RL-NORDIC OY RAKENNUTTAA HALLINNON TIETOTEKNIIKK-KESKUKSEN UUDISRAKENNUKSEN ROVANIEMELLÄ 30 MILJOONALLA

RL-Nordic (Raiffeisen Leasing) Oy on sopinut Senaatti-kiinteistön kanssa Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimistorakennuksen rakennuttamisesta ja vuokraamisesta Senaatti-kiinteistöille Rovaniemellä. Investoinnin suuruus on 30 miljoonaa euroa ja vuokra-aika on 15 vuotta.

Uusi toimistorakennus rakennetaan Rovaniemen kaupungin Ojanperän kaupunginosaan. Rakennuksen käyttäjäksi tulee sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK, joka vastaa sisäasiainministeriön hallinnonalalla tietoteknisten peruspalvelujen, tietotekniikkaan liittyvien asiantuntijapalvelujen sekä turvaklusteri-palvelujen tuottamisesta. Rakennuksen kerrosala on 8000 m2 ja bruttoala 9234 m2. Käyttämätöntä rakennusoikeutta jää lähes 11 000 m2.

Toimistorakennus tulee toimimaan HALTIK:in päätoimipaikkana ja se tarjoaa uudet, ajanmukaiset ja toimivat tilat. Toiminta myös tehostuu , kun nyt useassa eri toimipaikassa työskentelevät ihmiset saadaan samaan rakennukseen.

Tämä on kuukauden sisällä jo toinen hanke, joka toteutetaan valtion toimitilastrategian mukaisella yksityisrahoituksella jossa RL-Nordic rahoittaa uudistilojen suunnittelun, rakennuttamisen ja rakentamisen ja toimii tilojen omistajana Senaatti-kiinteistöjen toimiessa käyttäjien edunvalvojana ja välivuokraajana. Ensimmäinen hanke oli Valtion Seinäjoen virastotalo, jossa investoinnin suuruus tulee olemaan myös 30 miljoonaa euroa ja vuokra-aika 15 vuotta.

RL-Nordic kuuluu Itävaltalaiseen Raiffeisen pankkikonserniin ja on Wienissä toimivan Raiffeisen Leasing GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö. RL-Nordicin toiminnan painopistealue on pitkäaikainen kiinteistöyhteistyö strategisten kiinteistöjen vuokrauksessa vakavaraisille yrityksille ja julkiselle sektorille.

Tämän vuokraratkaisun teki mahdolliseksi RL-Nordic’in ainutlaatuinen liiketoimintamalli, Senaatti-kiinteistön tarve kustannusperusteiseen ja läpinäkyvään vuokraratkaisuun, jossa vuokra on ennakoitavissa ja hallittavissa pitkällä aikavälillä. Projekti on myös hyvä esimerkki siitä, miten useat osalliset voivat vaikuttaa ratkaisuihin kaikkia osallisia tyydyttävällä tavalla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme tässäkin kohteessa tarjoamaan kustannustehokkaimman vuokraratkaisun ja näin syventämään yhteistyötämme Senaatti-kiinteistöjen kanssa, joka edustaa Suomen valtiota ei ainoastaan kiinteistöjen omistajana, vaan myös kiinteistöjen vuokraajana. Näemme myös selkeän kysynnän tämämtyyppisistä kustannustehokkaista vuokraratkaisuista julkisyhteisöjen keskuudessa.”, sanoo RL-Nordic Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nummijärvi.

”Senaatti-kiinteistöt haluaa monipuolistaa toimitilahankintaansa perinteisten, valtion omistukseen rakennettavien toimitilojen rinnalla. Toimimalla valtion virastojen asiantuntijana, edunvalvojana ja edelleenvuokraajana, Senaatti-kiinteistö voi tarjota valtion virastoille erilaisia, olosuhteisiin sopivia palveluratkaisuja ja samalla toteutuu myös valtion kokonaisetu. Senaatti-kiinteistöjen kannalta positiivista on alan toimijoiden ja ratkaisijoiden monipuolistuminen Suomessa”, toteaa johtaja Jorma Heinonen Senaatti-kiinteistöstä.

Liitteet & linkit