat saavat tukea ja työkaluja ohjaamiseen, kertoo Gymin perustaja Christina Nurmi.

Lapset tarvitsevat monipuolista liikuntaa päiväänsä

Lasten liikunnan puute ja sen tuomat ongelmat ovat nousseet esille viimeaikoina julkisessa keskustelussa. Tutkimukset ovat myös osoittaneet liikunnan ja kognitiivisen oppimisen välisen yhteyden: fyysinen aktiivisuus vaikuttaa myönteisesti lasten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin*.

Lapsi tarvitsee kaksi tuntia liikuntaa päivässä, mutta harva pääsee riittävään määrään päiväkoti- tai koulupäivän aikana. Gymi on luonut innostavan lasten liikuntakonseptin nimenomaan sinne, missä lapset viettävät merkittävän osan päivästään: päiväkotiin ja kouluun. Gymin sisäliikuntatunnit ovat erittäin tärkeä osa lapsen motorisen kehityksen tukemista muun liikunnan ohella.

-Ennen vanhaan koulujen lukujärjestyksestä löytyi liikuntatunnin sijaan erikseen voimistelu- ja urheilutunti. Gymi-tunti on moderni voimistelutunti, missä luodaan pohja motoriselle ja kognitiiviselle kehitykselle sekä liikunnallisten lajitaitojen oppimiselle, Nurmi toteaa.

Lisätietoja:
Gymi,
toimitusjohtaja Christina Nurmi

puh. 045 324 5888, christina@gymi.fi

* Syväoja, H, ym. Liikunta ja oppiminen tilannekatsaus 2012. Opetushallitus, Muistiot 2012:5. Helsinki 2012.

Gymi on suomalainen lasten ja nuorten liikuntaan erikoistunut brändi. Gymi on viime vuosina tullut tunnetuksi Lasten ja nuorten kuntoklubiketjustaan, joka aloitti toimintansa Helsingin Kampissa kesällä 2008 ja on laajentunut neljän toimipisteen ketjuksi. Perustajat Oona Kivelä ja Christina Nurmi ovat liikunnan ja telinevoimistelun ammattilaisia. www.gymi.fi

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit