Kokelaita vuonna 1925.


Boschille koulutettavaksi pyrkivien tuli läpäistä koe, jossa mitattiin sekä teknistä osaamista että henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kuva hakutilanteesta Stuttgartissa vuodelta 1925.

Matalaresoluutio

Korkearesoluutio

Alkuperäinen resoluutio

Tilaa