UUDEN OMAKYLÄ-ASUINALUEKONSEPTIN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA SUOMALAISTEN ASUMISPREFERENSSIT

(Linkit painokelpoisiin kuviin ja PDF-muotoiseen tiedotteeseen ovat viestin lopussa.)

Asumispreferenssejä kartoittavien tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista arvostaa luonnonläheistä,
rauhallista ja turvallista asumista pientalovaltaisella alueella. Asumisen tärkeäksi laatutekijäksi koetaan mahdollisuus vaikuttaa asunnon muokkaamiseen omaksi kodiksi. GSP Group on kehittänyt uuden Omakylä-asuinaluekonseptin, jonka suunnittelua ovat ohjanneet suomalaisten asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet. Omakylä-kohteita tullaan lähivuosina rakentamaan useille paikkakunnille Uudellamaalla.

Omakylä-asuinalueet tarjoavat urbaania pientaloasumista uuden ajan kyläyhteisössä
– Asumispreferenssejä kartoittavien tutkimusten mukaan suomalaisten asumistoiveet ovat melko yhteneviä eli perinteisesti puhutaan asumisen yhtenäiskulttuurista. Valtaosa väestöstä haluaisi asua luonnonläheisellä, rauhallisella ja pientalovaltaisella alueella. Todelliset asumisen valinnat tehdään kuitenkin usein budjettirajoitteiden ja sijaintiin liittyvien tekijöiden ohjaamina. Olemassa oleva asuntokanta ja tarjonta ohjaavat myös voimakkaasti ihmisten mielikuvia siitä, mitä he kokevat voivansa valita, kertoo tutkija Eija Hasu Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta.

GSP Group Oy on kehittänyt uudenlaisen Omakylä-asuinaluekonseptin, jonka tavoitteena on tarjota uudenlainen vaihtoehto urbaania pientaloasumista ja kylämäistä naapurustoa arvostaville asukkaille. Hankkeen ensimmäinen kohde on Omakylä Hippatammi, jonka rakentaminen aloitetaan syksyllä 2011 Lohjan Haikariin. Keskustan palveluiden ja luonnon läheisyyteen rakennettava Hippatammi edustaa modernia puutalorakentamista. Omakylä-asuinalueita tullaan rakentamaan lähivuosina myös muille paikkakunnille Uudellamaalla. Konseptin suunnittelussa on lähdetty liikkeelle suomalaisten asumiseen liittyvistä toiveista ja ratkaisuista, joilla niihin pyritään vastaamaan.

– Omakylä-konseptia kehittäessä olemme tutkineet sekä kotimaisia että ulkomaisia asumisen tutkimusraportteja ja keskustelleet asumisen asiantuntijoiden kanssa. Vertailukohteessa tehdyillä katukyselyillä pyrittiin selvittämään, mikä tekee kylämäisen yhteisön asukkaat onnellisiksi ja sitoutuneiksi asuinalueeseensa ja millaiset ratkaisut eivät toimi. Olemme myös seuranneet pääkaupunkiseudun kuntastrategioita ja erilaisten työryhmien tuottamia aineistoja, joissa mietitään asumisen vetovoimatekijöitä ja ratkaisuja, kuvailee GSP Groupin kiinteistökehitysjohtaja Tiia Sammallahti.

Omakylä Hippatammen suunnittelussa on panostettu asuntojen muunneltavuuteen
Asumistutkimusten tuloksissa asukkaan kannalta keskeiseksi laatutekijäksi nousi asumisratkaisun vastaavuus asukkaan omiin toiveisiin. Muita tutkimuksessa tunnistettuja laatutekijöitä olivat yksityisyys, yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asumisen ympäristöön niin sisä- kuin ulkotilojenkin osalta. Omakylä-konseptissa asuntojen muunneltavuuteen on panostettu voimakkaasti: esimerkiksi rakennusvaiheessa kaikkien asuntojen huonelukua voidaan muuttaa ja sauna on vaihdettavissa liukuovelliseksi etätyöpisteeksi tai vaatehuoneeksi ilman lisähintaa. Isommista asunnoista voidaan myös erottaa omalla sisäänkäynnillä varustettu yksiö lähiyrittäjyyden mahdollistavaksi työtilaksi tai erilliseksi asunnoksi.

– Omakylä Hippatammessa toteutuva asuntojen moduuliajattelu, jossa huoneen käyttötarkoitusta on mahdollista varioida, tuo tervetullutta vaihtelua olemassa olevaan asuntotarjontaan. Esimerkiksi vaatehuoneita usein peräänkuulutetaan, mutta silti niitä on harvoin tarjolla. Myös etätyöpisteet ovat jääneet asuntosuunnittelussa yllättävään paitsioon, Hasu kommentoi.

Yhteisöllisyyttä ja kylämäisyyttä Hippatammen asuinalueeseen luovat kotien yksityistiloja täydentämään suunnitellut monipuoliset yhteistilat, kuten kylätalo, nikkaripaja, palstaviljelyalue ja asunto-osakeyhtiöiden omat yhteispihat. Yhteistilat vähentävät asuntokohtaisten neliöiden tarvetta, mikä lisää asumisen ekologisuutta ja kustannustehokkuutta.

– Parhaimmillaan yhteisölliset korttelit koetaan voimakkaasti paikkaan kiinnittävänä, asumisen laatua ja hyvinvointiakin lisäävänä tekijänä. Nykysuunnittelulle leimalliset pientalojen alati pienenevät pihat saavat Hippatammessa tervetullutta vaihtelua talojen sisäpihalle rakennettavasta isommasta yhteispihasta, jossa lapsilla on tilaa leikkiä ja aikuisilla kokoontua. Jaetut yhteistilat luovat Hippatammessa suotuisat olosuhteet yhteisöllisyyden syntymiseen. Mielestäni Hippatammi soveltuu kohteena hyvin perhe-elinkaariajatteluun eli eri sukupolvien rinnakkaiseloon samassa pihapiirissä, Hasu jatkaa.

Lisätietoja:
www.hippatammi.fi, www.omakyla.fi

GSP Group Oy, kiinteistökehitysjohtaja Tiia Sammallahti
puh. 040 528 8450, 0207 209 300, tiia.sammallahti@gsp.fi

Viestintä:
PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070

Heini Kantala, heini.kantala@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali

Kuluttajatiedustelut:
GSP Group Oy, puh. 040 551 5834 / Joni Lappalainen

GSP Group Oy on alue- ja kiinteistökehityskonsultointiin ja rakennuttamisen projektijohtopalveluihin erikoistunut yhtiö. GSP Groupin missiona on muuttaa suomalaisten käsitystä alue- ja kiinteistökehityksen innovatiivisuudesta ja rakennuttamisen laadusta. Omakylä on GSP Groupin kehittämä ja omistama rekisteröity asuinaluekonsepti, jonka mukaisia asuinalueita tullaan rakentamaan useille paikkakunnille Uudellamaalla.

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit