Opiskelijoiden valmisteleminen työelämän tarpeisiin

David Mills, CEO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Lontoo, 21.7.2015 Koulutusala on jo pitkään ollut innovaation edelläkävijä. Jatkuva halu parantaa toimintaa luo edistyneempiä ja eloisampia oppilaitoksia mutta se myös istuttaa opiskelijoihin halun haastaa nykytilanteen. Mutta vaikka Euroopan korkeakoulut ottavatkin ilolla vastaan teknologian tuomat muutokset, niillä on vaikeuksia valmistella opiskelijoita opiskelun jälkeiseen elämään.

Korkeakoulut ovat oikeutetusti keskittyneet opetuksen laatuun, opetusmaksuihin ja saavutettavuuteen. Mutta digitaalisuuden lisääntyessä on yhä tärkeämpää valmistella opiskelijoita työelämän tuomiin muutoksiin. Tätä on vaikea opettaa ja vielä vaikeampaa oppia. Kuinka opetusalan ammattilaiset voivat varmistaa, että opiskelijoilla on taitoja menestyä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa työympäristössä?

Digitaalisella aikakaudella kasvaneilla milleniaaleilla ja Z-sukupolven edustajilla on ehkäpä parhaat valmiudet sopeutua muuttuvaan työympäristöön. Yhä useammat yritykset pyrkivät hyödyntämään sosiaalista mediaa ja ottamaan käyttöön yrityksen sisäisiä yhteistyövälineitä, joten noin 19-vuotiaat Z-sukupolven edustajat tulevat pärjäämään hyvin. Opetusalan ammattilaisten on kuitenkin näytettävä esimerkkiä. Tehokkaat yhteistyötä ja etätyöskentelyä tukevat työkalut, kuten interaktiiviset valkotaulut ja yhdistetyn viestinnän laitteet auttavat opiskelijoita valmistautumaan tulevaisuuden työympäristöön, jossa automaation ja älyteknologian hyödyntäminen on arkipäivää. Sekä opiskelijat että opetusalan ammattilaiset hyötyvät välittömästi yhteistyön helpottumisesta mutta oppivat myös taitoja, joista on etua tulevaisuudessakin.

Vaikka yhteistyötä ja ryhmätyöskentelyä helpottavan ja digitaalista osaamista parantavan teknologian käyttöönotto onkin olennaista, korkeakoulujen on myös tarkasteltava prosessejaan saadakseen sijoituksestaan kaiken hyödyn irti. Prosessien jatkuva päivittäminen on myös tärkeää, jotta vanhentuneet toimintamallit eivät jää jarruttamaan kehitystä. Opetusala on onneksi kehityksen aallonharjalla.

Ricohin[i] tilaaman ja Coleman Parkes tekemän tutkimuksen mukaan opetusala suhtautuu kaikkein myönteisimmin digikypsyyden tavoitteluun. Digikypsät organisaatiot tehostavat toimintaansa edistyneillä työkaluilla ja sitoutuvat edistämään teknologian käyttöä sekä digitaalisesti hallittuja prosesseja. Opetusalan johtajat pitävät digikypsyyttä äärimmäisen tärkeänä, ja 80 % vastaajista sanoikin, että se on jo otettu tavoitteeksi. He myös uskovat saavuttavansa digikypsyyden pian: 34 % uskoo, että digikypsyys saavutetaan 2016 mennessä ja 71 % arvioi sen onnistuvan vuoteen 2019 mennessä.

Mutta vaikka alalla selvästi arvostetaan digitointia, keinot sen saavuttamiseksi ovat vielä hämärän peitossa. Lähes kolmasosa opetusalan johtajista myöntääkin, että heiltä puuttuu selkeä suunnitelma. Johtajien onkin nyt mietittävä, miten digikypsyys tulee ilmenemään heidän korkeakouluissaan, ja miten he voivat varmistaa, että sekä ihmiset että prosessit edistävät tätä tavoitetta.

Milleniaalien ja Z-sukupolven edustajien on myös osattava vältellä työnantajia, jotka eivät ole kiinnostuneita toimintansa digitoinnista. Enää ei riitä, että työnantaja tarjoaa hyvän palkan ja ylenemismahdollisuuksia sekä edustaa samoja arvoja kuin työnhakija, vaan työpaikan valintaan vaikuttaa myös yrityksen suhtautuminen teknologiaan.

Euroopan kaikkien korkeakoulujen on siis suhtauduttava teknologian käyttöönottoon vakavasti riippumatta siitä, miten historiallisia, arvovaltaisia tai varakkaita ne ovat. Kun nykyiset opiskelijat valmistuvat, työpaikat tulevat olemaan entistä kehittyneempiä, joten opetusalan osaajien on opittava uudistamaan toimintaansa entistä nopeammin. Jonain päivänä esimerkiksi hologrammiopetus ja puettava teknologia, joka tallentaa tietoa myöhempää prosessointia varten, saattavat hyvinkin olla tavallinen näky luentosaleissa.

Opetusalalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kehittyä entistä nopeammin. Ja vaikka monien opiskelijoiden tavoitteena onkin päästä töihin teknologiaa arvostavaan yritykseen, he tarvitsevat jo opiskeluaikanaan korkeakoulun, joka ymmärtää digitaalisen kehityksen edut.


[i] Digital Maturity, conducted by Coleman Parkes Research, July 2014 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa

Liitteet & linkit