Ricohista Pariisin ilmastokokouksen virallinen kumppani

Globaali teknologiayritys tarjoaa turvallisen tulostusympäristön vuosittain pidetyssä ilmastokokouksessa

Rungis, Ranska, 4.11.2015 – Ricoh toimii YK:n järjestämän Pariisin ilmastokokouksen (COP21) virallisena yhteistyökumppanina. Kokous järjestetään 30.11.–11.12., ja siinä pyritään solmimaan uusi, sitova sopimus, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 2 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Sen aikana aiotaan myös hankkia rahoitusta, jonka avulla kehittyvät maat voivat siirtyä ympäristöystävällisempään talouteen. Ricoh osoittaa sitoutumistaan ympäristöasioihin tarjoamalla kokoukselle turvallisen tulostusympäristön. Ricoh toimittaa yhteensä 190 laitetta: 50 kunnostettua A3-kokoista GreenLine-laitetta (MP C4502/MP C5502), 140 kompaktia, mustavalkoista A4-monitoimilaitetta (SP 5210), sekä myös kaksi Ricohin asiakirjojen tietoturvaratkaisua – Streamline NX:n UNO-verkkoa varten ja ELP NX:n julkisia alueita varten.

Ricoh: omistautunut yrityskansalainen

Ricoh oli eräs ensimmäisistä japanilaisista yrityksistä, jotka liittyivät YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2000. Yritys on myös ollut japanilaisen Global Compact -verkoston johtaja vuodesta 2008 asti. Ricoh on perustamisestaan lähtien kunnioittanut kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja pyrkinyt luomaan tasapainon ympäristön, ihmisten (ja yhteiskunnan) sekä yritystoiminnan tuottavuuden välille. Ricoh-konserni noudattaa erilaisia toimintamalleja, jotka vähentävät resurssien hankkimisesta, energiankäytöstä ja kemikaalipäästöistä johtuvia ympäristövaikutuksia. Tuemme myös toimintaa, joka suojelee luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitää maapallon mahdollisuuksia toipua. Ricoh on kehittänyt näitä tavoitteita silmälläpitäen GreenLine-tuotemalliston sekä Comet Circle™ -kiertomallin (vuonna 1994). Malli pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren aikana muuallakin kuin konsernin päätoiminnassa, eli tuotannossa ja markkinoinnissa. Toteutamme mallia muun muassa siten, että autamme asiakkaitamme vähentämään asiakirjatyökuluistaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

 
Tiukat tavoitteet

Ricoh-konserni on sitoutunut vähentämään koko toiminnastaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä ja 87,5 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 2000 tasoon verrattuna. 31.3.2015 päättyneenä tilivuonna Ricoh onnistui laskemaan päästötasojaan jo 35,8 %.  

Todistetusti ympäristöystävällistä toimintaa

  • Kaikkien Ricohin toimi- ja tuotantopaikkojen ympäristöjärjestelmillä on ISO 14001 -hyväksyntä.
  • Ricoh on päässyt Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kolmena perättäisenä vuotena ja sijoittunut kärkisijoille neljässä kategoriassa: “Innovation Management”, “Privacy Protection”, “Environmental Policy/Management System” ja “Climate Strategy”, eli innovaatioiden johtamisessa, yksityisyyden suojaamisessa, ympäristöperiaatteista/hallintajärjestelmästä ja ilmastostrategiassa  
  • Saksalainen tutkimuslaitos oekom research AG luokitteli Ricohin maailman toimistoelektroniikkayritysten parhaimmistoon vuonna 2015
  • Ricoh on ollut FTSE4Good-indeksissä viimeisten 11 vuoden ajan.
  • Ricohilla on täysin uusiutuvalla energialla toimivien ympäristöystävällisten valotaulujen verkosto. 

"COP21:n pääsihteeristö ottaa kiitollisena vastaan Ricohin tulostuslaitesponsoroinnin. Ricohin ympäristön huomioiva toimintatapa, GreenLine-tuotteiden laatu ja asiantuntemus asiakirjojen tietoturvaratkaisuista tulevat helpottamaan kokouksen järjestelyjä, ja ne toimivat hyvänä esimerkkinä ympäristöystävällisestä liiketoiminnasta.", sanoo Philippe Delacroix, COP21-organisaation julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista vastaava edustaja. Lisätietoja Ricohin ympäristösaavutuksista sivulta http://www.ricoh.fi/about-ricoh/our-principles/index.aspx.

| Tietoja COP21:stä | Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonventti (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) syntyi Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskokouksessa Earth Summitissa vuonna 1992. Se astui voimaan 21. maaliskuuta 1994, ja sen on ratifioinut 196 kokoukseen osallistunutta osapuolta. Se on yleinen periaatesopimus, joka tunnustaa ihmisistä johtuvan ilmastomuutoksen olemassaolon. Sopimuspuolten kokoukseen (Conference of Parties, COP) osallistuvat valtio-osapuolet, jotka muodostavat sopimukseen liittyvien asioiden ylimmän toimielimen. Osapuolet järjestävät joka vuosi kokouksen, jossa tehdään päätöksiä, millaisilla toimilla ilmastonmuutoksen vastaisiin tavoitteisiin päästään. Tehtävien päätösten on oltava yksimielisiä. Pariisissa tänä vuonna pidettävä COP on 21. kokous, ja tästä juontuu nimi "COP21".

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa