Z-sukupolvi auttaa PK-yrityksiä valmistautumaan globalisaatioon

Teksti: David Mills, CEO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Lontoo, 19.11.2015 – Globaalin keskiluokan arvioidaan kasvavan[1] 3,2 miljardiin vuoteen 2020 mennessä (1,8 miljardia vuonna 2009)[2]. Kasvu vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintatapaan. Maailmankauppa on 1980-luvulta lähtien kasvanut tuplavauhtia bruttokansantuotteeseen verrattuna[3], joten yrityksillä ei enää ole varaa ohittaa globaaleja markkinoita.

Globalisaatio vaikuttaa yrityksiin kolmella tärkeällä osa-alueella. Yritysten täytyy ensinnäkin kilpailla kasvavasta joukosta kansainvälisiä asiakkaita, joilla on kovat odotukset ja hyvin paikalliset vaatimukset. Toiseksi globaalia ideointi- ja innovaatiomarkkinaa muokkaavat uudet yhteistyötavat (ja ne mahdollistavat tekniikat). Lisäksi kilpailun globaali vaikutus haastaa ja muuttaa johtamistapoja niin yksittäisissä yrityksissä kuin kokonaisilla teollisuudenaloillakin. Onneksi PK-yritykset pystyvät yleensä hyödyntämään haasteet paremmin kuin toiminnaltaan vähemmän ketterät suuryritykset. On tärkeää huomata, että työelämään siirtyvä uusi Z-sukupolvi on tähän mennessä parhaiten valmistautunut käyttämään uusia tekniikoita ja työtapoja, joita globalisaatio edellyttää.

Globaalien keskiluokkien kasvu on suuri mahdollisuus kansainväliselle liiketoiminnalle. Markkinat monipuolistuvat kasvaessaan yli maarajojen ja mantereiden. Yritykset saattavat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan globaalisti, mutta kuluttajat olettavat, että yhteydenpito yrityksen kanssa on paikallista, kulttuuriin sopivaa ja henkilökohtaista. Näillä erikoistuneilla markkinoilla pärjäävät pienehköt erikoisalojen yritykset, joilla on hyvä ymmärrys tietyistä alueista, markkinoista ja asiakkaista. Oliver Samwerin Rocket Internet -niminen start-up-studio toimii 33 000 työntekijän ja 30 yhtiön voimin 110 maassa ja tarjoaa osaamistaan ja rahoitustukea näille asiantuntijayrityksille, jotka todella tuntevat kohdemarkkinansa.

Kyky lyödä läpi kehittyvillä markkinoilla syntyy usein paikallista kauppaa rajoittavien sosiaalisten ongelmien kohtaamisen tai ratkaisemisen kautta. Kun kuluttajat huomaavat voivansa valita kansainvälisistä palveluista, yritykset joutuvat tekemään entistä kovemmin töitä erottautuakseen eri markkinoilla. Ulkomaisen yrityksen on paljon helpompi voittaa paikalliset kuluttajat puolelleen ottamalla aktiivinen rooli yritysvastuunsa toteuttamisessa. Vastuullisuuteen sitoutumisen täytyy tietysti olla aitoa ja kestävää. Z-sukupolven työntekijät istuvat luontevasti vaihtelevaan, kansainväliseen liiketoimintaan, koska he tekevät uravalintansa nimenomaan työnsä yhteiskunnallisen vaikutuksen perusteella. Ricoh Europen sponsoroiman uuden tutkimuksen  mukaan aiempiin sukupolviin verrattuna yli kaksinkertainen määrä Z-nuoria on kiinnostunut yrityksistä, joiden avulla he voivat tuntea muuttavansa maailmaa: siis 34 prosenttia verrattuna suurten ikäluokkien 13 prosenttiin, X-sukupolven 14 prosenttiin ja Y-sukupolven 15 prosenttiin[4].

Globaalien talouksien ja markkinoiden kehittyessä yritysten on luonnollista liittyä mukaan globaaleihin ideointiverkostoihin. Menestyvien kansainvälisten yritysten on hyödynnettävä paikallisesti tuotettuja ideoita osana globaalia strategiaansa. Tästä ovat tuloksena liiketoiminnalle elintärkeät innovaatiot ja ketteryys. Yhteistyö niin mantereiden kuin yhtiön yksiköiden välillä on oleellinen osa liiketoiminnan laajentamista globaaleille markkinoille. Ideoita tulee yritysten kaikista osista, ja uusimman tekniikan hyödyntäminen auttaa katalysoimaan ideat osaksi liiketoiminnan kehitystä. Z-sukupolven työntekijät ovat aiempia polvia paremmin valmistautuneita näihin työympäristöä väistämättä muokkaaviin muutoksiin. Nämä ”diginatiivit” ovat kasvaneet jatkuvassa internet-yhteydessä, joten uusien tekniikoiden hyödyntäminen on heille luontainen kyky. Lähes kolminkertainen määrä Ricohin kyselyyn vastanneista Z-sukupolven edustajista on kiinnostunut yrityksistä, joiden tekniikan avulla voi työskennellä entistä tehokkaammin (28 %), verrattuna aiempiin sukupolviin (10 %)[5]. Kannattaa myös huomata, että Z-sukupolvi suosii huomattavasti vähemmän kasvokkain viestintää (58 %) verrattuna suuriin ikäluokkiin (77 %)[6].

Digitaalisista ja yhteisöllisistä työtavoista tulee normi globalisoituvassa liiketoiminnassa. Z-sukupolvi on täysin valmistautunut näihin muutoksiin, ja PK-yritykset ovat etulyöntiasemassa globalisaation vaatimassa digitalisoitumisprosessissa. On jo tutkittu, että 79 prosenttia pienyritysten johtajista uskoo oman kokoluokkansa yritysten olevan etulyöntiasemassa suuryrityksiin verrattuna, koska pienyritykset pystyvät optimoimaan prosesseja suuryrityksiä nopeammin[7]. Luottamusta osoittaa sekin, että 70 prosenttia pienten rahoituspalveluiden johtajista uskoo ymmärtävänsä ja hyödyntävänsä uutta tekniikkaa ja hyötyvänsä siitä suurempia kilpailijoita nopeammin. Kokonsa ansiosta PK-yrityksille koituu vähemmän kustannuksia ja siten riskejä uusien tekniikoiden käyttöönotosta, minkä johdosta PK-yritykset voivat nopeasti hyödyntää digitalisaatiota.

Yritysten jakautuminen kansainvälisille markkinoille edellyttää entistä matalampaa organisaatiorakennetta. Pääkonttoreihin linnoittautuneiden johtajien on mahdotonta tehokkaasti johtaa laajalle levittäytynyttä kansainvälistä liiketoimintaa, joka menestyäkseen edellyttää paikallista itsehallintoa ja asiantuntemusta. Entistä höllemmät hallintorakenteet tekevät yrityksistä dynaamisempia ja paikallisesti vaikuttavampia. Z-sukupolven työelämän odotukset noudattavat hyvin tätä globaalin bisneksen kehityssuuntaa. Palkka sikseen; nuorten työntekijöiden uratoiveita siivittävät työ- ja perhe-elämän tasapaino (48 %) ja juostava työaika (42 %)[8]. Uudenlainen työtapa edellyttää irtautumista perinteisistä hallintorakenteista ja yksittäisten työntekijöiden valtauttamista.

Globalisaation seuraava aalto tuo tullessaan nyky-yrityksille merkittäviä haasteita, joiden taklaaminen tuottaa yhtäläisen merkittäviä etuja. Näitä etuja ovat muun muassa globaali myyntipotentiaali, keskitetystä yritysviestinnästä koituvat säästöt ja tehokkaan yhteistyön tuottamat innovaatiohyödyt. Pienyritysten juostavuus ja ketteryys antavat niille luontevan etulyöntiaseman globaaleilla markkinoilla, kun perinteiset teollisuudenalat levittyvät ja demokratisoituvat kansainvälisesti. Yhtä lailla Z-sukupolven työntekijät huomaavat olevansa paremmissa asemissa sopeutumaan globaaleihin työtapoihin ja asenteisiin kuin mikään aiempi sukupolvi. Jos PK-yritykset tunnistavat nämä edut, osaavat varautua niihin ja valjastavat nuorimpien työntekijöiden asenteen ja kyvyt tähän tarkoitukseen, niillä on mahdollisuus korjata talteen varhainen sato kehittyviltä globaaleilta markkinoilta.


[1] http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-about-india-matters.pdf

[2] https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf   

[3] http://dupress.com/articles/bus-trends-2014-introduction/

[4] http://www.ricoh-europe.com/about-ricoh/news/2015/generation-z-is-the-most-challenging.aspx

[5] http://www.ricoh-europe.com/about-ricoh/news/2015/generation-z-is-the-most-challenging.aspx

[6] http://www.ricoh-europe.com/about-ricoh/news/2015/collision-or-collaboration-as-gen-z-joins-workforce.aspx

[7] http://www.ricoh-europe.com/about-ricoh/news/2014/financial-services-see-greatest-business-benefit-in-digital-maturity.aspx        

[8] http://www.ricoh-europe.com/about-ricoh/news/2015/generation-z-is-the-most-challenging.aspx

Avainsanat:

Yrityksestä

Ricoh on yksi maailman johtavista digitaalisten toimistoratkaisujen ja palveluiden toimittajista. Toiminnassamme korostuu palveluhalukkuus, asiakkaan asemaan asettuminen ja ympäristöystävällisyys. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja pyrimme olemaan Suomen halutuin ratkaisukumppani. Innovatiivinen tuotevalikoimamme tarjoaa laitteet, ohjelmistot, palvelut, ratkaisut, hallinnointi- ja konsultointipalvelut tämän päivän liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Ricohlaisia on Suomessa yli 100 ja liikevaihtomme on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä jälleenmyyjäverkostomme kanssa katamme koko Suomen ja palvelemme kaikissa asiakirjojen hallintaan liittyvissä prosesseissa.

Tilaa