Teknologian kehitys vauhdittaa muutoksia terveydenhuoltoalalla – jääkö tutkimus- ja kehitystyö jalkoihin?

Economist Intelligence Unit on toteuttanut Ricohille The Challenge of Speed -tutkimuksen, jonka terveydenhuoltoalaa koskevan osion vastaajina oli henkilöitä sairaaloista, lääketieteellisten laitteiden valmistajilta ja lääkeyhtiöistä. Yli puolet Euroopan terveydenhuoltoalan päättäjistä uskoo, että teknologian kehitys vaikuttaa liiketoimintamalleihin eniten seuraavan kolmen vuoden aikana. Nopeissa muutoksissa riskialueita ovat kuitenkin juuri teknologia sekä tutkimus- ja kehitystyö. Suurin osa päättäjistä pitää organisaationsa nopeaa muutosta välttämättömänä menestyksen kannalta ja kertoo tuntevansa muutospaineita.

Ricoh Europe, Lontoo, 11.3.2014 – Yli puolet Euroopan terveydenhuoltoalan päättäjistä (51 %) ennustaa, että teknologian kehitys tulee vaikuttamaan heidän liiketoimintamalleihinsa eniten seuraavan kolmen vuoden aikana. He kuitenkin tiedostavat myös, että nopeissa muutoksissa riskialueita ovat nimenomaan teknologia ja, mikä tärkeintä, tutkimus- ja kehitystyö. Suurin osa (71 %) pitää organisaationsa nopeaa muutosta välttämättömänä menestyksen kannalta ja 78 prosenttia kertoo tuntevansa muutospaineita. Economist Intelligence Unitin Ricohille toteuttaman The Challenge of Speed -tutkimuksen terveydenhuoltoalaa koskevan osion vastaajina oli henkilöitä sairaaloista, lääketieteellisten laitteiden valmistajilta ja lääkeyhtiöistä.

“Terveydenhuoltoalan päättäjät tietävät, että tekemistä on paljon ja muutoksen on toteuduttava nopeammin. Euroopan komission sähköisiä terveydenhuoltopalveluita käsittelevästä eHealth-toimintasuunnitelmasta löytyy runsain määrin muutosalueita – aina potilaiden oikeuksista maiden rajat ylittävässä terveydenhuollossa sähköisten potilastietojärjestelmien kansainvälisen yhteensopivuuden varmistavan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittamiseen. On tärkeää tietää mistä muutos kannattaa aloittaa, jotta tutkimus- ja kehitystyö pysyy turvattuna”, sanoo Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Terveydenhuoltoalan päättäjät eivät kuitenkaan ole asiasta yksimielisiä. Kun heiltä kysyttiin, minkä alueen sopeutuminen muutoksiin oli kriittisintä, vastaukset hajosivat huomattavasti. Yhtä tärkeinä pidettiin liiketoiminnan ydinprosessien parantamista (34 %), uuden henkilöstön palkkaamista (34 %), asiakkaiden houkuttelemista ja säilyttämistä (34 %), toimitusketjun optimointia (34 %) ja uusien teknologioiden käyttöönottoa (32 %).

Todennäköisimpänä muutosalueena seuraavan kolmen vuoden aikana suurin osa päättäjistä piti liiketoiminnan ydinprosessien parantamista. Lisäksi lähes puolet (42 %) näkee data-analytiikalla olevan erittäin suurta merkitystä terveydenhuoltoalan toiminnan tehostamisessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Data-analytiikan tärkeyteen uskovien määrä on terveydenhuoltoalalla merkittävästi suurempi kuin muilla toimialoilla, joiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 29 prosenttia.

“Terveydenhuoltoalan ydinprosessien tehostaminen on epäilemättä ensisijaista. Myös data-analytiikalla tulee olemaan tärkeä rooli sekä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa että tutkimus- ja kehitystyön suuntaamisessa. Terveydenhuoltoalan päättäjien kannattaa myös huomioida potilastietojärjestelmien digitoinnilla saavutettavat hyödyt. Kun tarvittavat tiedot ovat nopeammin käytettävissä, tietoturvaa ja luottamuksellisuutta unohtamatta, aikaa jää enemmän varsinaiseen potilastyöhön”, jatkaa Bruhn.

Terveydenhuoltoalan päättäjät näkivät työtapojen nopean modernisoinnin ja Euroopan komission eHealth-hankkeen tavoitteisiin pääsemisen tiellä edelleen myös hidasteita, joista suurimpia ovat selkeiden liiketoimintamallien ja ajan puute. Lisähaasteita tuovat erilaisten teknologia-alustojen tehokas yhdistäminen ja useiden, keskenään ristiriitaistenkin hankkeiden toteuttaminen.

Terveydenhuoltoalalla on siis edessään vielä merkittäviä haasteita, kun se pyrkii nopeuttamaan siirtymistään digiaikaan. Vaikka teknologia-alustat vaikuttavat liiketoimintamalleihin eniten, päättäjät myös tietävät, etteivät ne ole pahimpia hidasteita ja pullonkauloja.

“Terveydenhuoltoalalla osataan kyllä investoida oikeaan teknologiaan. Ongelmana ovat paremminkin teknologian taustalla olevat prosessit ja niiden optimointi, mihin on saatavilla asiantuntevaa tukea. Prosessien arvioinnin ja optimoinnin yhteydessä voidaan varmistaa, että olemassa olevat it-järjestelmät saadaan integroitua tehokkaasti kokonaisuuteen samalla, kun vähennetään merkittävästi hallinnollisiin prosesseihin kuluvaa aikaa. Säästetty aika voidaan hyödyntää tehokkaammin tutkimus- ja kehitystyöhön sekä, mikä tärkeintä, erinomaisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoamiseen”, sanoo Bruhn.

Lue lisää nopeuden haasteista terveydenhuoltoalalla osoitteesta thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/.

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa