Ricoh Europen tutkimuksen mukaan sosiaalinen mutta epävarma Z-sukupolvi on haastavin sopeuttaa työelämään

Ricoh Europe, Lontoo, 5.10.2015 – Moni yritys sopeuttaa parhaillaan Y-sukupolven edustajia osaksi työelämää. Ricoh Europen teettämä uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että todellisen haasteen asettaa Z-sukupolvi eli 19-vuotiaat ja sitä nuoremmat.

Uusi sukupolvi odottaa työltä enemmän kuin edelliset ja myös turhautuu nopeammin. Palkka sikseen; Z-nuoret arvostavat eniten työ- ja perhe-elämän tasapainoa (48 %), kivoja työkavereita (47 %), joustavia työaikoja, hyviä kannustimia ja työsuhdeturvaa (42 % kutakin). Edelliset sukupolvet eivät ole vaatineet työnantajilta yhtä paljon. Suurille ikäluokille on ollut tärkeintä työsuhdeturva ja X- sekä Y-sukupolville työ- ja perhe-elämän tasapaino.

Lisäksi aiempiin sukupolviin verrattuna yli kaksinkertainen määrä Z-nuoria on kiinnostunut yrityksistä, joiden avulla he voivat tuntea muuttavansa maailmaa: siis 34 prosenttia verrattuna suurten ikäluokkien 13 prosenttiin, X-sukupolven 14 prosenttiin ja Y-sukupolven 15 prosenttiin. Lähes kolminkertainen määrä Z-sukupolven vastaajia on kiinnostunut yrityksistä, joiden tekniikan avulla voi työskennellä entistä tehokkaammin (28 %), verrattuna aiempiin sukupolviin (10 %).

Z-sukupolvi vaikuttaa myös turhautuvan työhön paljon helpommin kuin edeltäjänsä. Viestintä on tärkeää 43 prosentille, jonka mukaan kollegojen kommunikoimattomuus olisi ärsyttävää. Aiemmista sukupolvista vain 19 prosenttia koki viestinnän yhtä tärkeäksi.

Työtavoista kysyttäessä 30 prosenttia koki työaikojen joustamattomuuden huomattavaksi epäkohdaksi, kun suurista ikäluokista jousto oli yhtä tärkeää vain 13 prosentille, X-sukupolvesta 17 prosentille ja Y-sukupolvesta 20 prosentille. Kolmasosa Z-sukupolvesta ilmoitti hermostuvansa, jos työssä ei jaeta tarpeeksi tietoa tai jos siitä puuttuu innovatiivisuus.

”Z-sukupolvi odottaa työnantajilta paljon – niin kuin pitääkin,” sanoo Ricoh Europen toimitusjohtaja, CEO, David Mills. ”Miksei joustavista työajoista ja etätyöstä voisikin tulla työelämän normi? Jos historia toistaa itseään, uusien sukupolvien odotukset kasvavat entisestään työelämän kehittyessä kiivasta tahtia.”

”Uudella sukupolvella on into yhteis- ja etätyöhön rajattomasti erilaisia alustoja hyödyntäen, joten meidän täytyy soveltaa uusia työtapoja sekä kilpailuedun varmistamiseksi että lahjakkaimpien työntekijöiden houkuttelemiseksi. On olennaisen tärkeää, että menestyksen pohjana ovat asiaankuuluvat prosessit. Minkään kokoisella yrityksellä ei ole varaa soveltaa uusia työtapoja sitoutumatta aidosti niiden pohjana olevien prosessien vahvuuden ja relevanssin seuraamiseen.”

Vaativuudestaan huolimatta Z-sukupolvi on hyvin tietoinen heikkouksistaan työpaikoilla ja uskoo tarvitsevansa paljon uusia taitoja työskennelläkseen tehokkaasti. Itsekriittiset Z-nuoret uskovat tarvitsevansa jopa enemmän kehittämistä kuin mikään aiempi sukupolvi.

Yli puolet (55 %) Z-sukupolvesta uskoo tarvitsevansa apua kasvokkain viestinnän taidoissa, kun vain 41 prosenttia suurista ikäluokista on tätä mieltä Z-sukupolvesta. Lisäksi Z-nuoret uskovat tarvitsevansa pikaista kehitystä ammattimaisessa viestinnässä kollegojen kanssa (48 %), konfliktien tai erimielisyyksien ratkaisemissa (47 %) ja työn määräaikaan mennessä suorittamisessa (37 %). Aiemmat sukupolvet arvioivat Z-sukupolven taitoja jälleen positiivisemmin.

Kyselytutkimus paljastaa myös, että Z-sukupolvella on kovat odotukset vaikuttaa myönteisesti omalla työpaikallaan. Useimmat uskovat tuovansa työpaikalle uusia työtapoja (65 %), poikkeuksellisen hyvää teknistä osaamista (63 %) sekä uusia ideoita ja uudenlaista ajattelua (61 %).

”Nuorimmat työntekijät haluavat auttaa yrityksiä kehittymään entistä ketterämmiksi ja digi-taitoisemmiksi, mutta nykyiset työympäristöt ovat usein rajoittuneita. Koska Z-sukupolvi haluaa innovoida, kommunikoida ja tehdä yhteistyötä tässä ja nyt, se asettaa yrityksille suuren haasteen. Nuoret tietävät tarkkaan, mitä työnantajalta haluavat. Heidän odotuksensa ovat oikeutettuja, eivät kohtuuttomia.”

Lisätietoja on osoitteessa http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi.  

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa