VAIHTO-OPPILASMÄÄRÄT VAHVASSA KASVUSSA

Lukioikäisten kiinnostus maailmalla vietettävään vaihto-oppilasvuoteen on lähtenyt selvään nousuun. Suomen Youth For Understanding ry:lle (YFU) vaihto-oppilashakemuksia on tullut tänä vuonna 40 % viime vuotta enemmän.

NUORTEN KANSAINVÄLISTYMISHALU KASVUSSA – 1990-luvun alussa vaihto-oppilasmäärät alkoivat vähentyä, ja vuosituhannen vaihteessa kiinnostuksen lasku oli dramaattista. Viimeiset kaksi vuotta sekä Suomesta lähtevien että Suomeen tulevien vaihto-oppilaiden määrät ovat olleet jälleen nousussa. Tänä vuonna kasvu on ollut erityisen vahvaa. Jo tässä vaiheessa vuotta useamman maan paikkakiintiö on jo täynnä, kertoo Suomen YFU:n toiminnanjohtaja Elina Talonen-Lintunen. Vaihto-oppilashakemuksista käy ilmi, että nuoret ovat ymmärtäneet kansainvälisyyden ja kielitaidon merkityksen tulevaisuuden työmarkkinoilla. YFU:ssa on huomattu vaihto-oppilasmäärien kasvun taustalta löytyvän myös kiireiseen ja epäsäännölliseen elämänrytmiin tottuneiden nuorten halun kokea tiivistä perheyhteyttä ja konkreettista yhteisöllisyyttä. Oma osuutensa on myös sosiaalisen median tuomalla maailman pienentymisellä. – Monille nykynuorille esimerkiksi Latinalaisen Amerikan perhe- ja sukukeskeinen elämäntapa antaa uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sosiaalisen median kautta monille on puolestaan tullut itsestään selvyydeksi, että niin ystäviä kuin työtehtäviäkin voi olla joka puolella maailmaa, Talonen-Lintunen pohtii. TÄYSSTIPENDILLÄ VAIHTO-OPPILASVUOSI MAHDOLLISEKSI KAIKILLE YFU:n perustaman Global Players Clubin ansiosta vaihto-oppilasvuosi on tullut taloudellisesti mahdolliseksi myös niille nuorille, jotka ovat aikaisemmin voineet vain unelmoida asiasta. Global Players Club on yhteisö, joka kerää vaihto-oppilasvaroja lahjakkaille nuorille, joilla ei olisi mahdollisuutta lähteä kansainvälistymään ilman taloudellista tukea. – Global Players Club on perustettu nuorten kansainvälistymisen tukemiseksi. Tällä työllä on myös vaikutusta maamme kilpailukykyyn. Vaikka yhteiskuntamme tulee kiistatta tarvitsemaan kansainvälisiä osaajia, Suomen valtio ei tue lukioikäisten vaihto-oppilasvuotta esimerkiksi opintotuen muodossa. Global Players Club haastaa yritykset, yksityishenkilöt ja yhteiskunnan päättäjät panostamaan siihen, että maassamme riittäisi tulevaisuudessa oikeasti kielitaitoisia ja aidosti vieraita kulttuureita tuntevia ihmisiä. Nyt on korkea siirtyä juhlapuheista tekoihin, toteaa Talonen-Lintunen. – Yritykset ja yksityishenkilöt ehtivät vielä lahjoittaa stipendejä tämän vuoden hakijoille. Samalla olemme jo käynnistäneet yhteistyötä ensi vuoden osalta, Talonen-Lintunen lisää. Vuosittaisena tavoitteena on saada kokoon vähintään 150 000 euroa, eli 20 täysstipendiä niille lahjakkaille nuorille, joille vaihto-oppilasvuosi ei olisi mahdollinen ilman taloudellista tukea. Stipendejä myönnetään sekä Suomesta lähteville että Suomeen tuleville vaihto-oppilaille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Vuosi 2014 oli Riannossa muutosten vuosi. Ostimme kaksi vahvaa viestintä­toimistoa: Promoden ja Soprano Communicationsin. Tästä vuodesta eteenpäin olemme kaikki yhtä Riannoa.

Liitteet & linkit