Lähempää yhteistyötä yliopistoille ja yrityksille

David Mills, CEO, Ricoh Europe


Ricoh Europe, Lontoo, 10.6.2015 Työpaikoilla otetaan jatkuvasti joustavampia työskentelytapoja käyttöön, mutta voisivatko myös yliopistot hyötyä niistä? Viimeisen 50 vuoden ajan teknologian kehitys on ohjaillut vahvasti sitä, miten ja missä ihmiset työskentelevät. Nykyään voimme työskennellä toimiston sijaan kahvilassa, pitää yhteyttä kollegoihin ympäri maailmaa videoneuvottelun avulla tai työstää yhdessä reaaliaikaisesti pilvipalveluun tallennettuja asiakirjoja. On selvää, että teknologia on mullistanut työskentelytapamme lopullisesti. Koulutusala on sen sijaan pysynyt verrattain samanlaisena kuin ennenkin.  

Korkeakoulutuksen roolia kyseenalaistetaan jatkuvasti, ja vaativat työmarkkinat aiheuttavat Z-sukupolven edustajille entistä enemmän paineita. Yliopistojen tulevaisuus on vaakalaudalla, kun yhteiskunnassa väitellään, ketä varten korkeakoulutusta järjestetään, miten se pitäisi toteuttaa ja kenen tulisi maksaa viulut.

Ricoh Europen äskettäin sponsoroiman ja Economist Intelligence Unitin tuottaman raportin mukaan yritysjohtajat uskovat, että tulevaisuudessa käytetään yhä enemmän automaatiota, mikä johtaa siihen, että työpaikoille halutaan palkata erityisesti luovia ja sosiaalisia työntekijöitä. Mutta miten tämä vaikuttaa koulutusalaan ja tulevaan työvoimaan?

Työelämän kehittyessä myös työelämään siirtyvien vastavalmistuneiden taitovaatimukset muuttuvat. Lisääntyvä automaatio vähentää matalan koulutustason työntekijöiden ja keskijohdon tarvetta – etenkin teollisuus- ja rahoitusaloilla. Tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat uskovatkin, että yliopistojen ja oppilaitosten olisi syytä tiedostaa työelämän kehityssuunta ja ohjata oppilaita ja opiskelijoita aloille, jotka vaativat taitoja.

Tulevaisuuteen valmistautuminen

Yliopistojen tulisi ensinnäkin opettaa opiskelijoilleen luovuutta sekä johtamistaitoja, koska juuri niitä yritykset tulevat arvostamaan eniten. Tutkimukseen osallistunut University Alliancen Policy Director Liz Shutt kommentoi, että “akateemisten asiantuntijoiden tulisi ruokkia yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Meidän on kehitettävä yritysten kanssa työskentelyssä vaadittavia taitoja, ja valmisteltava opiskelijoita työelämään.”

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Yliopistossa työskentelevien on ensinnäkin opittava uusia taitoja sopeutuakseen muutoksiin. Erityisen tärkeää on suhteiden luominen kaupalliselle sektorille, jotta näiden alojen yritykset voivat paremmin ohjailla tutkimustyön suuntaa. Myös niin sanotut pehmeät taidot, kuten luovuus sekä viestintä- ja johtamistaidot ovat entistä tärkeämpiä – jopa 90 prosenttia yritysjohtajista uskoo, että ne ovat tulevaisuudessa olennaisia sekä yritysten että yksilöiden menestyksen kannalta. Yliopistojen on siis huomioitava tämä ja valmisteltava opiskelijoitaan työelämään kannustamalla näiden taitojen opettelua.

Joustavamman korkeakoulujärjestelmän luominen

Tarvittavien taitojen ja johtajuuskeskeisyyden lisäksi myös digitalisoituminen on olennaista, kun yliopistot lisäävät yhteistyötä kaupallisen sektorin kanssa. Vaihtoehtoiset opiskelutavat, kuten verkkokurssit, tarjoavat helpommin tavoitettavan ja halvemman tavan oppia. Näiden avulla opiskelu onnistuu jopa työskentelyn tai oman yrityksen pyörittämisen ohella.

Digitalisoituminen ja verkko-opiskelu voivat myös auttaa yliopistoja erottautumaan tietoliikenneyritysten tavoin erilaisiksi palveluntarjoajiksi, jotka tarjoavat juuri sellaista opetusta ja palvelua, missä ovat parhaita. Tällaista ideaa kannatti EdX:n Chief Executive professori Anant Agarwal. EdX on MIT:n ja Harvardin yliopiston perustama voittoa tavoittelematon verkko-opiskelualusta. “Jos teemme opiskelusta ajasta riippumatonta, opiskelijat voivat suorittaa ensimmäisen vuoden kurssit verkossa, tulla kampukselle kahdeksi vuodeksi ja saada viimeisen vuoden oppinsa työskentelyn parissa”, professori Agarwal sanoo.

On selvää, digitalisointi tulee muuttamaan että sekä työn tulevaisuutta että koulutusalaa merkittävästi. Onkin tärkeää, että koulutusala ja kaupallinen sektori valmistautuvat yhdessä tulevaan ja kehittävät menestykseen vaadittavia taitoja.

-ENDS-

| Tietoja Ricohista |

Ricoh on globaali teknologiayritys, joka erikoistuu toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjanhallintaan ja it-palveluihin. Ricoh Groupin pääkonttori sijaitsee Tokiossa ja konsernilla on toimintaa yli 200 maassa. Maaliskuussa 2014 päättyvänä tilivuonna Ricoh Groupin maailmanlaajuinen tulos oli noin 21,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee tuotteista, ratkaisuista ja palveluista, jotka helpottavat ihmisten ja tiedon kohtaamista. Ricoh valmistaa myös palkittuja kameroita ja teollisuuden erikoiskomponentteja. Konserni tunnetaan laadukkaasta teknologiastaan, poikkeuksellisen laadukkaasta asiakaspalvelustaan ja toiminnastaan kestävän kehityksen hyväksi.

Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh auttaa yrityksiä kehittämään uusia, tehokkaampia työtapoja ja hyödyntämään työntekijöidensä kollektiivista mielikuvitusta.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa