Bosch avaa uuden tutkimuskampuksen Renningeniin

Tiedonlouhinta hyödyttää Boschia ja sen asiakkaita

  • Haasteena tunnistaa oikeat mallit ja korrelaatiot big datasta
  • Tavoitteena parempi asiakaspalvelu ja tuottavuus
  • Ei enää turhia huoltokäyntejä
  • Boschin kansainvälinen asiantuntijaryhmä kehittää uusia algoritmeja tietojen analysointiin

Uusi raaka-aine ajaa taloutta eteenpäin. Mutta toisin kuin teräs, kulta tai muovi, tämä raaka-aine – tieto – on näkymätön ja aineeton. Jatkuvasti kasvava informaatiovirta verkottuneista tehtaista, autoista ja kulutustavaroista tarjoaa oikein käytettynä merkittäviä mahdollisuuksia parantaa asiakaspalvelua, optimoida tuotantoprosesseja ja lisätä kilpailukykyä.

"Kyky tuottaa uutta tietoa big datan avulla on keskeinen kilpailukykytekijä tulevaisuudessa”,  sanoo tohtori Lothar Baum Boschilta. Baum johtaa Boschin uudella Renningenin tutkimuskampuksella tiedonlouhintaan erikoistunutta asiantuntijaryhmää. Tutkimus keskittyy muun muassa siihen, miten tiedonlouhintaa voidaan hyödyntää verkottuneen teollisuuden optimoimisessa.

Senteistä kasvaa miljoonia euroja

"Data on maailmantalouden uusi öljy", Baum kiteyttää. Yksi esimerkki tästä on vaikkapa se, että Bosch on onnistunut lyhentämään hydrauliventtiilien tarkistamiseen kuluvaa aikaa 17,4 prosentilla valmistusprosesseista syntynyttä dataa analysoimalla. Kun vuosittain valmistetaan noin 40 000 venttiiliä, prosessin muutos vähentää kokonaistuotantoaikaa yhteensä kahdella viikolla. Kyseisessä tapauksessa analyysi osoitti tietyt testausvaiheet tarpeettomiksi, koska lopputulos voitiin ennustaa luotettavasti aiempien testausvaiheiden avulla.

Edellä kuvatun kaltaisten korrelaatioiden – jotka toki ovat usein paljon edellistä esimerkkiä monimutkaisempia – löytäminen säästää aikaa ja rahaa. "Kun valmistettavien osien määrää mitataan miljoonissa, jopa muutaman sekunnin ajallisilla säästöillä voidaan saavuttaa miljoonaluokan rahallisia säästöjä”, Baum sanoo. Jokainen säästetty sekunti ja sentti vahvistaa tuotteiden kilpailukykyä ja siten houkuttelevuutta.

Boschilla useita palvelinklustereita

"Vaikka meillä on ollut tieto tarvittavista algoritmeista jo vuosikymmenten ajan, asioiden internet mahdollistaa tiedon keräämisen aivan uudessa mittakaavassa. Aiemmin myöskään laskentateho ei ole riittänyt miljardien datapisteiden analysointiin", Baum kertoo. Kiitos nykyaikaisten palvelinklustereiden, tuhannet prosessorit voivat tänä päivänä käsitellä valtavia laskennallisia tehtäviä samanaikaisesti. Boschilla on useita palvelinklustereita ympäri maailmaa. Myös ihmisillä on merkittävä roolinsa kokonaisuuden onnistumisessa: tietokoneet täytyy ohjelmoida siten, että ne voivat käsitellä miljardeja datapisteitä tehokkaasti ja samanaikaisesti.

Huoltomies soittaa vain kerran

Myös toinen esimerkki osoittaa tiedonlouhinnan kiistattomat hyödyt. Nykyään monet sähköyhtiö British Gasin käytössä olevista Boschin lämpökattiloista toimittavat verkossa sähköyhtiön käyttöön dataa muun muassa siitä, kuinka kauan liekin syttyminen kestää tai kuinka kuumaa vesi on. Mikäli esimerkiksi liekin syttyminen kestää aiempaa kauemmin, ongelman syy saattaa selvitä kattilan tietoja analysoimalla. Tähän asti huoltomiesten on usein täytynyt käydä paikalla kahdesti: ensin selvittämässä, mikä on vialla, ja toisen kerran suorittamassa varsinaiset korjaustyöt. Nyt he tietävät jo ensimmäiselle asiakaskäynnille mennessään, missä vika piilee, ja voivat ottaa oikeat varaosat mukaansa. Tietojen analysointi säästää British Gasin kuluja, ja asiakkaat hyötyvät nopeammasta ja  paremmasta palvelusta.

Käynnissä 34 tiedonlouhintahanketta ympäri maailmaa

Boschin 250 tuotantolaitoksessa on satoja tuotantolinjoja, joista monet on jo liitetty verkkoon. Tuotantolinjan antureiden välittämää tietoa voidaan analysoida algoritmien avulla ja siten havaita esimerkiksi mahdolliset kulumat ja huoltotarpeet ajoissa. Näin vältetään suunnittelemattomat seisokit, mikä taas lisää linjan tuottavuutta.

Boschin uudella Renningenin tutkimuskampuksella pyritään hyödyntämään tämänkaltaisia ratkaisuja mahdollisimman tehokkaasti. Boschilla on myös käynnissä 34 tiedonlouhintaan liittyvää hanketta, joiden parissa työskentelee 40 asiantuntijaa muun muassa Piilaakson sydämessä Palo Altossa sekä Bangaloressa Intiassa. Boschin globaalit yhteistyökumppanit tällä alueella ovat Stanfordin yliopisto ja Pittsburghin yliopisto.

Etuja läpinäkyvän tuotantoprosessin ansiosta

Boschin IoT Suiten tiedonlouhintakomponentti mahdollistaa jo suurten tietomäärien tutkimisen ja analysoinnin. IoT Suite on kattava ohjelmistoratkaisu, jota voidaan hyödyntää esineiden internetin sovellusten kehittämiseen ja tuottamiseen.

Työpaikkoja uusille osaajille

Tiedonlouhinnan tarpeen kasvaessa Bosch tarvitsee myös uusia päteviä ohjelmistoalan asiantuntijoita. "Henkilöiden on tunnettava ohjelmistot ja pystyä koodaamaan niitä itse. Heidän tulee ymmärtää myös matematiikkaa, tilastotiedettä ja koneoppimista. Ennen kaikkea heillä tulee kuitenkin olla  yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja niiden valmistusprosesseista, jotta he osaavat tulkita dataa oikein", Baum sanoo. Tämä on yksi syy siihen, miksi Bosch aikoo palkata 12 000 korkeakouluista valmistuvaa osaajaa tänä vuonna. Erityisesti IT-osaajien ja insinöörien tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ohjelmistojen tultua yhä tärkeämmäksi osaksi kaikkea Boschin toimintaa.

Seuraava tavoite: nopeampaa palvelua korjaamoilla

Tällä hetkellä Baum kollegoineen työstää ennusteita siitä, mitkä autot ovat tulossa huoltoon Bosch Car Service -huoltokorjaamoon ja mistä syystä. Ennusteiden avulla korjaamot voivat optimoida varastojaan sekä varautua tarvittaviin korjauksiin esimerkiksi tiettyjä varaosia tilaamalla. "Kun varaosia löytyy jo varastosta eikä niitä tarvitse ensin tilata, asiakkaat saavat nopeampaa ja parempaa palvelua. Tiedon analysointiin tarvittavat menetelmät meillä on jo; nyt täytyy enää kerätä tarpeeksi dataa, jotta voimme hyödyntää menetelmiä täydellä teholla”, Baum sanoo.

Lue lisää Bosch IoT Suitesta:  http://bit.ly/1O0BwkC

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

* Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

Tilaa