Miten aina tavoitettavissa oleva Z-sukupuoli muovaa työelämää

David Mills, CEO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Lontoo, 21.9.2015Z-sukupolven nuorimpia edustajia syntyy edelleen, mutta vanhimmat ovat jo noin 19-vuotiaita, ja he ovat siirtymässä pian työelämään. Digitaalisessa maailmassa kasvaneet nuoret ovat innokkaita, ja heillä on ainutlaatuinen lähestymistapa työskentelyyn.

Ricoh Europen tilaama ja Coleman Parkesin tekemä 4G-työpaikkaa käsittelevä tutkimus selvittää, miten Z-sukupolvi tulee vaikuttamaan yrityksiin, ja miten yritykset ovat valmistautuneet tukemaan neljää hyvin erilaista sukupolvea. Tutkimuksen tulokset olivat yllättäviä.

Z-sukupuoli on hyvin tietoinen siitä, että työn ja vapaa-ajan raja on hämärtymässä. Työ on heille mielentila, ei pelkästään joukko tehtäviä tai tavoitteita. Koska useimmilla on jatkuva pääsy sähköpostiin ja uusimpiin yhteistyövälineisiin, useimmat ovat aina tavoitettavissa.

Aina tavoitettavaa työvoimaa koskevat keskustelut ovat usein keskittyneet enimmäkseen teknologiaan, kuten siihen, että työssä ja vapaa-ajalla käytetään usein samoja laitteita. Tilanteen vaikutuksesta ihmisten ajattelumaailmaan ei puhuta paljoakaan.

4G-työpaikka

Eläkeikä nousee jatkuvasti ja vanhempien ihmisten terveys on entistä parempi, joten monet suurten ikäluokkien edustajat ovat edelleen työelämässä. Jotkut heistä saattavat jatkaa työskentelyä vielä jopa kymmenen vuoden ajan.

Samalla nuoremmat sukupolvet ovat vasta muovaamassa omia urapolkujaan. X-sukupolvi on tyypillisesti saavuttamassa tällä hetkellä keski- tai ylemmän tason esimiesasemia, ja milleniaalit (eli Y-sukupolvi) alkaa vähitellen nousta yritysten arvoasteikolla. Nyt työelämään on siirtymässä innokkaista uranuurtajista koostuva Z-sukupolvi.

Tilaamamme tutkimuksen mukaan 65 % kyselyyn osallistuneista ihmisistä uskoo, että eri sukupolvien työskentelytavoissa on selkeitä eroja. Kaikkien yritysten onkin nyt keksittävä, miten sukupolvet voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä ja menestyä työssään.

Kaikki lähtee mielentilasta

Z-sukupolven edustajilla on lähes luonnostaan sellainen mielentila, että he ovat aina tavoitettavissa. He ovat kasvaneet digitaalisella aikakaudella, joten he eivät hämmästele teknologiaa yhtä paljon kuin vanhemmat sukupolvet. Heillä on koko ikänsä ollut helposti käytettävissään valtavasti tietoa ja erilaisia viestintävälineitä, ja tämä näkyy siinä, miten he suhtautuvat työhön ja mahdollisiin työnanantajiin.

Digitaalisella aikakaudella kasvaminen vaikuttaa myös asenteisiin työnantajia kohtaan sekä työnantajan valintaan. Z-sukupolven edustajat olivat kiinnostuneita työtä tehostavaa teknologiaa käyttävistä yrityksistä kolme kertaa enemmän kuin muut sukupolvet. Tulos ei ehkä ole yllättävä, mutta se korostaa sitä, että nuoria lahjakkuuksia kaipaavien yritysten on otettava käyttöön Z-sukupolven odottamaa teknologiaa. Vanhentuneet järjestelmät eivät kelpaa.

Z-sukupolvi ajattelee myös vaikuttavansa tulevaan työpaikkaansa positiivisesti. Useimmat uskovat, että he voivat tuoda mukanaan uusia työskentelytapoja, erityisen hyvää teknologiaosaamista sekä uudenlaisia ideoita. Tutkimukset osoittavat, että yritykset, joilla on vaikeuksia toteuttaa milleniaalien odotuksia, tulevat olemaan todella suuren haasteen edessä neljän sukupolven työskentelytapojen yhteensovittamisen kanssa.

On kiinnostavaa, että milleniaalit ovat kaikkein innostuneimpia ja optimistisimpia teknologian tuomista mahdollisuuksista – jopa enemmän kuin Z-sukupolven edustajat. Tämä voi johtua siitä, että Z-sukupolvi on ollut teknologian ympäröimä syntymästään lähtien, joten siitä puuttuu uutuudenviehätys. He ovat tottuneita hoitamaan työ- ja vapaa-ajan asioitaan teknologian avulla, joten he odottavat samanlaisia mahdollisuuksia työnantajiltaan.

Yritysten on omaksuttava Z-sukupolvelle ominainen suhtautuminen teknologiaan, jotta ne voivat hyödyntää näiden taipumusta olla aina tavoitettavissa. Tämä helpottaa digiaikaan siirtymistä, joustavuuden lisäämistä ja uusien yhteistyöratkaisujen käyttöönottoa. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa