Ricoh Lontoon kirjamessuilla keskustelemassa kirja-alan tulevaisuudesta

Ricoh Europe, Lontoo, 4.3.2014 Ricoh Europen asiantuntijat ovat Lontoon kirjamessuilla 8.–10. huhtikuuta 2014 keskustelemassa teknologisten muutosten vaikutuksista Euroopan kirja-alaan ja kertomassa alan uusimmista innovaatioista. Samalla valotetaan myös Ricohin tilaaman ja I.T. Strategies -konsulttiyrityksen toteuttaman, Euroopan kirja-alaa koskevan tutkimuksen pääkohtia.

Tutkimuksessa haastateltiin johtavia eurooppalaisia kustantamoita ja siinä tarkastellaan painettujen kirjojen arvoa ja asemaa nopeasti muuttuvassa informaatioyhteiskunnassa. Tutkimuksessa käsitellään myös alaan vaikuttavia ja muutoksia hidastavia eurooppalaisia säännöksiä. Kiinnostavia havaintoja olivat muun muassa seuraavat:

  • Pohjois-Amerikassa kirjapainot ovat jo siirtymässä offset-tekniikasta digipainotekniikkaan.

  • Euroopassa ei vielä koeta samanlaisia paineita digituotantoon siirtymiseksi. – “Paineita on, mutta varastojen kiertonopeuden on vielä kasvettava ja hintasäännöstelyn heikennyttävä, ennen kuin kirjojen digipainamisesta tulee elinehto.”

  • Tilanne avaa uusia mahdollisuuksia. – “Tulevaisuudessa menestyvät ne eurooppalaiset kirjapainot, jotka varmistavat kustannustehokkuutensa päivittämällä järjestelmiään automatisoituun digituotantoon hyvissä ajoin."

“Teknologian aiheuttamat muutokset ja siirtyminen digiaikaan ovat haasteita mille tahansa yritykselle, mutta etenkin kustantamoille ja kirjapainoille. Ne eivät kuitenkaan ole yksin. Economist Intelligence Unitin Ricohille toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että jopa 71 prosenttia eurooppalaisista yritysjohtajista kertoo yrityksensä joutuneen sopeutumaan kohtalaisista mullistaviin teknologisen kehityksen aiheuttamiin muutoksiin kuluneen kolmen vuoden aikana. Kirja-alan on lisäksi sopeuduttava kuluttajien muuttuneisiin lukutapoihin, e-kirjoihin ja digitaalisiin julkaisumalleihin", sanoo Ricohin Business Development -yksikön johtaja Graham Moore.

Ricoh esittelee messuilla innovatiivisia julkaisuratkaisujaan – kuten varastointikustannuksia säästäviä tarvepainatusratkaisuja ja jakelukustannuksia säästäviä paikallisia tuotantoratkaisuja – jotka on suunniteltu nimenomaan nykypäivän julkaisijoiden tarpeisiin. Joustavilla ja skaalautuvilla ratkaisuilla voidaan tuottaa sisältöä monipuolisesti eri kanaviin ja laitteille. Ricohin asiantuntijat neuvovat kustantamoja myös liiketoimintamallien muokkaamisessa tulevaisuutta varten.

“Tutkimuksessa nousi esiin kiinnostavia haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan kirja-alalle. Se myös vahvisti käsitystämme siitä, että Euroopan kirjapainojen kannattaa ryhtyä suunnittelemaan digitaalista tulevaisuuttaan jo nyt hyötyäkseen teknologian aiheuttamista tulevista muutoksista. Odotamme innokkaasti Lontoon kirjamessuilla käytäviä keskusteluja. Ennen kaikkea haluamme ymmärtää, miten voimme olla paras mahdollinen kumppani kustantajille, jotka pitävät yllä pitkää asiakkaiden tarpeisiin sopeutumisen perinnettään pysyen samana avoimina uusille innovaatioille”, jatkaa Moore.

Löydät tutkimuksen yhteenvedon “The Evolution of the Book Industry: Implications for European Book Manufacturers and Printers” kokonaisuudessaan osoitteesta www.ricoh-europe.com/the-evolution-of-the-book-industry.

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa